Skip to main content
Agriculture and rural development

Nariadenia o systémoch kvality

Európska komisia prijala pravidlá vykonávania systémov kvality EÚ pre sektor liehovín. Sú uvedené v nariadení o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, ako aj o ochrane zemepisných označení liehovín.

Documents

EU Regulation 2019/787 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs
English
(HTML)
Stiahnuť

EU Regulation 2021/1235 supplementing EU Regulation 2019/787 concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register
English
(HTML)
Stiahnuť

EU Regulation 2021/1236 implementing EU Regulation 2019/787 on applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration
English
(HTML)
Stiahnuť