Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Amerika

Översikt över EU:s jordbrukshandel med amerikanska länder, handelsavtal och statistik.

Förenta staterna

USA är en av EU:s främsta handelspartner när det gäller jordbruksprodukter.

I februari 2019 slutfördes förhandlingarna med USA om en översyn och uppdatering av samförståndsavtalet om import av nötkött av hög kvalitet.

USA importerar flera högvärdiga produkter från EU, bland annat

 • vin och sprit
 • öl
 • choklad
 • ost
 • olivolja
 • beredningar av frukt, bär och grönsaker.

EU är också en viktig marknad för flera varor från USA, bland annat

 • nötter (mandlar, valnötter och pistaschmandlar)
 • sojabönor
 • djurfoder
 • vete
 • vin och sprit
 • frukt, nötter och kryddor.

EU:s prioriteringar för handelsförbindelserna med USA är att

 • förbättra tillträdet till den amerikanska marknaden för bl.a. mejeriprodukter, förädlade köttprodukter, sockerkonfektyr, choklad och olivolja
 • garantera höga sanitära och fytosanitära krav
 • skydda geografiska beteckningar för viktiga EU-produkter.

Nuvarande avtal med USA:

Läs mer

Handeln mellan EU och USA

13 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – USA

Kanada

Kanada är en stor importör av jordbruksprodukter från EU.

De viktigaste produkterna som säljs till Kanada är alkoholhaltiga drycker (särskilt vin, sprit och öl). Andra produkter är choklad och sockerkonfektyr, spannmålsprodukter och ost.

Kanada å sin sida exporterar mycket vete till EU, men även sojabönor, oljeväxter (t.ex. raps) och vissa frukter och grönsaker (t.ex. bönor, linser och ärter).

I september 2017 trädde det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta-avtalet) i kraft provisoriskt, men det har ännu inte ratificerats av alla EU-länder. Avtalet ska sänka tullarna och skydda geografiska beteckningar för ett antal jordbruksprodukter från EU.

Läs mer

Ceta-avtalet

Faktablad om Ceta och jordbruket

Handeln mellan EU och Kanada

24 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Canada

Mexiko

EU:s jordbrukshandel med Mexiko överväger något till EU:s fördel. EU exporterar främst alkoholhaltiga drycker (sprit, likör och vin), spannmålsprodukter, gluten och stärkelse, olivolja, tropiska frukter, nötter och kryddor.

EU importerar främst öl, kaffe, alkoholhaltiga drycker, fruktjuicer, baljväxter och citrusfrukter.

EU och Mexiko ingick i april 2018 ett principavtal om handelsdelen i ett moderniserat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det nya avtalet ska förbättra marknadstillträdet för jordbruksprodukter för bägge parter. Avtalet skyddar också 340 europeiska geografiska beteckningar och 20 mexikanska geografiska beteckningar. Avtalet omfattar också sanitära och fytosanitära regler som ska skydda EU:s standarder för livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd.

Läs mer

Principöverenskommelse mellan EU och Mexiko

Avtalet mellan EU och Mexiko: faktablad om jordbrukshandeln

Handeln mellan EU och Mexiko

25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Mexico

Andinska länder

EU har ett omfattande handelsavtal med Colombia och Peru, som har tillämpats provisoriskt sedan 2013. Ecuador anslöt sig 2017. Avtalet medför fördelar för handeln med livsmedel från jordbruket. Det innehåller också bestämmelser om erkännande och skydd av 116 geografiska beteckningar i EU och flera geografiska beteckningar i Colombia, Ecuador och Peru.

De andinska länderna exporterar mer än de importerar och förser EU med

 • bananer (Colombia och Ecuador)
 • annan frukt
 • grönsaker
 • kaffe (Colombia och Peru)
 • kakaobönor
 • snittblommor (Ecuador och Colombia).

EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel har ökat sedan handelsavtalet började tillämpas och omfattar främst

 • livsmedelsberedningar
 • sprit och likörer
 • beredningar av grönsaker, frukt och nötter
 • olivolja
 • barnmat
 • vin.

Läs mer

Colombia och Peru: handelsavtal

Ecuador: handelsavtal

Handeln mellan EU och Andinska gemenskapen

Statistik över handeln med livsmedel från jordbruket

24 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Bolivia
24 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Colombia
25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Ecuador
25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Peru
23 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Andean community

Centralamerika

Traditionellt sett har jordbrukshandeln med Panama, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador och Nicaragua varit inriktad på import av kaffe och bananer till EU.

I juni 2012 undertecknade EU och den centralamerikanska regionen ett nytt associeringsavtal som gav bägge parter ett utökat marknadstillträde för jordbruksprodukter.

Avtalet innebar fördelar för EU:s vin- och spritsektor och för mejeri- och köttexporten. Med avtalet infördes också begreppet geografiska beteckningar i de sex ländernas nationella lagstiftning, vilket stärkte EU-produkternas ställning på dessa marknader.

För de centralamerikanska länderna befäste avtalet systemet med handelsmedgivanden och tilläggstullkvoter för produkter som socker och rom inom GSP+ (allmänna preferenssystemet plus). Bananexporten från regionen gynnas också av en gradvis sänkning av förmånstullen, som 2020 når en gräns på 75 euro per ton.

EU:s import från Centralamerika består främst av

 • tropiska frukter
 • nötter och kryddor
 • kaffe
 • te
 • palm- och palmkärnolja
 • vegetabiliska produkter
 • lökar, rötter och levande växter.

EU:s export till Centralamerika består främst av

 • sprit och likörer
 • barnmat
 • beredningar av grönsaker, frukt och nötter
 • malt
 • vin, vermouth, cider och vinäger.

Läs mer

Handeln mellan EU och Centralamerika

Hela avtalstexten med bilagor

Associeringsavtalet mellan EU och Centralamerika

Statistik över handeln med livsmedel från jordbruket

24 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Costa Rica
25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – El Salvador
25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Guatemala
25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Honduras
25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Nicaragua
23 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Central America

Chile

Handeln med jordbruksbaserade livsmedel mellan EU och Chile regleras av ett associationsavtal. Det ingicks 2002 och trädde i kraft i februari 2003. 

Associationsavtalet mellan EU och Chile ska ersättas av det avancerade ramavtalet och interimsavtalet om frihandel. De ratificeras för närvarande av EU och Chile. EU:s ministerråd godkände avtalen den 4 december 2023 och de undertecknades av EU och Chile den 13 december 2023.

Chile är traditionellt sett en viktig leverantör av jordbruksprodukter till EU, särskilt frukt, nötter och vin, men importerar inte lika mycket från EU.

Chile förser EU med flera olika produkter, bland annat

 • grönsaker och grönsaksberedningar
 • frukt, särskilt druvor, äpplen och päron
 • tropiska frukter, nötter och kryddor
 • vin
 • vermouth, cider och vinäger
 • nötter
 • fruktjuicer.

EU:s export till Chile består främst av

 • öl
 • livsmedelsberedningar
 • beredningar av frukt, bär och grönsaker
 • sprit och likörer
 • ost
 • pasta, konditorivaror, kex och bröd
 • djurfoder.

När de nya avtalen träder i kraft kommer de att öppna den chilenska marknaden för jordbruksprodukter som spannmål, ost, mejeriprodukter och vegetabiliska oljor. Chile kommer i slutändan att fullt ut öppna sin marknad för mejeriprodukter och livsmedelsberedningar från EU.

De nya avtalen skyddar också de 216 viktigaste geografiska beteckningarna för jordbruksprodukter från EU som exporteras till Chile. Utöver detta tillkommer 1 573 viner och 235 spritdrycker och aromatiserade viner från EU som redan skyddas av det nuvarande avtalet.

Läs mer

Frihandelsavtal

Faktablad – Avancerat ramavtal mellan EU och Chile

Handeln mellan EU och Chile

Statistik över handeln med livsmedel från jordbruket

Mercosurländerna

Mercosurländerna (Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay och Venezuela*) är stora leverantörer av jordbruksprodukter till EU.

Deras viktigaste exportprodukter är

 • oljekakor
 • sojabönor
 • kaffe
 • te
 • nötkött
 • fruktjuicer.

Argentina är en stor leverantör av nötkött, medan Brasilien exporterar mycket fjäderfäkött, socker (främst rårörsocker) och etanol.

EU:s export till Mercosurländerna består främst av

 • olivolja
 • sprit och likörer
 • grönsaksberedningar
 • vin och vermouth
 • cider och vinäger.

År 2019 ingick EU ett principavtal med Mercosurs fyra ursprungliga medlemsländer (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay), som avskaffar höga tullar på EU:s viktigaste exportprodukter, förhindrar imitationer av EU:s traditionella livsmedel och gör det lättare för EU:s exportörer att följa förfaranden för livsmedelssäkerhet.

*Venezuela är för närvarande uteslutet från Mercosur

Läs mer

Interregionalt ramavtal om samarbete

Handeln mellan EU och Mercosur

Handelsavtalet mellan EU och Mercosur: faktablad om jordbrukshandeln

Statistik över handeln med livsmedel från jordbruket

24 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Brazil
24 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Argentina
13 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Uruguay
25 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Paraguay
13 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Venezuela
24 MAJ 2024
Agri-food trade statistical factsheet – Mercosur

Nyheter