Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Regelgeving inzake geografische aanduidingen en kwaliteitsregelingen

Regelgeving inzake levensmiddelen en landbouwproducten

De regelgeving bevat brede voorschriften voor de kwaliteitsregelingen voor deze sector (onder meer voor geografische aanduidingen en gegarandeerde traditionele specialiteiten) en bepaalt hoe de logo’s in elke regeling moeten worden gebruikt, hoe de regelingen moeten worden toegepast en welke richtsnoeren gelden voor de etikettering van agrovoedingsproducten die ingrediënten met een BOB of BGA bevatten.

Regelgeving inzake wijn

In het kader van de gemeenschappelijke marktordening bestaat er een specifieke verordening voor de wijnsector, die ook bepalingen bevat over de uitvoering van de kwaliteitsregelingen van de EU. Andere verordeningen bevatten uitvoeringsbepalingen voor de kwaliteitsregelingen en voorschriften inzake de vereiste controles, de etikettering en de presentatie van bepaalde wijnbouwproducten.

Regelgeving inzake gedistilleerde dranken

In de verordeningen worden de definitie, de omschrijving, de presentatie en de etikettering van gedistilleerde dranken, alsmede de bescherming van de geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken vastgelegd.

  • Verordening (EU) 2019/787 betreffende de definitie, omschrijving, presentatie en etikettering van gedistilleerde dranken, het gebruik van de namen van gedistilleerde dranken in de presentatie en etikettering van andere levensmiddelen
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1235 van de Commissie tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/787 betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, wijzigingen van productdossiers, annulering van de registratie en het register
  • Gedelegeerde Verordening (EU) 2021/1465 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) 2019/787 wat betreft de definitie van zinspelingen op wettelijke benamingen van gedistilleerde dranken of geografische aanduidingen voor gedistilleerde dranken en het gebruik ervan in de omschrijving, presentatie en etikettering van andere gedistilleerde dranken dan die waarop zinspeling wordt gemaakt
  • Uitvoeringsverordening (EU) 2021/1236 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EU) 2019/787 betreffende aanvragen tot registratie van geografische aanduidingen van gedistilleerde dranken, de bezwaarprocedure, wijzigingen van productdossiers en annulering van de registratie

Regelgeving inzake producten uit de bergen

De facultatieve kwaliteitsaanduiding “product uit de bergen” is ingevoerd om de consumenten op de EU-markt beter te informeren over de toegevoegde waarde van landbouwproducten die in moeilijke omstandigheden, zoals in berggebieden, zijn geproduceerd.

Regelgeving inzake producten uit de ultraperifere gebieden

De maatregelen zijn bedoeld om hulp te bieden aan de ultraperifere gebieden van de EU, die worden geconfronteerd met bijzonder moeilijke natuurlijke omstandigheden, zoals een afgelegen ligging. Om meer bekendheid te geven aan de landbouwproducten uit deze gebieden is een speciaal logo ontwikkeld als facultatieve kwaliteitsaanduiding. In de verordening zijn regels voor het gebruik van het logo vastgelegd.