Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem (IFKS)

Formålet med det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem

EU-landene har ansvaret for forvaltningen af og kontrollen med betalinger til landbrugere i deres land i henhold til princippet om "delt forvaltning". Det vigtigste element i systemet for forvaltning af betalinger er det integrerede forvaltnings- og kontrolsystem.

IFKS gør det muligt at

  • sikre, at de betalingstransaktioner, som finansieres gennem ordningerne for areal- og dyrebaserede betalinger, gennemføres korrekt
  • forebygge, identificere og følge op på uregelmæssigheder
  • inddrive uretmæssigt udbetale beløb
  • hjælpe landbrugere med at ansøge korrekt.

EU-landene opretter deres IFKS ved hjælp af hensigtsmæssige teknologier, der mindsker den administrative byrde og sikrer effektive kontroller.

Kontrol med skatteydernes penge

Indkomststøtten til landbrugerne kommer fra Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EAGF). Støtten udgør en stor del af EU-budgettet, og skatteyderne skal derfor kunne være sikre på, at EU-landene tildeler den til de rette landbrugere og inddriver eventuelle uretmæssigt udbetalte beløb.

IFKS' opbygning

IFKS består af en række digitale og indbyrdes forbundne databaser, navnlig

  • et system til identifikation af alle landbrugsgrunde i EU kaldet markidentifikationssystemet
  • et system, hvor landbrugerne kan angive, hvor de landbrugsområder, de søger støtte til, er geografisk placeret (den geospatiale støtteansøgning)
  • en database over dyr i de EU-lande, hvor de dyrebaserede støtteordninger anvendes
  • et integreret kontrolsystem, som sikrer systematisk kontrol af støtteansøgninger baseret på computerbaseret krydskontrol og fysisk kontrol på bedrifterne (kontrol på stedet)

IFKS-processen

IFKS sikrer, at indkomststøtten forvaltes og kontrolleres på en standardiseret måde i alle EU-lande. IFKS dækker typisk en årlig proces, som starter med, at landbrugerne indsender deres onlineansøgning om indkomststøtte. For at støtte landbrugerne i denne proces skal de nationale myndigheder forsyne dem med fortrykte oplysninger, som de kan bekræfte, rette eller supplere.

De nationale myndigheder tjekker derefter, om landbrugerne opfylder betingelserne for at modtage indkomststøtte. Det sker gennem administrativ kontrol af alle ansøgninger og kontrol på stedet af udvalgte bedrifter.

Herefter følger betalingerne til landbrugerne under hensyntagen til resultaterne af de to typer kontrol. Til sidst opdaterer de nationale myndigheder støtteansøgningerne med de fortrykte oplysninger til det efterfølgende år med de oplysninger, der er indsamlet i løbet af processen for det igangværende år.

EU-landene driver IFKS gennem godkendte betalingsorganer. Systemet gælder for alle indkomststøtteordninger (både de obligatoriske og de frivillige) samt for visse former for støtte til udvikling af landdistrikterne, som gives på basis af landbrugerens antal hektar eller dyr. EU-landene bruger også IFKS til at sikre, at landbrugerne overholder visse af de krav og standarder, der gælder i henhold til reglerne om krydsoverensstemmelse.

Se også

Krydsoverensstemmelse

Regler

Reglerne om oprettelsen og vedligeholdelsen af IFKS er præciseret i

Arrangementer

  • Konferencer og topmøder

EU Agri-Food Days

  • tirsdag 5. december 2023, 09:30 - fredag 8. december 2023, 15:30 (CET)