Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Financovanie a verejné súťaže

Informácie o možnostiach financovania a verejných súťažiach týkajúcich sa činnosti súvisiacich s poľnohospodárstvom a rozvojom vidieka.

EÚ v rámci svojej poľnohospodárskej politiky a politiky rozvoja vidieka poskytuje širokú škálu finančných prostriedkov pre poľnohospodárov, komunity a organizácie v celej EÚ. Okrem toho existuje množstvo príležitostí na predkladanie ponúk na projekty financované EÚ súvisiace s týmito témami.

Granty sú k dispozícii na propagačné kampane pre poľnohospodárske výrobky EÚ s cieľom otvoriť nové príležitosti pre poľnohospodárov EÚ a širší potravinársky priemysel.

Informácie o druhoch podpory príjmu dostupnej pre poľnohospodárov v celej EÚ vrátane priamych platieb, zelených priamych platieb a podpory pre mladých poľnohospodárov.