Skip to main content
Agriculture and rural development

Nariadenia o systémoch kvality

Európska komisia prijala pravidlá vykonávania systémov kvality EÚ pre sektor liehovín. Sú uvedené v nariadení o definovaní, popise, prezentácii a označovaní liehovín, ako aj o ochrane zemepisných označení liehovín.

Documents

17 MÁJ 2019
EU Regulation 2019/787 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs
English
(HTML)
Stiahnuť

8 NOVEMBER 2021
EU Regulation 2021/1235 supplementing EU Regulation 2019/787 concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register
English
(HTML)
Stiahnuť

8 NOVEMBER 2021
EU Regulation 2021/1236 implementing EU Regulation 2019/787 on applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration
English
(HTML)
Stiahnuť