Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Severná, Stredná a Južná Amerika

Prehľad obchodu s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a krajinami Severnej, Strednej a Južnej Ameriky vrátane obchodných dohôd a štatistiky.

Spojené štáty

Spojené štáty sú jedným z hlavných partnerov Európskej únie v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

Rokovania s USA o preskúmaní a aktualizácií memoranda o porozumení medzi oboma partnermi o dovoze vysokokvalitného hovädzieho mäsa sa uzavreli vo februári 2019.

Spojené štáty sú hlavnou cieľovou krajinou pre niekoľko vysokohodnotných výrobkov EÚ, medzi ktoré patria:

 • vína a liehoviny,
 • pivo,
 • čokoláda,
 • syry,
 • olivový olej,
 • ovocné a zeleninové prípravky.

EÚ je zároveň kľúčovým trhom pre niekoľko významných komodít USA, ako sú:

 • orechy (mandle, vlašské orechy, pistácie),
 • sója,
 • krmivo,
 • pšenica,
 • vína a liehoviny,
 • ovocie, orechy a koreniny.

Medzi priority EÚ v oblasti agropotravinárstva v rámci obchodných vzťahov s USA patria:

 • zabezpečenie lepšieho prístupu na trh USA okrem iného pre mliečne výrobky, spracované mäsové výrobky, cukrovinky, čokoládu a olivový olej;
 • zabezpečenie dodržiavania vysokej úrovne sanitárnych a rastlinolekárskych opatrení;
 • ochrana zemepisných označení dôležitých výrobkov EÚ.

V súčasnosti platné dohody s USA

Súvisiace informácie

Obchod medzi EÚ a USA

26. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – USA
English
(504.21 KB - PDF)
Stiahnuť

Kanada

Kanada je významným partnerom EÚ v obchode s poľnohospodárskymi výrobkami.

Hlavnými výrobkami, ktoré sa vyvážajú z EÚ do Kanady, sú alkoholické nápoje (najmä vína, liehoviny a pivo). Ďalšími vyvážanými výrobkami sú čokoláda a cukrovinky, obilninové prípravky a syry.

Kanada je významným dodávateľom pšenice do EÚ. Okrem toho je dôležitým dodávateľom sójových bôbov a olejnín (napr. repky olejnej), ako aj niektorých druhov ovocia a zeleniny (napr. fazuľa, šošovica, hrach).

Komplexná hospodárska a obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou (CETA) nadobudla predbežne platnosť v septembri 2017, vyžaduje si však ratifikáciu zo strany všetkých krajín EÚ. V dohode sa stanovuje zníženie ciel a ochrana zemepisných označení pre viaceré agropotravinové výrobky EÚ.

Súvisiace informácie

Dohoda CETA

CETA a poľnohospodársky prehľad

Obchod medzi EÚ a Kanadou

24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Canada
English
(387.5 KB - PDF)
Stiahnuť

Mexiko

Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a Mexikom je naklonený mierne v prospech EÚ. EÚ okrem iného vyváža najmä alkoholické nápoje (liehoviny a likéry, vína), obilninové prípravky, glutén a škrob, olivový olej, tropické ovocie, orechy a korenie.

Z Mexika EÚ okrem iného dováža pivo, kávu, alkoholické nápoje, ovocné šťavy, strukoviny a citrusové plody.

EÚ a Mexiko uzavreli v apríli 2018 „základnú dohodu“ o obchodnej časti modernizovanej globálnej dohody medzi EÚ a Mexikom. V novej dohode sa pre obe strany stanovuje zlepšenie prístupu poľnohospodárskych výrobkov na trh. Dohodou sa zároveň chráni 340 zemepisných označení a 20 mexických zemepisných označení. Súčasťou tejto dohody je aj rozsiahla kapitola o sanitárnych a fytosanitárnych opatreniach (SFO), ktorej cieľom je chrániť normy EÚ v oblasti bezpečnosti potravín, ako aj zdravia zvierat a rastlín.

Súvisiace informácie

Základná dohoda EÚ – Mexiko

Dohoda EÚ – Mexiko: prehľad o poľnohospodárstve

Obchod medzi EÚ a Mexikom

25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Mexico
English
(396.64 KB - PDF)
Stiahnuť

Andské krajiny

EÚ uzavrela komplexnú obchodnú dohodu s Kolumbiou a Peru, ktorá sa predbežne uplatňuje od roku 2013. Dohoda, ku ktorej pristúpil v roku 2017 Ekvádor, poskytuje výhody v oblasti obchodu s agropotravinovými výrobkami. V dohode sa zároveň stanovuje uznávanie a ochrana 116 zemepisných označení EÚ a viacerých zemepisných označení výrobkov z Kolumbie, Ekvádoru a Peru.

Obchod s poľnohospodárskymi výrobkami medzi EÚ a Andskými krajinami je naklonený v prospech andských krajín, ktoré do EÚ dodávajú:

 • banány (predovšetkým Kolumbia a Ekvádor),
 • ostatné ovocie,
 • zeleninu,
 • kávu (predovšetkým Kolumbia a Peru),
 • kakaové bôby,
 • rezané kvety (predovšetkým Ekvádor a Kolumbia).

Vývoz agropotravinových výrobkov z EÚ má od začiatku uplatňovania obchodnej dohody rastúcu tendenciu a zahŕňa predovšetkým:

 • potravinové prípravky,
 • liehoviny a likéry,
 • zelenina, ovocie a prípravky z orechov,
 • olivový olej,
 • detské potraviny,
 • víno.

Súvisiace informácie

Kolumbia a Peru: Dohoda o obchode

Ekvádor: Dohoda o obchode

Obchod medzi EÚ a Andským spoločenstvom

Štatistika agropotravinového obchodu

24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Bolivia
English
(374.8 KB - PDF)
Stiahnuť
24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Colombia
English
(727.9 KB - PDF)
Stiahnuť
25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Ecuador
English
(396.97 KB - PDF)
Stiahnuť
25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Peru
English
(398.6 KB - PDF)
Stiahnuť
23. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Andean community
English
(399.08 KB - PDF)
Stiahnuť

Stredná Amerika

Tradične bol obchod s poľnohospodárskymi výrobkami so šiestimi krajinami Strednej Ameriky (Panama, Guatemala, Honduras, Kostarika, Salvádor a Nikaragua) zameraný na dovoz kávy a banánov do EÚ.

EÚ a krajiny regiónu Strednej Ameriky podpísali v júni 2012 novú dohodu o pridružení, ktorá obom stranám poskytuje lepší prístup na trh pre poľnohospodársky tovar.

Dohoda priniesla výhody pre sektor vína a liehovín EÚ, ako aj pre vývoz mliečnych výrobkov a mäsa. Zároveň sa dohodou do vnútroštátnych právnych predpisov šiestich krajín začlenila koncepcia zemepisných označení, čím sa posilnilo postavenie kvalitných výrobkov EÚ na týchto trhoch.

Dohodou sa v prospech stredoamerických krajín konsolidoval režim obchodných koncesií VSP+ (všeobecný systém preferencií „plus“) a doplnili sa colné kvóty na výrobky ako cukor a rum. Vývoz banánov z tohto regiónu bude ťažiť z postupného znižovania preferenčných colných sadzieb, ktoré majú v roku 2020 dosiahnuť úroveň 75 EUR na tonu.

EÚ zo Strednej Ameriky dováža najmä:

 • tropické ovocie,
 • orechy a koreniny,
 • kávu,
 • čaj,
 • palmový olej a olej z palmových jadier,
 • výrobky zo zeleniny,
 • cibule, korene a živé rastliny.

EÚ do Strednej Ameriky vyváža predovšetkým:

 • liehoviny a likéry,
 • detské potraviny,
 • prípravky zo zeleniny, ovocia a orechov,
 • slad,
 • víno, vermút, cider a ocot.

Súvisiace informácie

Obchod medzi EÚ a Strednou Amerikou

Úplné znenie dohody a jej prílohy

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Strednou Amerikou

Štatistika agropotravinového obchodu

24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Costa Rica
English
(398.71 KB - PDF)
Stiahnuť
25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – El Salvador
English
(375.22 KB - PDF)
Stiahnuť
25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Guatemala
English
(393.56 KB - PDF)
Stiahnuť
25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Honduras
English
(398.79 KB - PDF)
Stiahnuť
25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Nicaragua
English
(378.68 KB - PDF)
Stiahnuť
23. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Central America
English
(390.59 KB - PDF)
Stiahnuť

Čile

Dohoda o pridružení medzi EÚ a Čile, ktorá bola uzavretá v roku 2002 (ktorej súčasťou je dohoda o voľnom obchode), sa v súčasnosti reviduje a modernizuje.

Obchodné vzťahy medzi EÚ a Čile sa riadia komplexnou dohodou o voľnom obchode (DVO), ktorá nadobudla účinnosť vo februári 2003.

Čile tradične predstavuje menej významnú cieľovú krajinu pre poľnohospodársky vývoz z EÚ, je však významným dovozcom poľnohospodárskych výrobkov do EÚ.

Čile dodáva do EÚ širokú škálu výrobkov, okrem iného:

 • ovocné a zeleninové prípravky,
 • ovocie, najmä hrozno, jablká a hrušky,
 • tropické ovocie, orechy a koreniny,
 • víno,
 • vermút, cider a ocot,
 • orechy,
 • ovocné šťavy.

Medzi hlavné výrobky, ktoré EÚ vyváža do Čile, patria:

 • potravinové prípravky,
 • ovocné a zeleninové prípravky,
 • liehoviny a likéry,
 • syry,
 • cestoviny, sladké pečivo, sušienky a chlieb,
 • krmivo pre zvieratá.

Súvisiace informácie

Dohoda o voľnom obchode

Obchod medzi EÚ a Čile

Štatistika agropotravinového obchodu

Krajiny Mercosuru

Krajiny Mercosuru (Brazília, Argentína, Uruguaj, Paraguaj a Venezuela*) sú významnými dodávateľmi poľnohospodárskych výrobkov do EÚ.

Hlavné kategórie výrobkov dovážaných z Mercosuru zahŕňajú:

 • pokrutiny,
 • sójové bôby,
 • kávu,
 • čaj,
 • mäso z hovädzieho dobytka,
 • ovocné šťavy.

Argentína je najväčším dodávateľom hovädzieho mäsa, pričom Brazília je popredným dodávateľom hydinového mäsa, cukru (najmä surového trstinového cukru) a etanolu.

EÚ do krajín Mercosuru vyváža predovšetkým:

 • olivový olej,
 • liehoviny a likéry,
 • zeleninové prípravky,
 • víno a vermút,
 • cider a ocot,

EÚ uzavrela v roku 2019 so štyrmi zakladajúcimi členskými krajinami Mercosuru (Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj) základnú dohodu, ktorou sa odstraňujú vysoké clá pre hlavné vývozné produkty EÚ, predchádza sa napodobňovaniu tradičných potravín EÚ a zjednodušujú sa postupy v oblasti bezpečnosti potravín pre vývozcov z EÚ.

*Venezuela má momentálne pozastavené členstvo v Mercosure

Súvisiace informácie

Medziregionálna rámcová dohoda o spolupráci

Informácie o obchode medzi EÚ a Mercosurom

Obchodná dohoda EÚ – Mercosur: prehľad o poľnohospodárstve

Štatistika agropotravinového obchodu

24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Brazil
English
(411.79 KB - PDF)
Stiahnuť
24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Argentina
English
(386.03 KB - PDF)
Stiahnuť
26. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Uruguay
English
(375.58 KB - PDF)
Stiahnuť
25. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Paraguay
English
(380.08 KB - PDF)
Stiahnuť
26. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Venezuela
English
(341.05 KB - PDF)
Stiahnuť
24. MÁJA 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Mercosur
English
(392.3 KB - PDF)
Stiahnuť

Podujatia