Skip to main content
Agriculture and rural development

Ameryka Południowa i Północna

Przegląd informacji na temat wymiany handlowej w zakresie produktów rolnych między UE a krajami obu Ameryk, w tym umów handlowych i danych statystycznych dotyczących handlu produktami rolno-spożywczymi.

Stany Zjednoczone

Stany Zjednoczone są jednym z najważniejszych partnerów Unii Europejskiej w handlu produktami rolnymi.

W lutym 2019 r. zakończono negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi dotyczące przeglądu i aktualizacji protokołu ustaleń między partnerami w sprawie przywozu wołowiny wysokiej jakości.

Stany Zjednoczone są głównym odbiorcą wielu rodzajów wysokiej wartości produktów pochodzących z UE, między innymi:

 • win i napojów spirytusowych
 • piwa
 • czekolady
 • serów
 • oliwy z oliwek
 • przetworów z owoców i warzyw.

UE jest również bardzo ważnym rynkiem dla wielu podstawowych towarów amerykańskich, takich jak:

 • orzechy (migdały, orzechy włoskie, pistacje)
 • nasiona soi
 • pasza
 • pszenica
 • wina i napoje spirytusowe
 • owoce, orzechy i przyprawy.

Wśród priorytetów UE w dziedzinie przemysłu rolno-spożywczego w ramach jej stosunków handlowych z USA można wymienić:

 • zapewnienie lepszego dostępu do rynku amerykańskiego dla produktów takich jak: nabiał, przetworzone produkty mięsne, wyroby cukiernicze, czekolada i oliwa z oliwek
 • zapewnienie, aby przestrzegano wysokich wymogów sanitarnych i fitosanitarnych
 • ochrona oznaczeń geograficznych ważnych produktów unijnych.

Obecnie obowiązujące umowy z USA

Dodatkowe informacje

Wymiana handlowa między UE a USA

15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – USA
English
(425.11 KB - PDF)
Pobierz

Kanada

Kanada jest ważnym partnerem handlowym UE w dziedzinie produktów rolnych.

Najważniejszymi produktami eksportowanymi z UE do Kanady są napoje alkoholowe (zwłaszcza wina, wódki i piwo). Wśród innych produktów są czekolada i wyroby cukiernicze, preparaty ze zbóż i sery.

Kanada jest głównym dostawcą pszenicy do UE. Jest również ważnym dostawcą nasion soi i nasion oleistych (np. rzepaku), a także niektórych owoców i warzyw (np. fasoli, soczewicy, grochu).

We wrześniu 2017 r. tymczasowo weszła w życie kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) między Kanadą a Unią Europejską, która nadal jednak wymaga ratyfikacji przez wszystkie kraje UE. Umowa ma na celu obniżenie taryf celnych i zapewnienie ochrony oznaczeń geograficznych szeregu produktów rolno-spożywczych pochodzących z UE.

Dodatkowe informacje

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA)

Zestawienie informacji – CETA a rolnictwo

Wymiana handlowa między UE a Kanadą

15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Canada
English
(400.31 KB - PDF)
Pobierz

Meksyk

Jeżeli chodzi o handel produktami rolnymi między Unią Europejską a Meksykiem, szala przechyla się nieco na korzyść UE. UE eksportuje przede wszystkim: napoje alkoholowe (wódki i likiery, wina), preparaty ze zbóż, gluten i skrobię, oliwę z oliwek, owoce tropikalne, orzechy i przyprawy.

Z Meksyku UE importuje między innymi: piwo, kawę, napoje alkoholowe, soki owocowe, warzywa strączkowe, owoce cytrusowe.

W kwietniu 2018 r. UE i Meksyk osiągnęły „porozumienie co do zasady” w sprawie części dotyczącej handlu w ramach znowelizowanej umowy ogólnej między Unią Europejską a Meksykiem. Nowa umowa ma na celu poprawę dostępu do rynku dla produktów rolnych po obu stronach. Umowa zapewnia ponadto ochronę 340 unijnych oznaczeń geograficznych i 20 oznaczeń geograficznych produktów meksykańskich. Osiągnięto porozumienie w sprawie istotnego rozdziału dotyczącego środków sanitarnych i fitosanitarnych, który zapewnia ochronę unijnych norm w zakresie bezpieczeństwa żywności, a także zdrowia zwierząt i roślin.

Dodatkowe informacje

UE–Meksyk: porozumienie co do zasady

Umowa między UE a Meksykiem: zestawienie informacji na temat rolnictwa

Wymiana handlowa między UE a Meksykiem

15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Mexico
English
(405.34 KB - PDF)
Pobierz

Kraje z regionu Andów

UE zawarła kompleksową umowę handlową z Kolumbią i Peru, której postanowienia stosuje się tymczasowo od 2013 r. Umowa, do której w 2017 r. przystąpił Ekwador, zapewnia korzyści w odniesieniu do handlu produktami rolno-spożywczymi. Zapewnia ona również uznanie i ochronę 116 unijnych oznaczeń geograficznych oraz szeregu oznaczeń geograficznych produktów pochodzących z Kolumbii, Ekwadoru i Peru.

W przypadku handlu produktami rolnymi między Unią Europejską a krajami regionu Andów szala przechyla się nieco na korzyść krajów andyjskich, które zaopatrują UE w produkty takie, jak:

 • banany (głównie Kolumbia i Ekwador)
 • inne owoce
 • warzywa
 • kawa (głównie Kolumbia i Peru)
 • ziarna kakaowe
 • kwiaty cięte (głównie Ekwador i Kolumbia).

Eksport produktów rolno-spożywczych z UE wykazuje tendencję wzrostową od czasu rozpoczęcia stosowania umowy handlowej i obejmuje przede wszystkim następujące produkty:

 • przetwory spożywcze
 • wódki i likiery
 • przetwory z warzyw, owoców i orzechów
 • oliwę z oliwek
 • żywność dla niemowląt
 • wino.

Dodatkowe informacje

Kolumbia-Peru: umowa handlowa

Ekwador: umowa handlowa

Wymiana handlowa między UE a krajami regionu Andów

Dane statystyczne na temat handlu produktami rolno-spożywczymi

15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Bolivia
English
(397.23 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Colombia
English
(415.57 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Ecuador
English
(400.74 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Peru
English
(428.89 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Andean community
English
(411.82 KB - PDF)
Pobierz

Ameryka Środkowa

Tradycyjnie wymiana handlowa w zakresie produktów rolnych z sześcioma krajami Ameryki Środkowej (Panama, Gwatemala, Honduras, Kostaryka, Salwador i Nikaragua) koncentruje się na imporcie kawy i bananów do UE.

W czerwcu 2012 r. UE i kraje regionu Ameryki Środkowej podpisały nowy układ o stowarzyszeniu, w ramach którego obu stronom zapewniono większy dostęp do rynku produktów rolnych.

Układ przyniósł korzyści dla unijnego sektora win i napojów spirytusowych, a także dla eksportu produktów mlecznych i mięsa. Dzięki układowi ustanowiono również pojęcie oznaczeń geograficznych w ustawodawstwie wspomnianych sześciu krajów, co przyczyniło się do wzmocnienia pozycji unijnych produktów wysokiej jakości na tych rynkach.

W odniesieniu do krajów Ameryki Środkowej w ramach układu skonsolidowano GSP+ (ogólny system preferencji taryfowych „plus”) w zakresie koncesji handlowych i uwzględniono kontyngenty taryfowe na produkty takie jak cukier i rum. W przypadku eksportu bananów z tego regionu korzystne będzie również stopniowe obniżanie taryfy preferencyjnej do poziomu granicznego wynoszącego 75 euro za tonę w 2020 r.

Do najważniejszych produktów importowanych z Ameryki Środkowej do UE należą:

 • owoce tropikalne
 • orzechy i przyprawy
 • kawa
 • herbata
 • olej palmowy i olej z ziaren palmowych
 • produkty z warzyw
 • bulwy, korzenie i żywe rośliny.

Do najważniejszych produktów eksportowanych z UE do Ameryki Środkowej należą:

 • wódki i likiery
 • żywność dla niemowląt
 • przetwory z warzyw, owoców i orzechów
 • słód
 • wino, wermut, cydr i ocet.

Dodatkowe informacje

Wymiana handlowa między UE a krajami Ameryki Środkowej

Pełny tekst umowy i załączniki do niej

Układ o stowarzyszeniu UE-Ameryka Środkowa

Dane statystyczne na temat handlu produktami rolno-spożywczymi

15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Costa Rica
English
(405.62 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – El Salvador
English
(397.61 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Guatemala
English
(410.76 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Honduras
English
(415.51 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Nicaragua
English
(406.27 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Central America
English
(433.6 KB - PDF)
Pobierz

Chile

Zawarty w 2002 r. układ ustanawiający stowarzyszenie między UE a Chile (którego część stanowi umowa o wolnym handlu) jest obecnie w trakcie przeglądu i nowelizacji.

Stosunki handlowe między Unią Europejską a Chile są regulowane w ramach kompleksowej umowy o wolnym handlu, która weszła w życie w lutym 2003 r.

Chile jest tradycyjnie niewielkim odbiorcą produktów rolnych z UE, ale istotnym importerem produktów rolnych do UE.

Chile zaopatruje UE w szereg różnych produktów, takich jak:

 • warzywa i przetwory z warzyw
 • owoce, w szczególności winogrona, jabłka i gruszki
 • owoce tropikalne, orzechy i przyprawy
 • wino
 • wermut, cydr i ocet
 • orzechy
 • soki owocowe.

Do najważniejszych produktów eksportowanych z UE do Chile można zaliczyć:

 • przetwory spożywcze
 • przetwory z owoców i warzyw
 • wódki i likiery
 • sery
 • makaron, ciasta, ciastka i chleb
 • paszę dla zwierząt.

Dodatkowe informacje

Umowa o wolnym handlu

Wymiana handlowa między UE a Chile

Dane statystyczne na temat handlu produktami rolno-spożywczymi

Kraje Mercosuru

Kraje Mercosuru (Brazylia, Argentyna, Urugwaj, Paragwaj, Wenezuela*) są głównymi dostawcami produktów rolnych do UE.

Do najważniejszych kategorii produktów importowanych z krajów Mercosuru należą:

 • makuchy
 • nasiona soi
 • kawa
 • herbata
 • wołowina
 • soki owocowe.

Argentyna jest głównym dostawcą wołowiny, a Brazylia jest wiodącym dostawcą drobiu, cukru (głównie cukru trzcinowego surowego) oraz etanolu.

Do najważniejszych produktów eksportowanych z UE do krajów Mercosuru należą:

 • oliwa z oliwek
 • wódki i likiery
 • przetwory z warzyw
 • wino i wermut
 • cydr i ocet.

W 2019 r. UE osiągnęła porozumienie co do zasady z czterema państwami założycielami Mercosuru (Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem). Umowa zniesie wysokie cła na główne produkty eksportowe UE, będzie zapobiegać podrabianiu tradycyjnych produktów spożywczych pochodzących z UE oraz ułatwiać stosowanie procedur bezpieczeństwa żywności przez eksporterów unijnych.

*Członkostwo Wenezueli w Mercosurze jest obecnie zawieszone

Dodatkowe informacje

Międzyregionalna umowa ramowa o współpracy

Informacje na temat wymiany handlowej między UE a krajami Mercosuru

Umowa handlowa między UE a Mercosurem: zestawienie informacji na temat rolnictwa

Dane statystyczne na temat handlu produktami rolno-spożywczymi

15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Brazil
English
(382.15 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Argentina
English
(408.13 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Uruguay
English
(732.84 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Paraguay
English
(574.75 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Venezuela
English
(368.94 KB - PDF)
Pobierz
15 PAŹDZIERNIK 2019
Agri-food trade statistical factsheet – Mercosur
English
(397.6 KB - PDF)
Pobierz

Wydarzenia