Skip to main content
Agriculture and rural development

Temeiul juridic pentru sectoarele cerealelor, oleaginoaselor, culturilor proteice și orezului

Organizarea comună a pieței

Regulamentul UE nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole.

Regulamentul (CE) nr. 1370/2013 al Consiliului privind măsuri pentru stabilirea anumitor ajutoare și restituții în legătură cu organizarea comună a piețelor produselor agricole

Cereale și orez

Intervenția publică și ajutorul pentru depozitarea privată

Regulamentul delegat (UE) 2016/1238

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1240

Lista spațiilor de depozitare a cerealelor: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Lista spațiilor de depozitare a orezului: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | Alte țări UE

Comerț (importuri și exporturi)

Regulamentul (UE) nr. 642/2010 de stabilire a normelor de aplicare (taxele de import în sectorul cerealelor)

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1239 de stabilire a normelor de aplicare privind sistemul de licențe de import și de export

Regulamentul (UE) nr. 1067/2008 privind deschiderea și gestionarea unor contingente tarifare comunitare pentru grâul comun de altă calitate decât cea superioară provenit din țări terțe

Regulamentul (UE) nr. 2305/2003 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar comunitar pentru importurile de orz din țările terțe

Regulamentul (UE) nr. 1064/2009 privind deschiderea și modul de gestionare a contingentului tarifar comunitar pentru importul de orz de bere provenit din țări terțe

Regulamentul (UE) nr. 969/2006 privind deschiderea și administrarea unui contingent tarifar comunitar pentru importul de porumb originar din țările terțe

Regulamentul (UE) nr. 1296/2008 privind stabilirea normelor de aplicare a contingentelor tarifare la importul de porumb și de sorg în Spania și, respectiv, de porumb în Portugalia

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1273/2011 privind deschiderea și modul de gestionare a anumitor contingente tarifare pentru importurile de orez și de brizură de orez

Regulamentul (CE) nr. 747/2001 al Consiliului privind modul de gestionare a unor contingente tarifare comunitare și a unor cantități de referință pentru produse care ar putea beneficia de preferințe în temeiul acordurilor cu anumite țări mediteraneene

Regulamentul (UE) nr. 972/2006 de stabilire a normelor speciale aplicabile importurilor de orez Basmati și a unui sistem de control tranzitoriu pentru a determina originea acestora