Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

ENP øst

EU's handel med landbrugsprodukter med lande i den østlige del af den europæiske naboskabspolitik (ENP).

Handel med landbrugsfødevarer med ENP øst

Den europæiske naboskabspolitik (ENP) regulerer EU's forbindelser med seksten af EU's nærmeste østlige og sydlige naboer.

ENP-landene er opdelt i østlige og sydlige regioner. Mod øst er der Armenien, Aserbajdsjan, Hviderusland, Georgien, Moldova og Ukraine. Rusland deltager i grænseoverskridende samarbejdsaktiviteter inden for rammerne af ENP, men er ikke en del af ENP som sådan.

Samlet set er EU nettoeksportør til disse lande (undtagen Ukraine og Moldova) og eksporterer et bredt udvalg af produkter (foder til selskabsdyr, spiritus, ost, oliefrø, sukker osv.). I den anden retning importerer EU hovedsagelig korn, vegetabilske olier (Ukraine, Moldova), frugt (Moldova, Georgien, Aserbajdsjan), spiritus (Armenien).

Aftaler med de østlige ENP-lande

De østlige ENP-lande er omfattet af enten associeringsaftaler (AA) eller partnerskabs- og samarbejdsaftaler (PSA).

Associeringsaftaler

Georgien, Moldova og Ukraine er omfattet af associeringsaftaler. Associeringsaftalerne indeholder en handelsdimension og udgør også en ramme for at lette yderligere tilnærmelse og konvergens mellem de seks lande og EU's standarder, navnlig i Ukraines tilfælde med flere dele af den fælles landbrugspolitik og SPS-lovgivningen.

Associeringsaftalerne, herunder vidtgående og brede frihandelsområder (DCFTA'er), blev underskrevet den 27. juni 2014 med Georgien, Moldova og Ukraine og er nu alle i kraft. De tre aftaler indeholder en høj grad af beskyttelse af geografiske betegnelser, hvorved den fuldstændige liste over EU's geografiske betegnelser er beskyttet i disse lande.

Partnerskabs- og samarbejdsaftale

Armenien og Aserbajdsjan er omfattet af partnerskabs- og samarbejdsaftaler (PSA'er). EU har ikke ratificeret den partnerskabs- og samarbejdsaftale, der blev indgået med Hviderusland i 1995, som følge af Hvideruslands manglende engagement i demokrati og politiske og borgerlige rettigheder.

Lande

Armenien

De bilaterale forbindelser er omfattet af den omfattende og udvidede partnerskabsaftale, der har fundet midlertidig anvendelse siden juni 2018. Aftalen er ikkepræferentiel (dvs. ingen toldindrømmelser), men begge parter sikrer anerkendelse og beskyttelse af hele listen over beskyttede geografiske betegnelser på deres respektive territorier.

EU underskrev den 24. november 2017 en omfattende og udvidet partnerskabsaftale med Armenien uden en markedsadgangsdimension. Aftalen indeholder imidlertid bestemmelser om gensidig beskyttelse af geografiske betegnelser og Armeniens udfordrende udfasning af navnene Cognac og Champagne.

EU er nettoeksportør af landbrugsfødevarer til Armenien. De vigtigste EU-eksporterede produkter er foder til selskabsdyr, konfekturevarer og levende planter. Importen af armenske landbrugsfødevarer består primært af spiritus (brandy), for mere end halvdelens vedkommende, efterfulgt af vin, cigarer og cigaretter.

Relaterede oplysninger

Partnerskabs- og samarbejdsaftale

Samhandel mellem EU og Armenien

24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Armenia

Aserbajdsjan

Handelsforbindelserne mellem EU og Aserbajdsjan er baseret på en partnerskabs- og samarbejdsaftale, som har været i kraft siden 1999. EU og Aserbajdsjan indledte forhandlinger om en ny omfattende aftale i 2017, som befinder sig på et fremskredent stadium. Aftalen vil indeholde et kapitel om geografiske betegnelser, der giver mulighed for gensidig anerkendelse og beskyttelse af begge parters geografiske betegnelser.

I 2017 indledte EU forhandlinger med Aserbajdsjan om en revideret partnerskabs- og samarbejdsaftale (den nuværende aftale går tilbage til 1999), som ikke vil omfatte en markedsadgangsdimension, men vil omfatte et kapitel om geografiske betegnelser.

EU er nettoeksportør af landbrugsfødevarer til Aserbajdsjan. Aserbajdsjan eksporterer næsten udelukkende nødder (over 90 %), mens EU's vigtigste eksport er tilberedte næringsmidler, ost og spiritus.

Relaterede oplysninger

Partnerskabs- og samarbejdsaftale

Samhandel mellem EU og Aserbajdsjan

24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Azerbaijan

Hviderusland

De bilaterale handelsmæssige og økonomiske forbindelser er ikke reguleret af en nylig aftale, men er fortsat omfattet af den handels- og samarbejdsaftale, som EF indgik med Sovjetunionen i 1989, og som efterfølgende blev godkendt af Hviderusland. Der afholdes også et halvårligt møde i koordinationsgruppen EU-Hviderusland og en handelsdialog mellem EU og Hviderusland.

EU er nettoeksportør af landbrugsfødevarer til Hviderusland. De vigtigste EU-eksporterede produkter er frugt og grøntsager, levende planter og foder til selskabsdyr. Importen af Hvideruslands landbrugsfødevarer vedrører hovedsagelig vegetabilske olier, grøntsager (svampe) og frugt (bær).

Relaterede oplysninger

Samhandel mellem EU og Hviderusland

24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Belarus

Georgien

De bilaterale forbindelser mellem EU og Georgien vedrørende landbrugsprodukter er reguleret af associeringsaftalen, herunder et vidtgående og bredt frihandelsområde, der blev underskrevet den 27. juni 2014, og som har været fuldt gældende siden den 1. juli 2016. Den giver mulighed for fuldt liberaliseret markedsadgang for EU's landbrugsfødevarer til det georgiske marked og for Georgiens eksport til EU, med undtagelse af hvidløg.

EU er nettoeksportør af landbrugsfødevarer til Georgien. De vigtigste produkter, som EU eksporterer, er spiritus, sukker og tilberedte fødevarer. Importen af georgiske landbrugsfødevarer omfatter hovedsagelig spiritus, hasselnødder og vin.

Under associeringsaftalen sikrer begge parter anerkendelse og beskyttelse af hele listen over beskyttede geografiske betegnelser på deres respektive territorier.

Relaterede oplysninger

Associeringsaftale

Samhandel mellem EU og Georgien

25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Georgia

Moldova

De bilaterale forbindelser mellem EU og Moldova er reguleret af associeringsaftalen, herunder et vidtgående og bredt frihandelsområde, der blev underskrevet den 27. juni 2014, og som har været fuldt gældende siden den 1. juli 2016. Moldova har liberaliseret adgangen til markedet ved ikrafttrædelsen, og nogle toldsatser skal afskaffes inden for overgangsperioder. Visse toldkontingenter er blevet tildelt for de mest følsomme produkter (svinekød, fjerkræ, mejeriprodukter, forarbejdede kødprodukter, sukker og sødestoffer). På den anden side indrømmede EU markedsadgang for Moldovas landbrugseksport fra datoen for aftalens ikrafttræden med undtagelse af seks frugt- og grøntsagsprodukter, som er omfattet af toldkontingenter, der er fritaget for indgangsprisen (både værditold og specifikke komponenter): hvidløg, tomater, friske druer til spisebrug, friske æbler, friske blommer, druesaft. Andre frugter og grøntsager, der er omfattet af indgangsprisordningen, er fritaget for værdielementet.

Moldova er nettoeksportør af landbrugsfødevarer til EU, og de vigtigste kategorier er oliefrø, korn og vegetabilske olier. De vigtigste EU-eksporterede produkter er oliefrø, foder til selskabsdyr, spiritus og svinekød.

Under associeringsaftalen sikrer begge parter anerkendelse og beskyttelse af hele listen over beskyttede geografiske betegnelser på deres respektive territorier.

Relaterede oplysninger

Associeringsaftale

Samhandel mellem EU og Moldova

25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Moldova

Ukraine

Den bilaterale handel med landbrugsprodukter mellem EU og Ukraine er reguleret af associeringsaftalen, der trådte i kraft den 1. september 2017 (dens politiske bestemmelser og samarbejdsbestemmelser har fundet midlertidig anvendelse siden november 2014). Associeringsaftalen omfatter et vidtgående og bredt frihandelsområde (DCFTA), den økonomiske del af aftalen, der blev underskrevet den 27. juni 2014 og fuldt ud trådte i kraft den 1. juli 2016. Associeringsaftalen med Ukraine går videre end andre klassiske frihandelsaftaler, da den både har til formål at åbne markederne, men også at tage fat på konkurrenceevnerelaterede spørgsmål og opsummere de skridt, der er nødvendige for at opfylde EU's standarder og være i stand til at handle på EU's markeder. DCFTA'en er en vidtrækkende aftale, i henhold til hvilken Ukraine forpligter sig til at tilpasse sig den relevante gældende EU-ret i alle kapitlerne, herunder inden for sundheds- og plantesundhedsstandarder og dyrevelfærd.

Ukraine er EU's fjerdestørste kilde til import af landbrugsfødevarer og 15.-største eksportmarked (2019). EU eksporterer hovedsagelig cigarer og cigaretter, oliefrø og foder til selskabsdyr til Ukraine. De største grupper af importerede produkter fra Ukraine er korn (hovedsagelig majs), vegetabilske olier og olieholdige frø. Ukraine er EU's største kilde til import af majs.

Relaterede oplysninger

Samhandel mellem EU og Ukraine

Associeringsaftale

26. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Ukraine

Rusland

Forbindelserne mellem EU og Rusland er reguleret af partnerskabs- og samarbejdsaftalen fra 1994, som trådte i kraft i 1997. Forhandlingerne om fornyelse af partnerskabs- og samarbejdsaftalen (den såkaldte "nye aftale"), der blev indledt i 2009, er i øjeblikket gået i stå af politiske årsager.

Den 7. august 2014 indførte Rusland et politisk forbud mod import af en række EU-landbrugsprodukter som en gengældelse for de sanktioner, EU har indført efter annekteringen af Krim. Forbuddet gælder stadig. Rusland er dog stadig det syvendestørste marked for EU's eksport af landbrugsfødevarer (2019), som hovedsagelig består af vin og spiritus, konfekturevarer og foder til selskabsdyr. EU importerer hovedsagelig oliekager, olieholdige frø og vegetabilske olier.

Relaterede oplysninger

Samhandel mellem EU og Rusland

25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Russia

Arrangementer