Skip to main content
Agriculture and rural development

Înregistrarea denumirii unui produs cu IG

Cum se face înregistrarea

Pentru a înregistra denumirea unui produs, producătorii sau grupurile de producători din UE trebuie să identifice specificațiile produsului și să stabilească o legătură cu aria geografică, dacă este cazul. Cererea este trimisă mai întâi spre aprobare autorităților naționale și apoi Comisiei Europene, care o examinează.

Pentru ca produsele din afara UE să fie înregistrate, producătorii trimit cererile Comisiei Europene fie direct, fie prin intermediul autorităților lor naționale.

Comisia verifică dacă cererea conține toate informațiile necesare și nu conține erori. Examinarea cererii de către Comisie nu ar trebui să dureze mai mult de 6 luni de la data primirii cererii din partea țării UE.

Cereri pentru produsele agroalimentare

Cereri pentru produsele vitivinicole

Cereri pentru băuturile spirtoase

Declarație de confidențialitate

Solicitanților li se recomandă să excludă din cerere toate datele cu caracter personal (inclusiv nume de persoane, numere de telefon și adrese de e-mail personale). Se consideră că datele cu caracter personal incluse sunt furnizate în conformitate cu un proces juridic. Prin urmare, ele pot fi tratate corespunzător în cadrul gestionării unei cereri de acordare a unei indicații geografice și pot fi publicate.

31 MAI 2022
Privacy statement – registers of geographical indications
English
(247.99 KB - PDF)
Descărcați
28 IANUARIE 2022
Privacy statement – protected wine denominations
English
(743.88 KB - PDF)
Descărcați

Cum se exprimă opoziția

Autoritățile unei țări UE sau ale unei țări terțe și persoanele fizice sau juridice rezidente sau stabilite într-o țară terță care au un interes legitim se pot opune cererii de înregistrare a unei denumiri de produs în cadrul unui sistem de calitate.

Formularul de opoziție poate fi depus în termen de trei luni de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Dacă respectiva opoziție este aprobată, cele două părți implicate (partea care se opune înregistrării și grupul de producători care înregistrează produsul) trebuie să se consulte reciproc pentru a găsi o soluție. Dacă nu se ajunge la un acord, Comisia ia decizia finală privind înregistrarea sau respingerea denumirii produsului.

Anularea înregistrării

Comisia poate, din proprie inițiativă sau la cererea oricărei persoane fizice sau juridice care are un interes legitim, să anuleze înregistrarea unei denumiri de produs:

  • atunci când nu se mai respectă specificațiile de produs;
  • atunci când sub denumirea de produs înregistrată (ca DOP, IGP sau STG) nu a fost introdus pe piață niciun produs timp de șapte ani consecutivi.

De asemenea, Comisia poate anula înregistrarea denumirii produsului atunci când producătorii unui produs comercializat sub denumirea înregistrată solicită acest lucru.

Formulare de opoziție și anulare pentru produsele alimentare și produsele agricole

Formularele de opoziție și anulare pentru produsele vitivinicole

Formularele de opoziție și anulare pentru băuturile spirtoase