Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Nord-, Syd- og Mellemamerika

Oversigt over EU's landbrugshandel med lande i Nord-, Syd- og Mellemamerika, herunder handelsaftaler og statistikker over handelen med landbrugsfødevarer.

USA

USA er en af EU's største handelspartnere, når det gælder handel med landbrugsprodukter.

Forhandlingerne med USA vedrørende revidering og opdatering af aftalememorandummet mellem de to parter om import af oksekød af høj kvalitet blev afsluttet i februar 2019.

USA er en vigtig destination for flere af EU's højværdiprodukter, f.eks.:

 • vin og spiritus
 • øl
 • chokolade
 • ost
 • olivenolie
 • tilberedninger af frugt og grøntsager

EU er også et vigtigt marked for en række vigtige amerikanske råvarer, f.eks.:

 • nødder (mandler, valnødder og pistacienødder)
 • sojabønner
 • foder
 • hvede
 • vin og spiritus
 • frugt, nødder og krydderier.

EU's prioriteter for landbrugsfødevarer i handelsforbindelserne med USA omfatter.:

 • Sikring af bedre adgang til det amerikanske marked for produkter såsom mejeriprodukter, forarbejdede kødprodukter, sukkervarer, chokolade og olivenolie
 • Sikring af overholdelse af en høj standard for sundheds- og plantesundhedsmæssige krav
 • Beskyttelse af geografiske betegnelser for vigtige EU-produkter

Aktuelt gældende aftaler med USA

Se også

Samhandel mellem EU og USA

26. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – USA

Canada

Canada er en vigtig handelspartner for EU, når det gælder landbrugsprodukter.

De vigtigste produkter, som eksporteres fra EU til Canada, er alkoholholdige drikke (især vin, spiritus og øl). Andre produkter er chokolade og sukkervarer, kornprodukter og ost.

Canada er storleverandør af hvede til EU. Landet er også en vigtig leverandør af sojabønner og olieholdige frø (som f.eks. rapsfrø) samt visse frugter og grøntsager (herunder bønner, linser og ærter).

I september 2017 trådte den samlede økonomi- og handelsaftale mellem EU og Canada (CETA) midlertidigt i kraft, men den mangler stadig at blive ratificeret af alle EU-landene. Med aftalen sænkes toldsatserne og beskyttes geografiske betegnelser for en række af EU's landbrugsfødevarer.

Se også

CETA-aftalen

Faktablad om CETA og landbrug

Samhandel mellem EU og Canada

24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Canada

Mexico

Hvad angår balancen i EU's landbrugshandel med Mexico, er den en anelse til fordel for EU. EU eksporterer hovedsagelig alkoholholdige drikke (spiritus og likører, vin), kornprodukter, gluten og stivelse, olivenolie, tropiske frugter, nødder og krydderier.

EU importerer blandt andet øl, kaffe, alkoholholdige drikke, frugtsaft, bælgfrugter og citrusfrugter fra Mexico.

EU og Mexico nåede til principiel enighed om handelsdelen af en moderniseret global aftale mellem EU og Mexico i april 2018. Den nye aftale skal forbedre markedsadgangen for landbrugsprodukter for begge parter. Aftalen beskytter også 340 af EU's geografiske betegnelser og 20 mexicanske geografiske betegnelser. Der var enighed om et solidt kapitel om sundhed og plantesundhed, som beskytter EU's standarder for fødevaresikkerhed samt dyre- og plantesundhed.

Se også

Principiel aftale mellem EU og Mexico

Aftale mellem EU og Mexico: faktablad om landbrug

Samhandel mellem EU og Mexico

25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Mexico

Andeslandene

EU har indgået en omfattende handelsaftale med Colombia og Peru, som har fundet midlertidig anvendelse siden 2013. Aftalen, som Ecuador tilsluttede sig i 2017, giver fordele ved handel med landbrugsfødevarer. Den indeholder også bestemmelser om anerkendelse og beskyttelse af 116 af EU's geografiske betegnelser og adskillige geografiske betegnelser fra Colombia, Ecuador og Peru.

Hvad angår balancen i handelen med landbrugsprodukter mellem EU og Andeslandene, er den til fordel for Andeslandene, som forsyner EU med:

 • bananer (primært Colombia og Ecuador)
 • andre frugter
 • grøntsager
 • kaffe (primært Colombia og Peru)
 • kakaobønner
 • afskårne blomster (primært Ecuador og Colombia).

EU's eksport af landbrugsfødevarer har siden handelsaftalen blev taget i anvendelse udvist en stigende tendens og omfatter hovedsagelig:

 • færdigretter
 • spiritus og likør
 • tilberedninger af grøntsager, frugt og nødder
 • olivenolie
 • babymad
 • vin.

Se også

Colombia-Peru: Handelsaftale

Ecuador: Handelsaftale

Handelen mellem EU og Andesfællesskabet

Statistik over handel med landbrugsfødevarer

24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Bolivia
24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Colombia
25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Ecuador
25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Peru
23. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Andean community

Mellemamerika

Traditionelt har handelen med landbrugsprodukter med de seks mellemamerikanske lande (Panama, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador og Nicaragua) været koncentreret om import af kaffe og bananer til EU.

I juni 2012 underskrev EU og den mellemamerikanske region en ny associeringsaftale, der gav begge parter øget markedsadgang for landbrugsprodukter.

Aftalen indebar fordele for EU's vin- og spiritussektor samt for eksporten af mejeri- og kødprodukter. Med aftalen indførtes også begrebet geografiske betegnelser i alle seks landes lovgivning, hvilket styrker EU's kvalitetsprodukters position på disse markeder.

For de mellemamerikanske lande konsoliderede aftalen GSP+-ordningen (den generelle præferenceordning "plus") for handelsindrømmelser og tillægstoldkontingenter for produkter såsom sukker og rom. Eksporten af bananer fra regionen vil også være omfattet af en gradvis nedsættelse af præferencetolden og vil være begrænset til 75 euro pr. ton i 2020.

EU's vigtigste importvarer fra Mellemamerika er:

 • tropiske frugter
 • nødder og krydderier
 • kaffe
 • te
 • palme- og palmekerneolier
 • grøntsagsprodukter
 • løg, rødder og levende planter.

EU's vigtigste eksportvarer til Mellemamerika er:

 • spiritus og likør
 • babymad
 • tilberedninger af grøntsager, frugter og nødder
 • malt
 • vin, vermouth, cider og eddike.

Se også

Handel mellem EU og Mellemamerika

Aftalens fulde ordlyd og bilag

Associeringsaftale mellem EU og Mellemamerika

Statistik over handel med landbrugsfødevarer

24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Costa Rica
25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – El Salvador
25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Guatemala
25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Honduras
25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Nicaragua
23. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Central America

Chile

Associeringsaftalen mellem EU og Chile regulerer i øjeblikket handelen med landbrugsfødevarer mellem EU og Chile. Den blev indgået i 2002 og trådte i kraft i februar 2003. 

Når den moderniserede foreløbige frihandelsaftale (iFTA) og den avancerede rammeaftale (AFA) er vedtaget, vil de erstatte associeringsaftalen mellem EU og Chile. Den er i øjeblikket ved at blive ratificeret af Chile og EU. Rådet for Den Europæiske Union godkendte aftalerne den 4. december 2023, og iFTA og AFA blev underskrevet af begge parter den 13. december 2023.

Chile er traditionelt set en mindre vigtig destination for EU's landbrugseksport, men en vigtig eksportør af landbrugsprodukter til EU, især hvad angår frugt, nødder og vin.

Chile forsyner EU med en bred vifte af produkter, navnlig:

 • grøntsager og tilberedninger af grøntsager
 • frugt, især druer, æbler og pærer
 • tropiske frugter, nødder og krydderier
 • vin
 • vin, vermouth, cider og eddike
 • nødder
 • frugtsaft.

Blandt de vigtigste produkter, som EU eksporterer til Chile, er:

 • øl
 • færdigretter
 • tilberedninger af frugt og grøntsager
 • spiritus og likør
 • ost
 • pasta, bagværk, kiks og brød
 • foder.

Når de moderniserede aftaler træder i kraft, vil de gradvist åbne det chilenske marked for landbrugsprodukter som korn, ost, mejeriprodukter og vegetabilske olier. Chile vil i sidste ende liberalisere importen af alle EU's mejeriprodukter og tilberedte fødevarer fuldt ud.

De moderniserede aftaler (iFTA og AFA) vil også beskytte eksporten de 216 mest relevante geografiske betegnelser for landbrugsfødevarer fra en række EU-lande til det chilenske marked. Dette kommer oven i de 1.573 vine og 235 typer spiritus og aromatiserede vine fra EU, som allerede er beskyttet i henhold til den nuværende aftale.

Se også

Frihandelsaftale

Den moderniserede avancerede rammeaftale mellem EU og Chile

Handel mellem EU og Chile

Statistik over handel med landbrugsfødevarer

MERCOSUR-landene

MERCOSUR-lande (Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay og Venezuela*) er vigtige leverandører af landbrugsprodukter til EU.

De vigtigste produktkategorier, der importeres fra Mercosur-landene, er:

 • oliekager
 • sojabønner
 • kaffe
 • te
 • oksekød
 • frugtsaft.

Argentina er vigtig leverandør af oksekød, mens Brasilien er en førende leverandør af fjerkrækød, sukker (hovedsagelig rårørsukker) og ætanol.

De vigtigste eksportvarer fra EU til MERCOSUR-landene er:

 • olivenolie
 • spiritus og likør
 • tilberedninger af grøntsager
 • vin og vermouth
 • cider og eddike.

I 2019 indgik EU en principiel aftale med de fire stiftende medlemslande i MERCOSUR (Argentina, Brasilien, Paraguay og Uruguay), der afskaffer høje toldsatser for EU's vigtigste eksportvarer, forhindrer efterligninger af traditionelle EU-fødevarer og gør fødevaresikkerhedsprocedurer lettere at følge for EU's eksportører.

*Venezuelas medlemskab af MERCOSUR er i øjeblikket suspenderet

Se også

Mellemregional rammeaftale om samarbejde

Information om handelen mellem EU og MERCOSUR

Handelsaftale mellem EU og MERCOSUR: faktablad om landbrug

Statistik over handel med landbrugsfødevarer

24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Brazil
24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Argentina
26. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Uruguay
25. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Paraguay
26. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Venezuela
24. MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Mercosur

Arrangementer