Skip to main content
Agriculture and rural development

Comitetele agricole

Temeiul juridic pentru funcționarea comitetelor și procesele-verbale ale reuniunilor.

Comitetele sunt formate din reprezentanți ai guvernelor din UE și prezidate de un reprezentant al Comisiei. Ele veghează la adoptarea documentelor de punere în aplicare de către Comisia Europeană, sub supravegherea țărilor UE.

 • Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale, buletine de vot și proiecte de măsuri de punere în aplicare

 • Comitetul pentru politica în domeniul calității produselor agricole

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale, buletine de vot și proiecte de măsuri de punere în aplicare

 • Comitetul pentru producția ecologică

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale, buletine de vot și proiecte de măsuri de punere în aplicare

 • Comitetul pentru fondurile agricole

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale, buletine de vot și proiecte de măsuri de punere în aplicare

 • Comitetul pentru plățile directe

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale, buletine de vot și proiecte de măsuri de punere în aplicare

 • Comitetul pentru Rețeaua de informații contabile agricole

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale, buletine de vot și proiecte de măsuri de punere în aplicare

 • Comitetul pentru dezvoltare rurală

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale, buletine de vot și proiecte de măsuri de punere în aplicare

 • Comitetul pentru structuri agricole și dezvoltare rurală

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale și buletine de vot

 • Comitetul pentru punerea în aplicare a dispozițiilor privind băuturile aromatizate pe bază de vin

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale, buletine de vot, proiecte de măsuri de punere în aplicare

 • Comitetul pentru băuturi spirtoase

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale, buletine de vot, proiecte de măsuri de punere în aplicare

 • Comitetul pentru conservarea, caracterizarea, colectarea și utilizarea resurselor genetice în agricultură

  Temei juridic

  Reuniuni, inclusiv ordinea de zi, procese-verbale și buletine de vot

Documente

19 IANUARIE 2022
Privacy statement for meetings of agricultural committees
English
(787.49 KB - PDF)
Descărcați