Skip to main content
Agriculture and rural development

Podpora soukromého skladování olivového oleje

Podrobné informace o výsledku období pro podávání nabídek

Období pro podávání nabídek

První období: 21.–26. listopadu 2019

Nabídky v prvním období byly ve všech třech kategoriích obdrženy výlučně od španělských hospodářských subjektů. Evropská komise schválila malý počet nabídek do výše podpory 0,83 eur/t/den na dobu 180 dnů pro kategorie panenského a lampantového olivového oleje. Přijaté nabídky odpovídaly 3 649,98 tunám. Pro extra panenský olivový olej nebyly přijaty žádné nabídky.

Druhé období: 12.–17. prosince 2019

I v druhém období byly ve všech třech kategoriích nabídky obdrženy výlučně od španělských hospodářských subjektů. Komise schválila malý počet nabídek do výše podpory 1,10 eur/t/den pro kategorie panenského a lampantového olivového oleje. Přijaté nabídky odpovídaly objemu 17 629,18 tun. Pro extra panenský olivový olej nebyly přijaty žádné nabídky.

Třetí období: 22.–27. prosince 2020

Nabídky ve třetím období byly pro tři kategorie obdrženy zejména od španělských hospodářských subjektů a v menší míře od italských hospodářských subjektů pro extra panenský olivový olej. Komise schválila významný počet nabídek do výše podpory 0,88 eur/t/den pro kategorie extra panenského, panenského a lampantového olivového oleje. Přijaté nabídky odpovídaly objemu 150 521,66 tun.

Čtvrté období: 20.–25. února 2020

Nabídky v posledním období byly obdrženy od španělských, italských a portugalských subjektů. Komise schválila nabídky do výše podpory 0,83 eur/t/den pro kategorie extra panenského, panenského a lampantového olivového oleje. Přijaté nabídky odpovídaly objemu 41 644,28 tun.

Právní základ

  • prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1882 ze dne 8. listopadu 2019 o zahájení nabídkových řízení na výši podpory soukromého skladování olivového oleje (Úř. věst. L 290, 11.11.2019, s. 12).
  • prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1984 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882 (Úř. věst. L 308, 29.11.2019, s. 84).
  • prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2187 ze dne 19. prosince 2019, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882 (Úř. věst. L 330, 20.12.2019, s. 48).
  • prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/126 ze dne 29. ledna 2020, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení
  • vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882 (Úř. věst. L 24 30.1.2020, s. 5)
  • prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/278 ze dne 27. února 2020, kterým se stanoví maximální výše podpory soukromého skladování olivového oleje v rámci nabídkového řízení vyhlášeného prováděcím nařízením (EU) 2019/1882 (Úř. věst. L 59, 28.2.2020, s. 4).