Skip to main content
Agriculture and rural development

Atbalsts olīveļļas privātai uzglabāšanai

Sīkāka informācija par konkursa periodu rezultātiem.

Konkursa periodi

Pirmais periods: 2019. gada 21.–26. novembris

Pirmajā konkursa periodā piedāvājumi trijās olīveļļas kategorijās tika saņemti tikai no Spānijas uzņēmējiem. Eiropas Komisija apstiprināja nelielu skaitu piedāvājumu neapstrādātas olīveļļas un spīdīgās olīveļļas kategorijās ar atbalsta līmeni līdz 0,83 eiro par tonnu dienā (uz 180 dienām). Apstiprināto piedāvājumu kopapjoms bija 3649,98 tonnas. Neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas kategorijā netika apstiprināts neviens piedāvājums.

Otrais periods: 2019. gada 12.–17. decembris

Otrajā konkursa periodā piedāvājumi trijās olīveļļas kategorijās tika saņemti tikai no Spānijas uzņēmējiem. Neapstrādātas olīveļļas un spīdīgās olīveļļas kategorijās Komisija apstiprināja nelielu skaitu piedāvājumu, kam atbalsta līmenis nepārsniedza 1,10 eiro par tonnu dienā. Apstiprināto piedāvājumu kopapjoms bija 17 629,18 tonnas. Neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas kategorijā netika apstiprināts neviens piedāvājums.

Trešais periods: 2020. gada 22.–27. janvāris

Trešajā konkursa periodā piedāvājumi attiecībā uz trim kategorijām galvenokārt tika saņemti no Spānijas uzņēmējiem un mazākā mērā no Itālijas uzņēmējiem, kas iesniedza piedāvājumus neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas kategorijā. Komisija apstiprināja ievērojamu skaitu piedāvājumu, kam atbalsta līmenis nepārsniedza 0,88 eiro par tonnu dienā, neapstrādātas augstākā labuma olīveļļas, neapstrādātas olīveļļas un spīdīgās olīveļļas kategorijās. Apstiprināto piedāvājumu kopapjoms bija 150 521,66 tonnas.

Ceturtais periods: 2020. gada 20.–25. februāris

Pēdējā konkursa pperiodā piedāvājumi tika saņemti no Spānijas, Itālijas un Portugāles uzņēmējiem. Komisija apstiprināja piedāvājumus ar atbalsta līmeni līdz 0,83 eiro par tonnu dienā šādās olīveļļas kategorijās: neapstrādāta augstākā labuma olīveļļa, neapstrādāta olīveļļa un spīdīgā olīveļļa. Kopējais apstiprināto piedāvājumu apjoms bija 41 644,28 tonnas.

Juridiskais pamats

  • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1882 (2019. gada 8. novembris), ar ko izsludina konkursa procedūru attiecībā uz atbalsta summu par olīveļļas privātu uzglabāšanu (OV L 290, 11.11.2019., 12.–14. lpp.).
  • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1984 (2019. gada 28. novembris), ar ko nosaka atbalsta maksimālo summu olīveļļas privātai uzglabāšanai saistībā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1882 (OV L 308, 29.11.2019., 84.–85. lpp.).
  • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2187 (2019. gada 19. decembris), ar ko nosaka atbalsta maksimālo summu olīveļļas privātai uzglabāšanai saistībā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1882 C/2019/9453 (OV L 330, 20.12.2019., 48.–49. lpp.).
  • Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/126 (2020. gada 29. janvāris), ar ko nosaka atbalsta maksimālo summu olīveļļas privātai uzglabāšanai saistībā ar konkursa procedūru,
  • kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1882 (OV L 24, 30.1.2020., 5.–6. lpp.).
  • Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2020/278 (2020. gada 27. februāris), ar ko nosaka atbalsta maksimālo summu par olīveļļas privātu uzglabāšanu saistībā ar konkursa procedūru, kas uzsākta ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/1882 (OV L 59, 28.2.2020., 4.–5. lpp.).