Siirry pääsisältöön
Agriculture and rural development

Viljat, öljykasvit, valkuaiskasvit ja riisi

EU:n viljelijöiden ja maatalousalan suojelu markkinainterventioita, kaupan toimenpiteitä, lainsäädäntöä ja markkinoiden seurantaa koskevan politiikan avulla.

Yleistä

EU on yksi maailman suurimmista viljan tuottajista ja myyjistä. Se tukee viljelijöitään tulotuella, markkinainterventioilla ja kauppapolitiikalla yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) kautta. Tuki ei enää perustu siihen, mitä tai kuinka paljon tuotetaan, eli tukia ei enää sidota tuotantomääriin.

Eri peltokasvit on nyt sisällytetty yhteiseen maatalouden markkinajärjestelyyn, ja EU:n politiikka rajoittuu kahteen keskeiseen alaan:

  • Euroopan komission toteuttamat interventiot ja tuki yksityiselle varastoinnille:
    Viljaa ja riisiä ostetaan julkiseen varastoon nykyisin vain hätätilassa, ja se luo turvaverkon viljelijöille. Alun perin ostojen tarkoituksena oli suojella viljelijöitä alhaisilta markkinahinnoilta.
  • kaupan toimenpiteet:
    Noin 20 prosenttia EU:n vuotuisesta vehnäsadosta menee vientiin, kun taas öljykasveja, eläinten rehuja ja riisiä tuodaan suuria määriä. Näillä aloilla voidaan vaatia tuonti- ja vientilupia sekä tullien maksamista. EU:n Maailman kauppajärjestössä (WTO) tekemien sitoumusten vuoksi käytössä on kuitenkin useita kiinteätariffisia tuontikiintiöitä, joihin sovelletaan alhaisempaa tullia tai tullittomuutta.

Viljat

Yli puolet EU:ssa viljellystä viljasta on vehnää. Loput 50 prosenttia koostuu maissista ja ohrasta, joista kummankin osuus on noin kolmannes. Viimeiseen kolmannekseen sisältyy pienempinä määrinä viljeltyjä viljoja, kuten ruis, kaura ja spelttivehnä.

EU:n viljaa käytetään enimmäkseen eläinten ruokintaan (lähes kaksi kolmasosaa), kolmannes on tarkoitettu ihmisravinnoksi ja vain kolme prosenttia käytetään biopolttoaineisiin.

Öljykasvit ja valkuaiskasvit

EU:n tärkeimmät öljykasvit ovat rapsi (59 prosenttia), auringonkukansiemenet ja soijapavut. Öljykasveja varten ei ole erityisiä tukitoimenpiteitä, sillä kaksi kolmasosaa Euroopassa vuosittain kulutettavasta määrästä tuotetaan EU:ssa. EU:n tuonnin osuus eläinten rehussa vuosittain käytettävistä öljykasveista on kuitenkin noin puolet. Niiden tuonti on tullitonta.

Öljykasveja käytetään elintarvikkeisiin, rehuihin, polttoaineisiin ja teollisiin tarkoituksiin. Kun öljykasvien siemenet murskataan, saadaan kasviöljyjä ja öljykakkuja. Kasviöljyä käytetään yleensä elintarviketeollisuudessa tai biodieselin tuotannossa, kun taas öljykakut ovat tärkeä osa eläinten rehua.

Tärkeimmät valkuaiskasvit EU:ssa ovat peltoherneet, härkäpavut ja lupiinit. Vuodesta 2012 lähtien valkuaiskasveille ei ole myönnetty erityistukea, ja niiden tuonti on tullitonta.

Lisätietoa

Kasviproteiinien tuotannon kehittäminen EU:ssa

Riisi

EU:ssa viljellään noin kaksi kolmasosaa eurooppalaisten kuluttamasta riisistä. Loppuosaa täydennetään eri lajikkeiden tuonnilla, esimerkiksi Intiasta tai Kambodžasta. EU:sta viedään pieni määrä riisiä.

Riisiä saa tuoda EU:hun vain, jos sen mukana on vastaavuustodistus, jonka on myöntänyt EU:n ulkopuolisen alkuperämaan valtuuttama laitos tai, jos alkuperämaassa ei ole tällaista laitosta, tuotteen alkuperämaan ulkopuolella jo valtuutettu laitos.

8. TAMMIKUUTA 2024
Basmati rice: Agencies authorised to issue a Certificate of Authenticity for Basmati rice imported into the EU

Oikeusperusta

Viljaa, öljykasveja ja valkuaiskasveja sekä riisimarkkinoita koskeva oikeusperusta sisältää maataloustuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä, viljan ja riisin interventioita ja kauppaa sekä horisontaalista kauppaa koskevan lainsäädännön.

EU:n lainsäädäntö – viljat, öljykasvit, valkuaiskasvit ja riisi

Markkinoiden seuranta

EU:n viljelykasvimarkkinoiden seurantakeskus tarjoaa monipuolista tietoa vilja-, öljykasvi- ja valkuaiskasvialoista. Se seuraa ja analysoi aiempia ja nykyisiä suuntauksia maailmanlaajuisesti ja Euroopan tasolla sekä tuotantoa, kysynnän ja tarjonnan tasapainoa, tuotantokustannuksia, markkinanäkymiä ja muita tekijöitä.

Maatalouselintarviketietoportaali tarjoaa markkinatietoja kansallisesta ja EU:n maataloudesta, kuten prosesseista, tuotannosta, kaupasta ja tariffikiintiöistä.

Riisi ja etyylialkoholi

Lisätietoja on saatavilla EU:n riisiä ja tuonti- ja vientilupia koskevissa katsauksissa ja etyylialkoholitilastoissa.

Tutkimukset ja selvitykset

Euroopan komissio on tehnyt ja teettänyt tutkimuksia viljoihin, öljykasveihin, valkuaiskasveihin ja riisiin liittyvistä erityisaloista.

Komission rahoittama tutkimus kasviproteiinialan markkinakehityksestä ja politiikan arvioinnista EU:ssa esiteltiin marraskuussa 2018.

Marraskuussa 2017 laadittiin komission puolesta tutkimus varastointikapasiteetista ja logistisesta infrastruktuurista EU:n maataloushyödykkeiden kauppaa varten.

Komiteat

Jotta EU-maat voivat valvoa Euroopan komissiota sen antaessa täytäntöönpanosäädöksiä, työssä on mukana useita komiteoita. Nämä komiteat koostuvat hallitusten edustajista, ja niiden puheenjohtajana toimii komission edustaja.

Maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn komitea kokoontuu säännöllisesti käsittelemään muun muassa markkinahintojen kehitystä, tuotantoa ja kauppaa EU:ssa ja EU:n ulkopuolisissa maissa.

Maatalouden hyödykejohdannaisia ja spot-markkinoita käsittelevä asiantuntijaryhmä edustaa EU-maita ja maatalouden eri alojen eurooppalaisia järjestöjä, joiden tavoitteena on antaa komission yksiköille neuvoja ja asiantuntemusta seuraavista aiheista:

  • maatalousalan hyödykejohdannaisten ja spot-markkinoiden toiminta
  • voimassa olevan EU:n lainsäädännön ja politiikkojen täytäntöönpano
  • alan lainsäädäntöehdotusten ja poliittisten aloitteiden valmistelu.