Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Преглед

Страните от ЕС произвеждат около 400 000 тона чесън годишно в сравнение с около 28 милиона тона в световен мащаб (данни на ФАО). С обща продукция от повече от 273 000 тона (през 2018 г.) Испания е най-големият производител в Европа, следвана от Италия (29 980 тона през 2017 г.) и Румъния (28 770 тона през 2018 г.).

Вносът на чесън в ЕС подлежи на лицензии за внос и удостоверения за произход. С Регламент (ЕО) № 341/2007 и Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/2243 се определят условията за управление на тарифните квоти и въвеждането на система за лицензии за внос и удостоверения за произход за чесън и някои други селскостопански продукти, внесени от трети страни. ЕС внася чесън основно от Китай и Аржентина.

Documents

10 ДЕКЕМВРИ 2019
Allocation coefficients for import tarriff rate quotas – garlic
English
(73.27 KB - PDF)
Изтегляне