Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Pomoc na súkromné skladovanie olivového oleja

Podrobnosti o výsledkoch období verejného obstarávania.

Obdobia verejného obstarávania

Prvé obdobie: 21. – 26. november 2019

Ponuky v prvom období obstarávania predložili výlučne španielski prevádzkovatelia, a to na tri kategórie. Európska komisia schválila malý počet ponúk do výšky pomoci v hodnote 0,83 EUR na tonu denne na obdobie 180 dní pre kategórie panenských a lampantových olivových olejov. Schválené ponuky zodpovedajú 3 649,98 tonám oleja. Na extra panenský olivový olej neboli prijaté žiadne ponuky.

Druhé obdobie: 12. – 17. december 2019

Ponuky v druhom období obstarávania predložili výlučne španielski prevádzkovatelia, a to na tri kategórie. Komisia schválila malý počet ponúk do výšky pomoci v hodnote 1,10 EUR na tonu denne pre kategórie panenských a lampantových olivových olejov. Schválené ponuky zodpovedajú 17 629,18 tonám oleja. Na extra panenský olivový olej neboli prijaté žiadne ponuky.

Tretie obdobie: 22. – 27. január 2020

Ponuky v treťom období obstarávania predložili predovšetkým španielski a v menšom rozsahu talianski prevádzkovatelia, a to na extra panenský olivový olej. Komisia schválila značný počet ponúk do výšky pomoci v hodnote 0,88 EUR na tonu denne pre kategórie extra panenských, panenských a lampantových olivových olejov. Schválené ponuky zodpovedajú 150 521,66 tonám oleja.

Štvrté obdobie: 20. – 25. február 2020

Ponuky v poslednom období obstarávania predložili španielski, talianski a portugalskí prevádzkovatelia. Komisia schválila ponuky do výšky pomoci v hodnote 0,83 EUR na tonu denne pre kategórie extra panenských, panenských a lampantových olivových olejov. Schválené ponuky zodpovedajú 41 644,28 tonám oleja.

Právne základy

  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1882 z 8. novembra 2019, ktorým sa začínajú postupy obstarávania na výšku pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja (Ú. v. EÚ L 290, 11.11.2019. s. 12 – 14).
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1984 z 28. novembra 2019, ktorým sa stanovuje maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1882 (Ú. v. EÚ L 308, 29.11.2019. s. 84 – 85).
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/2187 z 19. decembra 2019, ktorým sa stanovuje maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1882 (Ú. v. EÚ L 330, 20.12.2019. s. 48 – 49).
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/126 z 29. januára 2020, ktorým sa stanovuje maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja v rámci verejnej súťaže
  • vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1882 (Ú. v. EÚ L 24, 30.1.2020, s. 5 – 6).
  • Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/278 z 27. februára 2020, ktorým sa stanovuje maximálna výška pomoci na súkromné skladovanie olivového oleja v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2019/1882 (Ú. v. EÚ L 59, 28.2.2020. s. 4 – 5).