Ugrás a fő tartalomra
Agriculture and rural development

A földrajzi jelzésekre és a minőségrendszerekre vonatkozó uniós jogi keret

Az élelmiszerekre és mezőgazdasági termékekre vonatkozó szabályok

Az erre a területre vonatkozó szabályozás lefedi az ágazat minőségrendszereinek összességét, köztük a földrajzi jelzéseket és a „hagyományos különleges termék” címkét. Ezek a rendeletek rögzítik, hogyan kell használni az egyes minőségrendszerek logóit, hogyan kell alkalmazni a minőségrendszereket, a közlemény pedig útmutatást nyújt az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel (OEM) vagy oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel (OFJ) ellátott összetevőket tartalmazó agrár-élelmiszeripari termékek címkézésére vonatkozóan.

A borágazatra vonatkozó szabályok

A mezőgazdasági piacok közös szervezésének hatálya alá tartozó borágazatot külön rendelet szabályozza, mely az uniós minőségrendszerek alkalmazására is kiterjed. További rendeletek rögzítik a minőségrendszerek végrehajtási szabályait, illetve a kötelező ellenőrzésekre, a címkézésre és bizonyos borágazati termékek kiszerelésére vonatkozó előírásokat.

 • 1308/2013/EU rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról
 • (EU) 2021/2117 rendelet az 1308/2013/EU rendelet módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2019/33 felhatalmazáson alapuló rendelete az 1308/2013/EU rendeletnek a borágazati eredetmegjelölésekre, földrajzi jelzésekre és hagyományos kifejezésekre vonatkozó oltalom iránti kérelmek tekintetében történő kiegészítéséről
 • A Bizottság (EU) 2019/34 végrehajtási rendelete a borágazati eredetmegjelölések, földrajzi jelzések és hagyományos kifejezések oltalma iránti kérelmekről
 • (EU) 2021/2116 rendelet a közös agrárpolitika finanszírozásáról, irányításáról és monitoringjáról
 • (EU) 2019/934 rendelet az 1308/2013/EU rendeletnek az alkoholtartalom-növelés engedélyezésére vonatkozó lehetőség által érintett szőlőtermő területek, az engedélyezett borászati eljárások, valamint a szőlőből készült termékek előállítására és tartósítására alkalmazandó korlátozások tekintetében történő kiegészítéséről
 • A Bizottság (EU) 2018/273 felhatalmazáson alapuló rendelete a szőlőtelepítésekről, a szőlőkataszterről, a kísérőokmányokról és a kapcsolódó tanúsításról, a bevételezési és kiadási nyilvántartásról és a kötelező bejelentésekről

A szeszes italokra vonatkozó szabályok

Ezek a rendeletek a szeszes italok meghatározására, leírására, kiszerelésére és címkézésére, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó szabályokat rögzítik.

 • (EU) 2019/787 rendelet a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, valamint a szeszes italok elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során
 • A Bizottság (EU) 2021/1235 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/787 rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése, a termékleírások módosítása és a bejegyzések törlése iránti kérelmekre, valamint a nyilvántartásra vonatkozó szabályokkal történő kiegészítéséről
 • A Bizottság (EU) 2021/1465 felhatalmazáson alapuló rendelete az (EU) 2019/787 rendeletnek a szeszes italok előírt neveire vagy a szeszes italokra vonatkozó földrajzi jelzésekre tett utalások fogalommeghatározása, valamint az ezen utalásoknak az utalás tárgyát képező szeszes italoktól eltérő szeszes italok leírásában, megjelenítésén és jelölésén való használata tekintetében történő módosításáról
 • A Bizottság (EU) 2021/1236 végrehajtási rendelete az (EU) 2019/787 rendeletnek a szeszes italok földrajzi jelzéseinek bejegyzése iránti kérelemről, a felszólalási eljárásról, a termékleírások módosításáról és a bejegyzés törléséről

A hegyvidéki termékekre vonatkozó szabályok

Az uniós társjogalkotók a „hegyvidéki termék” minőségre utaló választható kifejezést azért hozták létre, hogy az elősegítse a nehéz körülmények között, pl. hegyvidéki területeken előállított mezőgazdasági termékek hozzáadott értékének megismertetését az európai piacon.

 • A Bizottság 665/2014/EU felhatalmazáson alapuló rendelete a „hegyvidéki termék” minőségre utaló választható kifejezés használatának feltételeiről
 • (EU) 2024/1143 rendelet a borok, szeszes italok és mezőgazdasági termékek földrajzi árujelzőiről, valamint a mezőgazdasági termékekre vonatkozó hagyományos különleges termékekről és a minőségre utaló választható kifejezésekről

A legkülső régiók termékeire vonatkozó szabályok

Ezeknek az intézkedéseknek az a céljuk, hogy segítsék az EU legkülső régióit, amelyek távol esnek a kontinenstől, és részben ezért természeti adottságaik különösen kedvezőtlenek. Annak érdekében, hogy e régiók mezőgazdasági termékei szélesebb körben ismertté váljanak, az uniós jogalkotók minőségre utaló választható kifejezésként külön emblémát vezettek be ezekre a termékekre. A rendelet az embléma használatának szabályait határozza meg.

 • 228/2013/EU rendelet az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról