Preskoči na glavno vsebino
Agriculture and rural development

Pomoč za zasebno skladiščenje oljčnega olja

Podrobnosti o izidu razpisnih obdobij.

Razpisna obdobja

Prvo obdobje: od 21. do 26. novembra 2019

V prvem razpisnem obdobju so prispele ponudbe le od španskih gospodarskih subjektov, in sicer za tri kategorije . Evropska komisija je odobrila nekaj ponudb v višini do 0,83 evra na tono na dan za 180 dni za deviško in lampantno oljčno olje. Odobrene ponudbe zajemajo skupaj 3 649,98 tone olja. Za ekstra deviško oljčno olje ni bila odobrena nobena ponudba.

Drugo obdobje: od 12. do 17. decembra 2019

V drugem razpisnem obdobju so prispele ponudbe le od španskih gospodarskih subjektov, in sicer za tri kategorije. Evropska komisija je odobrila nekaj ponudb v višini do 1,1 evra na tono na dan za deviško in lampantno oljčno olje. Odobrene ponudbe zajemajo skupaj 17 629,18 tone olja. Za ekstra deviško oljčno olje ni bila odobrena nobena ponudba.

Tretje obdobje: od 22. do 27. januarja 2020

V tretjem razpisnem obdobju so ponudbe večinoma vložili španski gospodarski subjekti (za tri kategorije), nekaj ponudb pa je prispelo od italijanskih gospodarskih subjektov, in sicer za ekstra deviško oljčno olje. Evropska komisija je odobrila številne ponudbe do ravni pomoči 0,88 evra na tono na dan za ekstra deviško, deviško in lampantno oljčno olje. Odobrene ponudbe zajemajo skupaj 150 521,66 tone olja.

Četrto obdobje: od 20. do 25. februarja 2020

Ponudbe v zadnjem razpisnem obdobju so vložili španski, italijanski in portugalski gospodarski subjekti. Evropska komisija je odobrila ponudbe do ravni pomoči 0,83 evra na tono na dan za ekstra deviško, deviško in lampantno oljčno olje. Odobrene ponudbe zajemajo skupaj 41 644,28 tone olja.

Pravna podlaga

  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1882 z dne 8. novembra 2019 o odprtju razpisnih postopkov za znesek pomoči za zasebno skladiščenje oljčnega olja (UL L 290, 11/11/2019, str. 12–14).
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1984 z dne 28. novembra 2019 o določitvi najvišjega zneska pomoči za zasebno skladiščenje oljčnega olja v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1882 (UL L 308, 29/11/2019, str. 84–85).
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/2187 z dne 19. decembra 2019 o določitvi najvišjega zneska pomoči za zasebno skladiščenje oljčnega olja v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1882 (UL L 330, 20/12/2019, str. 48–49).
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/126 z dne 29. januarja 2020 o določitvi najvišjega zneska pomoči za zasebno skladiščenje oljčnega olja v okviru razpisnega postopka
  • odprtega z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1882 (UL L 24, 30/1/2020, str. 5–6),
  • Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/278 z dne 27. februarja 2020 o določitvi najvišjega zneska pomoči za zasebno skladiščenje oljčnega olja v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2019/1882 (UL L 59, 28/2/2020, str. 4-5).