Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

Földrajzi árujelzővel ellátott termék nevének bejegyzése

A bejegyzés módja

Termékelnevezés bejegyzéséhez az uniós termelőknek vagy termelői csoportoknak termékleírással kell szolgálniuk, amelyben adott esetben ismertetniük kell, hogyan kapcsolódik a termék egy meghatározott földrajzi területhez. A terméknévbejegyzés iránti kérelmet az illetékes tagállami hatósághoz kell benyújtani. A hatóság megvizsgálja a kérelmet, majd továbbítja azt elbírálásra az Európai Bizottságnak.

A nem uniós országokból származó termékek bejegyzéséhez a termelőknek – közvetlenül, vagy a saját országukban működő illetékes nemzeti hatóságon keresztül – az Európai Bizottsághoz kell intézniük kérelmüket.

A Bizottság ellenőrzi, hogy a kérelem magában foglalja-e a szükséges információkat, és nem tartalmaz-e hibákat. A kérelem vizsgálata nem haladhatja meg a 6 hónapot attól az időponttól számítva, amikor a dokumentum beérkezik a Bizottsághoz az adott uniós tagállamból.

Élelmiszerek és mezőgazdasági termékek bejegyzésére irányuló kérelmek

Borászati termékek bejegyzésére irányuló kérelmek

Szeszes italok bejegyzésére irányuló kérelmek

Adatvédelmi nyilatkozat

Azt tanácsoljuk a kérelmezőknek, hogy a kérelemben ne tüntessenek fel személyes adatokat (magánszemélyek nevét, telefonszámát, e-mail-címét stb.). A kérelemben feltüntetett személyes adatok esetében abból kell kiindulni, hogy közlésük jogi eljárás keretében történt – ezeket az adatokat a földrajzi árujelzők iránti kérelmek feldolgozásának céljából kezelni lehet és közzé lehet tenni.

2023. MÁJUS 26.
Privacy statement – registers of geographical indications
2022. JANUÁR 28.
Privacy statement – protected wine denominations

Felszólalás a bejegyzés ellen

Az uniós országok és a nem uniós országok hatóságai, továbbá – ha ehhez jogos érdekük fűződik – a nem uniós országokban lakóhellyel, illetve székhellyel rendelkező természetes és jogi személyek kifogást emelhetnek („felszólalhatnak”) termékneveknek a minőségrendszer keretében történő bejegyzése ellen.

Felszólalást a kérelemnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételétől számított három hónapon belül lehet benyújtani. Ha a felszólalás megalapozott, a két érintettnek (a kérelmező félnek, illetve a termék bejegyzése ellen felszólaló félnek) egyeztetéseket kell folytatnia egymással, hogy megoldást találjanak a kérdésre. Ha nem tudnak megállapodni, a Bizottság hozza meg a végső döntést a terméknév bejegyzéséről, illetve a bejegyzési kérelem elutasításáról.

A bejegyzés törlése

A Bizottság – saját kezdeményezésre vagy bármely olyan természetes vagy jogi személy kérésére, akinek/amelynek jogos érdeke fűződik hozzá – törölheti valamely terméknév bejegyzését. Erre a következő esetekben van lehetősége:

  • ha nincs garancia arra, hogy a termék megfelel a termékleírásban foglaltaknak;
  • ha legalább hét egymást követő évben egyetlen terméket sem hoztak forgalomba a (HKT-ként, OEM-ként vagy OFJ-ként) bejegyzett terméknév alatt.

A Bizottság akkor is törölheti a terméknév bejegyzését, ha a bejegyzett elnevezéssel forgalmazott termék gyártói ezt kérelmezik.

Felszólalási és törlési formanyomtatványok (élelmiszerek és mezőgazdasági termékek)

Felszólalási és törlési formanyomtatványok (borászati termékek)

Felszólalási és törlési formanyomtatványok (szeszes italok)