Pereiti prie pagrindinio turinio
Agriculture and rural development

Produkto su geografine nuoroda pavadinimo registravimas

Kaip įregistruoti?

Kad galėtų įregistruoti produkto pavadinimą, ES gamintojai arba gamintojų grupės turi nustatyti produkto specifikacijas ir, jei taikoma, sąsają su geografine vietove. Paraiška siunčiama tikrinti nacionalinėms valdžios institucijoms, po to perduodama Europos Komisijai, kuri išnagrinės prašymą.

Norėdami įregistruoti ne ES kilmės produktus, gamintojai paraiškas Europos Komisijai siunčia tiesiogiai arba per savo nacionalines valdžios institucijas.

Komisija patikrins, ar paraiškoje pateikta reikiama informacija ir ar joje nėra klaidų. Komisijos atliekamas paraiškos nagrinėjimas neturėtų trukti ilgiau kaip 6 mėnesius nuo paraiškos gavimo iš ES šalies dienos.

Paraiškos dėl maisto ir žemės ūkio produktų

Paraiškos dėl vyno produktų

Paraiškos dėl spiritinių gėrimų

Pareiškimas dėl privatumo

Pareiškėjams patariama neįtraukti jokių asmens duomenų (įskaitant asmenų vardus ir pavardes, asmenų telefono numerius ir e. pašto adresus). Laikoma, kad visi įtraukti asmens duomenys buvo pateikti laikantis teisinio proceso ir gali būti tinkamai tvarkomi, tvarkant geografinės nuorodos paraišką, bei skelbiami.

2023 M. GEGUŽĖS 26 D.
Privacy statement – registers of geographical indications
2022 M. SAUSIO 28 D.
Privacy statement – protected wine denominations

Kaip pateikti protestą

ES šalies arba trečiosios šalies valdžios institucijos arba bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, gyvenantis ar įsisteigęs trečiojoje šalyje ir turintis teisėtą interesą, gali prieštarauti paraiškai įregistruoti produkto pavadinimą pagal kokybės sistemą.

Prieštaravimą galima pareikšti per tris mėnesius nuo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos. Jei protestas pagrįstas, abi susijusios šalys (protestą dėl registracijai pateikusi šalis ir produktą registruojančių gamintojų grupė) turėtų konsultuotis tarpusavyje, kad rastų sprendimą. Jei susitarimas nepasiekiamas, Komisija priima galutinį sprendimą dėl produkto pavadinimo įregistravimo arba jo atmetimo.

Registracijos panaikinimas

Komisija savo iniciatyva arba bet kurio fizinio ar juridinio asmens, turinčio teisėtą interesą, prašymu gali panaikinti produkto pavadinimo registraciją tokiais atvejais:

  • jeigu nebeužtikrinama atitiktis produkto specifikacijoms;
  • kai per ne mažiau kaip septynerius ankstesnius metus iš eilės rinkai nepateikiamas joks produktas su registruotu produkto pavadinimu (SKVN, SGN arba GTG).

Komisija taip pat gali panaikinti produkto pavadinimo registraciją, jei to prašo produkto, kuriuo prekiaujama su registruotu pavadinimu, gamintojai.

Protesto dėl maisto ir žemės ūkio produktų registracijos pateikimo ir jos panaikinimo formos

Protesto dėl vyno produktų registracijos pateikimo ir jos panaikinimo formos

Protesto dėl spiritinių gėrimų registracijos pateikimo ir jos panaikinimo formos