Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Верига за доставки на агрохранителни продукти в ЕС

Управление на веригата за доставки на селскостопански продукти и храни, как да се укрепи позицията на земеделските стопани във веригата за доставки.

1 of 1

Доставка на храни и продоволствена сигурност

Това информационно табло съдържа данни, даващи възможност за наблюдение и оценка на доставките на храни и продоволствената сигурност в ЕС. То също така включва външни източници, които служат като система за предупреждение.

Хранително-вкусовата промишленост на ЕС на световните пазари

Прояви