Glavni sadržaj
Agriculture and rural development

Registracija naziva proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla

Kako registrirati naziv

Kako bi se naziv proizvoda registrirao, proizvođači ili skupine proizvođača iz EU-a moraju utvrditi specifikaciju proizvoda i, ako je primjenjivo, povezanost sa zemljopisnim područjem. Zahtjev se šalje nacionalnim tijelima na provjeru i zatim prosljeđuje Europskoj komisiji, koja će ga razmotriti.

Zahtjeve za registraciju proizvoda koji nisu iz EU-a proizvođači šalju Europskoj komisiji izravno ili preko svojih nacionalnih tijela.

Komisija će provjeriti sadržava li zahtjev sve potrebne informacije i uvjeriti se da nema pogrešaka. Razmatranje zahtjeva ne bi smjelo trajati dulje od šest mjeseci od datuma kad je Komisija primila zahtjev države članice.

Zahtjevi koji se odnose na prehrambene i poljoprivredne proizvode

Zahtjevi koji se odnose na proizvode od vina

Zahtjevi koji se odnose na jaka alkoholna pića

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Podnositeljima zahtjeva savjetuje se da izostave sve osobne podatke (uključujući imena osoba, osobne telefonske brojeve i e-adrese). Osobni podaci sadržani u zahtjevu smatraju se dostavljenima u skladu s pravnim postupkom i podliježu odgovarajućoj obradi za potrebe upravljanja zahtjevom za oznaku zemljopisnog podrijetla te mogu biti objavljeni.

26. SVIBNJA 2023.
Privacy statement – registers of geographical indications
28. SIJEČNJA 2022.
Privacy statement – protected wine denominations

Kako podnijeti prigovor

Tijela države članice EU-a ili treće zemlje, ili bilo koja fizička ili pravna osoba s legitimnim interesom koja ima boravište ili poslovni nastan u trećoj zemlji, mogu podnijeti prigovor na zahtjev za registraciju naziva proizvoda u okviru određenog sustava kvalitete.

Prigovor se može podnijeti u roku od tri mjeseca od datuma objave u Službenom listu Europske unije. Ako je prigovor valjan, dvije uključene strane (strana koja podnosi prigovor na registraciju i skupina proizvođača koja registrira proizvod) trebale bi rješenje pronaći međusobnim dogovorom. Ako se dogovor ne postigne, konačnu odluku o registraciji ili odbijanju registracije naziva proizvoda donosi Komisija.

Poništenje registracije

Komisija može, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev bilo koje fizičke ili pravne osobe s legitimnim interesom, poništiti registraciju naziva proizvoda u sljedećim slučajevima:

  • ako više nije osigurana sukladnost sa specifikacijom proizvoda
  • ako najmanje sedam prethodnih uzastopnih godina nijedan proizvod s registriranim nazivom (kao ZOI, ZOZP ili ZTS) nije bio stavljen na tržište.

Komisija može poništiti registraciju naziva proizvoda i ako to zatraže proizvođači proizvoda koji se stavlja na tržište pod registriranim nazivom.

Obrasci za podnošenje prigovora i zahtjeva za poništenje za prehrambene i poljoprivredne proizvode

Obrasci za podnošenje prigovora i zahtjeva za poništenje za proizvode od vina

Obrasci za podnošenje prigovora i zahtjeva za poništenje za jaka alkoholna pića