Przejdź do treści głównej
Agriculture and rural development

Program dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

Unia Europejska wspiera mniejsze wyspy Morza Egejskiego.

Cele programu dla mniejszych wysp Morza Egejskiego

Mniejsze wyspy Morza Egejskiego, odizolowane od Grecji kontynentalnej, są bardzo rozdrobnionym terytorium wyspiarskim.

Wiele z tych wysp, do których zalicza się wszystkie wyspy Morza Egejskiego z wyjątkiem Eubei i Krety, boryka się z problemami wynikającymi z ich wyspiarskiego charakteru oraz trudnych warunków geograficznych lub naturalnych.

Wsparcie UE dla wysp

Wyspy te korzystają z programu wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, a także ze wsparcia dochodu i środków na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Celem programu jest:

  • ograniczenie dodatkowych kosztów związanych z transportem na wyspy niektórych produktów rolnych
  • wspieranie rozwoju produkcji lokalnej.

Program obejmuje środki związane ze szczególnymi systemami dostaw niektórych produktów rolnych oraz odpowiednio dostosowane środki wsparcia lokalnej produkcji rolnej.

15 GRUDNIA 2016
Report on the implementation of the smaller Aegean islands scheme

Finansowanie

Środki na wspieranie rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG).

Roczny budżet programu wynosi 23,93 mln euro.

Podstawa prawna

Szczególne środki dotyczące rolnictwa dla mniejszych wysp Morza Egejskiego (rozporządzenie UE 229/2013)