Skip to main content
Agriculture and rural development

Bioloģiska produkta logotips

ES bioloģiska produkta logotips nodrošina vienotu vizuālo identitāti Eiropas Savienībā ražotiem šāda veida produktiem. Tas patērētājiem atvieglo bioloģisko produktu atpazīšanu un palīdz lauksaimniekiem pārdot tos visā ES.

Šo logo drīkst izmantot tikai tādiem produktiem, kurus pilnvarota kontroles aģentūra vai struktūra sertificējusi kā bioloģiskus. Tas nozīmē, ka tie atbilst stingrām prasībām attiecībā uz ražošanu, transportēšanu un glabāšanu. Šo logo drīkst lietot tikai tādu produktu marķēšanai, kuri satur vismaz 95 % bioloģisku sastāvdaļu, turklāt arī atlikušajiem 5 % sastāvdaļu ir jāatbilst stingrām prasībām. Produkts nedrīkst saturēt vienu un to pašu sastāvdaļu gan bioloģiskā, gan nebioloģiskā formā.

Blakus ES bioloģiska produkta logotipam ir jābūt norādītam kontroles struktūras kodam, kā arī vietai, kur izaudzētas produkta izejvielas.

twelve white stars shaped in the form of a leaf on a green background
EU organic logo

Kādos gadījumos lieto bioloģiska produkta logotipu

Šis logotips ir obligāts vairumam bioloģisko produktu, un tas ir jāattēlo atbilstīgi īpašiem noteikumiem. Tā tas ir tāpēc, lai izvairītos no patērētāju mulsināšanas, palīdzētu vairot uzticēšanos bioloģiskai pārtikai un palīdzētu iestādēm īstenot pārbaužu režīmu.

Logotips ir obligāti jālieto:

 • uz visiem fasētiem pārtikas produktiem, kas ES saražoti un tiek pārdoti kā bioloģiski.

Logo drīkst lietot arī šādos gadījumos (bet tas nav obligāti):

 • importēti produkti, kas atbilst ES noteikumiem par bioloģisku preču importu;
 • bioloģiski produkti, kas nav fasēti;
 • ES bioloģiskie produkti, kurus pārdod ārpussavienības valstīs;
 • informatīvās kampaņās, kuru mērķis ir patērētājus iepazīstināt ar bioloģisko produktu sistēmu (ja logotipa lietojums nerada pārpratumus un netiek lietots ar nolūku radīt iespaidu, ka produkts, kas nav bioloģisks, atbilst bioloģiskam produktam izvirzītajām prasībām).

Šo logotipu nedrīkst lietot:

 • produktiem, kas satur mazāk nekā 95 % bioloģisku sastāvdaļu;
 • uzņēmumi, kas nodrošina sabiedrisko ēdināšanu, piemēram, restorāni un slimnīcas;
 • precēm, uz kurām organisko produktu noteikumi neattiecas, piemēram, kosmētikai un medniekiem un makšķerniekiem domātām precēm;
 • “pārejas” periodā esošiem produktiem (kad bioloģiskās ražošanas metodes ieviestas nesen un augsnē vai dzīvniekos joprojām var būt bioloģiskās ražošanas prasībām neatbilstošas vielas).

Logotips jāattēlo, ievērojot stingrus noteikumus.

 • Tas nedrīkst būt mazāks nekā 13,5 mm x 9 mm. Ja iepakojums ir ļoti mazs un šāds logotipa izmērs nav iespējams, logo izmērs drīkst būt 9 mm x 6 mm.
 • Logotipam jābūt standartā noteiktā zaļā un baltā krāsā (vienīgais izņēmums ir tad, ja tiek izmantots vienkrāsas printeris).
 • Logo nedrīkst stilizēt (piemēram, padarīt fonu caurspīdīgu vai pievienot 3D efektus).

Plašāka informācija par to, kā ir jāattēlo bioloģiska produkta logotips, sniegta attiecīgajā rokasgrāmatā.

2018. GADA 20. NOVEMBRIS
EU organic farming logo user manual
latviešu
(1.13 MB - PDF)
Lejupielādēt
2018. GADA 20. NOVEMBRIS
EU organic logo (JPEG)
English
(123.31 KB - ZIP)
Lejupielādēt
2018. GADA 20. NOVEMBRIS
EU organic logo (PDF)
English
(88.82 KB - PDF)
Lejupielādēt
2018. GADA 20. NOVEMBRIS
EU organic logo (GIF)
English
(35.61 KB - ZIP)
Lejupielādēt
2018. GADA 20. NOVEMBRIS
EU organic logo (EPS)
English
(556.67 KB - ZIP)
Lejupielādēt
2018. GADA 20. NOVEMBRIS
EU organic logo (AI)
English
(17.3 MB - ZIP)
Lejupielādēt