Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Uredbe o geografskih označbah in shemah kakovosti

Uredbe o živilih in kmetijskih proizvodih

Zakonodaja, ki pokriva širši okvir shem kakovosti za ta sektor, vključno z geografskimi označbami in zajamčenimi tradicionalnimi posebnostmi, določa, kako uporabljati logotipe v zvezi z vsako shemo, kako naj se uporabljajo sheme, in smernice za označevanje agroživilskih proizvodov, ki ZOP ali ZGO uporabljajo kot sestavine.

Uredbe o vinu

V okviru skupne ureditve trgov je sektor vina zajet v posebni uredbi, ki vključuje uporabo shem kakovosti EU. Druge zakonodaje določajo izvajanje pravil za sheme kakovosti, potrebne preglede, označevanje in predstavitev nekaterih proizvodov iz vinskega sektorja.

Uredbe o žganih pijačah

Uredba določa opredelitev, opis, predstavitev, označevanje in zaščito geografskih označb žganih pijač.

  • Uredba (EU) št. 2019/787 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri predstavitvi in označevanju drugih živil
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2021/1235 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 2019/787 v zvezi z zahtevki za registracijo geografskih označb žganih pijač, spremembah specifikacij proizvoda, preklicu registracije in registru
  • Delegirana uredba Komisije (EU) št. 2021/1465 o spremembi Uredbe (EU) št. 2019/787 glede opredelitve sklicevanj na pravna imena žganih pijač ali geografske označbe žganih pijač in njihove uporabe pri opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač razen tistih, na katere se sklicuje
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2021/1236 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 2019/787 o zahtevkih za registracijo geografskih označb žganih pijač, postopku ugovora, spremembah specifikacij proizvoda, preklicu registracije

Uredbe o gorskih proizvodih

Neobvezna navedba kakovosti „gorski proizvod“ je bila uvedena za lažjo komunikacijo z evropskim trgom o dodani vrednosti kmetijskih proizvodov, proizvedenih na območjih, kjer vladajo težji pogoji, kot so denimo gorska območja.

Uredbe o proizvodih najbolj oddaljenih regij

Namen ukrepov je pomagati najbolj oddaljenim regijam EU, ki se soočajo s posebej težkimi naravnimi pogoji, kot je izredna oddaljenost. Da bi zagotovili večjo prepoznavnost njihovih kmetijskih proizvodov, je bil oblikovan namenski logotip kot neobvezna navedba kakovosti. Uredba določa pravila uporabe logotipa.