Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Støtte til privat oplagring af olivenolie

Nærmere oplysninger om udbudsperioderne.

Udbudsperioder

Første periode: 21.-26. november 2019

I første udbudsperiode blev der udelukkende modtaget tilbud fra spanske erhvervsdrivende for de tre kategorier. Kommissionen godkendte et begrænset antal tilbud på indtil 0,83 euro pr. ton pr. dag i 180 dage for jomfruolie og bomolie. De accepterede tilbud svarede til 3 649,98 ton. Der blev ikke accepteret bud på ekstra jomfruolie.

Anden periode: 12.-17. december 2019

I anden udbudsperiode blev der udelukkende modtaget tilbud fra spanske erhvervsdrivende for de tre kategorier. Kommissionen godkendte et mindre antal tilbud på op til 1,10 euro pr. ton pr. dag for jomfruolie og bomolie. De accepterede tilbud svarede til en mængde på 17 629,18 ton. Der blev ikke accepteret bud på ekstra jomfruolie.

Tredje periode: 22.-27. januar 2020

I tredje udbudsperiode blev der hovedsagelig modtaget fra spanske erhvervsdrivende for de tre kategorier og i mindre grad fra italienske erhvervsdrivende for ekstra jomfruolie. Kommissionen godkendte et betydeligt antal tilbud på op til 0,88 euro pr. ton pr. dag for ekstra jomfruolie, jomfruolie og bomolie. De accepterede bud svarede til en mængde på 150 521,66 ton.

Fjerde periode: 20.-25 februar 2020

I sidste udbudsperiode blev der modtaget tilbud fra spanske, italienske og portugisiske erhvervsdrivende. Kommissionen godkendte tilbud på 0,83 euro pr. ton pr. dag for ekstra jomfruolie, jomfruolie og bomolie. De accepterede tilbud svarede til en mængde på 41 644,28 ton.

Retsgrundlag

  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1882 af 8. november 2019 om indledning af licitation med henblik på tildeling af støttebeløb til privat oplagring af olivenolie (EUT L 290 af 11.11.2019, s. 12).
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1984 af 28. november 2019 om fastsættelse af det maksimale støttebeløb til privat oplagring af olivenolie inden for rammerne af den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1882 (EUT L 308 af 29.11.2019, s. 84-85)
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/2187 af 19. december 2019 om fastsættelse af det maksimale støttebeløb til privat oplagring af olivenolie inden for rammerne af den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1882 (EUT L 330 af 20.12.2019, s. 48-49)
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/126 af 29. januar 2020 om fastsættelse af et maksimumsbeløb for støtte til privat oplagring af olivenolie inden for rammerne af udbudsproceduren
  • indledt ved Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2019/1882 (EUT L 24 af 30.1.2020, s. 5-6)
  • Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/278 af 27. februar 2020 om fastsættelse af det maksimale støttebeløb til privat oplagring af olivenolie inden for rammerne af den licitationsprocedure, der blev indledt ved gennemførelsesforordning (EU) 2019/1882 (EUT L 59 af 28.2.2020, s. 4-5)