Gå direkt till innehållet
Agriculture and rural development

Amerika

Översikt över EU:s jordbrukshandel med amerikanska länder, handelsavtal och statistik.

USA

USA är en av EU:s främsta handelspartner när det gäller jordbruksprodukter.

I februari 2019 slutfördes förhandlingarna med USA om en översyn och uppdatering av samförståndsavtalet om import av nötkött av hög kvalitet.

USA importerar flera högvärdiga produkter från EU, bland annat

 • vin och sprit
 • öl
 • choklad
 • ost
 • olivolja
 • beredningar av frukt, bär och grönsaker.

EU är också en viktig marknad för flera varor från USA, bland annat

 • nötter (mandlar, valnötter och pistaschmandlar)
 • sojabönor
 • djurfoder
 • vete
 • vin och sprit
 • frukt, nötter och kryddor.

EU:s prioriteringar för handelsförbindelserna med USA är att

 • förbättra tillträdet till den amerikanska marknaden för bl.a. mejeriprodukter, förädlade köttprodukter, sockerkonfektyr, choklad och olivolja
 • garantera höga sanitära och fytosanitära krav
 • skydda geografiska beteckningar för viktiga EU-produkter.

Nuvarande avtal med USA:

Läs mer

Handeln mellan EU och USA

26 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – USA
English
(504.21 KB - PDF)
Ladda ner

Kanada

Kanada är en stor importör av jordbruksprodukter från EU.

De viktigaste produkterna som säljs till Kanada är alkoholhaltiga drycker (särskilt vin, sprit och öl). Andra produkter är choklad och sockerkonfektyr, spannmålsprodukter och ost.

Kanada å sin sida exporterar mycket vete till EU, men även sojabönor, oljeväxter (t.ex. raps) och vissa frukter och grönsaker (t.ex. bönor, linser och ärter).

I september 2017 trädde det övergripande avtalet om ekonomi och handel mellan EU och Kanada (Ceta-avtalet) i kraft provisoriskt, men det har ännu inte ratificerats av alla EU-länder. Avtalet ska sänka tullarna och skydda geografiska beteckningar för ett antal jordbruksprodukter från EU.

Läs mer

Ceta-avtalet

Faktablad om Ceta och jordbruket

Handeln mellan EU och Kanada

24 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Canada
English
(387.5 KB - PDF)
Ladda ner

Mexiko

EU:s jordbrukshandel med Mexiko överväger något till EU:s fördel. EU exporterar främst alkoholhaltiga drycker (sprit, likör och vin), spannmålsprodukter, gluten och stärkelse, olivolja, tropiska frukter, nötter och kryddor.

EU importerar främst öl, kaffe, alkoholhaltiga drycker, fruktjuicer, baljväxter och citrusfrukter.

EU och Mexiko ingick i april 2018 ett principavtal om handelsdelen i ett moderniserat övergripande avtal mellan EU och Mexiko. Det nya avtalet ska förbättra marknadstillträdet för jordbruksprodukter för bägge parter. Avtalet skyddar också 340 europeiska geografiska beteckningar och 20 mexikanska geografiska beteckningar. Avtalet omfattar också sanitära och fytosanitära regler som ska skydda EU:s standarder för livsmedelssäkerhet, djurhälsa och växtskydd.

Läs mer

Principöverenskommelse mellan EU och Mexiko

Avtalet mellan EU och Mexiko: faktablad om jordbrukshandeln

Handeln mellan EU och Mexiko

25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Mexico
English
(396.64 KB - PDF)
Ladda ner

Andinska länder

EU har ett omfattande handelsavtal med Colombia och Peru, som har tillämpats provisoriskt sedan 2013. Ecuador anslöt sig 2017. Avtalet medför fördelar för handeln med livsmedel från jordbruket. Det innehåller också bestämmelser om erkännande och skydd av 116 geografiska beteckningar i EU och flera geografiska beteckningar i Colombia, Ecuador och Peru.

De andinska länderna exporterar mer än de importerar och förser EU med

 • bananer (Colombia och Ecuador)
 • annan frukt
 • grönsaker
 • kaffe (Colombia och Peru)
 • kakaobönor
 • snittblommor (Ecuador och Colombia).

EU:s export av jordbruksbaserade livsmedel har ökat sedan handelsavtalet började tillämpas och omfattar främst

 • livsmedelsberedningar
 • sprit och likörer
 • beredningar av grönsaker, frukt och nötter
 • olivolja
 • barnmat
 • vin.

Läs mer

Handelsavtalet med Colombia och Peru

Handelsavtalet med Ecuador

Handeln mellan EU och Andinska gemenskapen

Statistik över handeln med livsmedel från jordbruket

24 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Bolivia
English
(374.8 KB - PDF)
Ladda ner
24 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Colombia
English
(727.9 KB - PDF)
Ladda ner
25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Ecuador
English
(396.97 KB - PDF)
Ladda ner
25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Peru
English
(398.6 KB - PDF)
Ladda ner
23 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Andean community
English
(399.08 KB - PDF)
Ladda ner

Centralamerika

Traditionellt sett har jordbrukshandeln med Panama, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador och Nicaragua varit inriktad på import av kaffe och bananer till EU.

I juni 2012 undertecknade EU och den centralamerikanska regionen ett nytt associeringsavtal som gav bägge parter ett utökat marknadstillträde för jordbruksprodukter.

Avtalet innebar fördelar för EU:s vin- och spritsektor och för mejeri- och köttexporten. Med avtalet infördes också begreppet geografiska beteckningar i de sex ländernas nationella lagstiftning, vilket stärkte EU-produkternas ställning på dessa marknader.

För de centralamerikanska länderna befäste avtalet systemet med handelsmedgivanden och tilläggstullkvoter för produkter som socker och rom inom GSP+ (allmänna preferenssystemet plus). Bananexporten från regionen gynnas också av en gradvis sänkning av förmånstullen, som 2020 når en gräns på 75 euro per ton.

EU:s import från Centralamerika består främst av

 • tropiska frukter
 • nötter och kryddor
 • kaffe
 • te
 • palm- och palmkärnolja
 • vegetabiliska produkter
 • lökar, rötter och levande växter.

EU:s export till Centralamerika består främst av

 • sprit och likörer
 • barnmat
 • beredningar av grönsaker, frukt och nötter
 • malt
 • vin, vermouth, cider och vinäger.

Läs mer

Handeln mellan EU och Centralamerika

Avtaletsfullständiga text och bilagor

Associeringsavtalet EU-Centralamerika

Statistik över handeln med livsmedel från jordbruket

24 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Costa Rica
English
(398.71 KB - PDF)
Ladda ner
25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – El Salvador
English
(375.22 KB - PDF)
Ladda ner
25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Guatemala
English
(393.56 KB - PDF)
Ladda ner
25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Honduras
English
(398.79 KB - PDF)
Ladda ner
25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Nicaragua
English
(378.68 KB - PDF)
Ladda ner
23 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Central America
English
(390.59 KB - PDF)
Ladda ner

Chile

Det associeringsavtal som EU och Chile ingick 2002 (där frihandelsavtalet är en del) håller på att ses över och moderniseras.

Handelsförbindelserna mellan EU och Chile styrs av ett omfattande frihandelsavtal som trädde i kraft i februari 2003.

Chile är traditionellt sett en viktig leverantör av jordbruksprodukter till EU, men importerar inte lika mycket från EU.

Chile förser EU med flera olika produkter, bland annat

 • grönsaker och grönsaksberedningar
 • frukt, särskilt druvor, äpplen och päron
 • tropiska frukter, nötter och kryddor
 • vin
 • vermouth, cider och vinäger
 • nötter
 • fruktjuicer.

EU:s export till Chile består främst av

 • livsmedelsberedningar
 • beredningar av frukt, bär och grönsaker
 • sprit och likörer
 • ost
 • pasta, konditorivaror, kex och bröd
 • djurfoder.

Läs mer

Frihandelsavtal

Handeln mellan EU och Chile

Statistik över handeln med livsmedel från jordbruket

Mercosurländerna

Mercosurländerna (Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay och Venezuela*) är stora leverantörer av jordbruksprodukter till EU.

Deras viktigaste exportprodukter är

 • oljekakor
 • sojabönor
 • kaffe
 • te
 • nötkött
 • fruktjuicer.

Argentina är en stor leverantör av nötkött, medan Brasilien exporterar mycket fjäderfäkött, socker (främst rårörsocker) och etanol.

EU:s export till Mercosurländerna består främst av

 • olivolja
 • sprit och likörer
 • grönsaksberedningar
 • vin och vermouth
 • cider och vinäger.

År 2019 ingick EU ett principavtal med Mercosurs fyra ursprungliga medlemsländer (Argentina, Brasilien, Paraguay och Uruguay), som avskaffar höga tullar på EU:s viktigaste exportprodukter, förhindrar imitationer av EU:s traditionella livsmedel och gör det lättare för EU:s exportörer att följa förfaranden för livsmedelssäkerhet.

* Venezuela är för närvarande utesluten från Mercosur.

Läs mer

Interregionalt ramavtal om samarbete

Handeln mellan EU och Mercosur

Handelsavtalet mellan EU och Mercosur: faktablad om jordbrukshandeln

Statistik över handeln med livsmedel från jordbruket

24 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Brazil
English
(411.79 KB - PDF)
Ladda ner
24 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Argentina
English
(386.03 KB - PDF)
Ladda ner
26 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Uruguay
English
(375.58 KB - PDF)
Ladda ner
25 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Paraguay
English
(380.08 KB - PDF)
Ladda ner
26 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Venezuela
English
(341.05 KB - PDF)
Ladda ner
24 MAJ 2023
Agri-food trade statistical factsheet – Mercosur
English
(392.3 KB - PDF)
Ladda ner

Evenemang