Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Registrering af betegnelsen for et produkt med geografisk betegnelse

Sådan registrerer du dig

Producenter eller producentsammenslutninger i EU, der vil registrere betegnelsen for et produkt, skal fastlægge produktets specifikationer og eventuelt forbindelsen til det geografiske område. Ansøgningen sendes til de nationale myndigheder til kontrol og sendes derefter til EU-Kommissionen, der behandler ansøgningen.

Producenter, der vil registrere produkter fra uden for EU, sender deres ansøgninger direkte eller via deres nationale myndigheder til Europa-Kommissionen.

Kommissionen kontrollerer, at ansøgningen indeholder de krævede oplysninger, og at der ikke er nogen fejl. Kommissionens gennemgang af ansøgningen bør ikke tage mere end 6 måneder fra datoen for modtagelse af ansøgningen fra EU-landet.

Ansøgninger vedrørende fødevarer og landbrugsprodukter

Ansøgninger vedrørende vinprodukter

Ansøgninger vedrørende spiritus

Erklæring om databeskyttelse

Ansøgerne rådes til at undlade at angive alle personoplysninger (herunder personens navn, personlige telefonnummer og e-mailadresser). Personoplysninger, der er medtaget, anses for at være angivet i henhold til en retlig procedure og kan behandles med henblik på behandling af en ansøgning om geografisk betegnelse og kan offentliggøres.

26. MAJ 2023
Privacy statement – registers of geographical indications
28. JANUAR 2022
Privacy statement – protected wine denominations

Sådan modsætter man sig en registrering

Myndighederne i et EU-land eller i et tredjeland eller enhver fysisk eller juridisk person, der er bosiddende eller etableret i et tredjeland med en legitim interesse, kan gøre indsigelse mod ansøgningen om registrering af en produktbetegnelse i henhold til en kvalitetsordning.

Der kan gøres indsigelse senest tre måneder efter datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Hvis indsigelsen er gyldig, bør de to parter (den part, der modsætter sig registreringen, og gruppen af producenter, der registrerer produktet) rådføre sig med hinanden for at finde en løsning. Hvis der ikke opnås enighed, træffer Kommissionen den endelige afgørelse om, hvorvidt produktbetegnelsen skal registreres eller ej.

Annullering af registreringen

Kommissionen kan på eget initiativ eller efter anmodning fra enhver fysisk eller juridisk person med en legitim interesse annullere registreringen af en produktbetegnelse i følgende tilfælde:

  • hvis der ikke længere sikres overholdelse af varespecifikationen
  • hvis intet produkt er blevet markedsført under den registrerede produktbetegnelse (som BOB, BGB eller GTS) i mindst i syv på hinanden følgende år.

Kommissionen kan også annullere registreringen af produktbetegnelsen, hvis producenterne af et produkt, der markedsføres under den registrerede betegnelse, anmoder herom.

Indsigelses- og annulleringsformularer vedrørende fødevarer og landbrugsprodukter

Indsigelses- og annulleringsformularer vedrørende vinprodukter

Indsigelses- og annulleringsformularer vedrørende spiritus