Skip to main content
Agriculture and rural development

Expertgruppen för derivat- och spothandeln med jordbruksråvaror

Expertgruppen hjälper kommissionen med råd och sakkunskap.

Översikt

År 2012 inrättade kommissionen en expertgrupp för marknaden för jordbruksråvaruderivat och spothandeln med jordbruksråvaror. Medlemmarna företräder EU-länderna och europeiska sammanslutningar inom olika jordbrukssektorer.

Expertgruppen hjälper kommissionen med råd och sakkunskap när det gäller

  • hur marknaden för jordbruksråvaruderivat och spothandeln med jordbruksråvaror fungerar
  • genomförandet av EU-lagstiftning och strategier
  • arbetet med lagförslag och initiativ på området.

2018

Tolfte mötet

16 MAJ 2019
Agenda – 18 April 2018
English
(HTML)
Ladda ner
18 APRIL 2018
MiFID II and agricultural products
English
(HTML)
Ladda ner
18 APRIL 2018
Contractual price arrangements and futures markets – Jean Cordier – Agro Campus Quest
English
(HTML)
Ladda ner

2017

Elfte mötet

16 MAJ 2019
Agenda – 20 September 2017
English
(HTML)
Ladda ner
20 SEPTEMBER 2017
MiFID II – state of play
English
(HTML)
Ladda ner
20 SEPTEMBER 2017
MiFID II – implementation aspects
English
(HTML)
Ladda ner
20 SEPTEMBER 2017
German dairy futures – quality of price signals and hedging effectiveness
English
(HTML)
Ladda ner
20 SEPTEMBER 2017
New regulations: impact on the futures markets
English
(HTML)
Ladda ner

Tionde mötet

17 MAJ 2019
Agenda – 15 March 2017
English
(HTML)
Ladda ner
15 MARS 2017
EMIR review
English
(HTML)
Ladda ner
15 MARS 2017
MiFID II – position limits on commodity derivatives
English
(HTML)
Ladda ner
15 MARS 2017
Update on MiFID II
English
(HTML)
Ladda ner
15 MARS 2017
New market transparency initiatives in DG AGRI
English
(HTML)
Ladda ner
15 MARS 2017
Dairy future markets
English
(HTML)
Ladda ner

2016

Specialmöte

17 MAJ 2019
Agenda – 9 November 2016
English
(HTML)
Ladda ner
9 NOVEMBER 2016
Why a financial reform?
English
(HTML)
Ladda ner
9 NOVEMBER 2016
Overview of the new EU legal framework
English
(HTML)
Ladda ner
9 NOVEMBER 2016
MiFID II/MiFIR implementation (level 2)
English
(HTML)
Ladda ner
9 NOVEMBER 2016
MiFID II – position limits on commodity derivatives
English
(HTML)
Ladda ner
9 NOVEMBER 2016
Role of clearing houses and financial service providers
English
(HTML)
Ladda ner
9 NOVEMBER 2016
Role of physical markets
English
(HTML)
Ladda ner
9 NOVEMBER 2016
Challenges on MiFID II implementation
English
(HTML)
Ladda ner

Nionde mötet

17 MAJ 2019
Agenda – 13 April 2016
English
(HTML)
Ladda ner
13 APRIL 2016
The functioning of the futures markets
English
(HTML)
Ladda ner
13 APRIL 2016
Unintended consequences of C6 definition in MiFID II
English
(HTML)
Ladda ner
13 APRIL 2016
Information on Agricultural Markets Task Force
English
(HTML)
Ladda ner

2015

Åttonde mötet

17 MAJ 2019
Agenda – 15 October 2015
English
(HTML)
Ladda ner
15 OKTOBER 2015
MiFID II – ESMA’s draft RTS on commodity derivatives
English
(HTML)
Ladda ner
15 OKTOBER 2015
Basic trading with the corresponding exchange of futures for physicals
English
(HTML)
Ladda ner

Sjunde mötet

17 MAJ 2019
Agenda – 28 January 2015
English
(HTML)
Ladda ner
28 JANUARI 2015
Proposal for a regulation on benchmarks
English
(HTML)
Ladda ner
28 JANUARI 2015
ESMA’s MiFID II
English
(HTML)
Ladda ner
28 JANUARI 2015
Contracts between farmers, cooperatives and the food-chain and MiFID II
English
(HTML)
Ladda ner

2014

Sjätte mötet

17 MAJ 2019
Agenda – 10 July 2014
English
(HTML)
Ladda ner
10 JULI 2014
Financial markets regulatory reform in the EU: State of play
English
(HTML)
Ladda ner
10 JULI 2014
ESMA’s MiFID II consultation and discussion papers: commodity derivatives
English
(HTML)
Ladda ner

Femte mötet

17 MAJ 2019
Agenda – 14 February 2014
English
(HTML)
Ladda ner
14 FEBRUARI 2014
Financial markets regulatory reform in the EU: State of play (MiFiD)
English
(HTML)
Ladda ner
14 FEBRUARI 2014
Market Transparency – The U.S. experience
English
(HTML)
Ladda ner
14 FEBRUARI 2014
ESMA’s work on EU financial regulation on commodity derivatives
English
(HTML)
Ladda ner
14 FEBRUARI 2014
IOSCO principles for the regulation and supervision of commodity derivatives markets
English
(HTML)
Ladda ner
14 FEBRUARI 2014
Commercial market participants' view of financial regulatory reform
English
(HTML)
Ladda ner

2013

Fjärde mötet

17 MAJ 2019
Agenda – 3 October 2013
English
(HTML)
Ladda ner
3 OKTOBER 2013
Financial markets regulatory reform in the EU: State of play (MiFID, MAD, EMIR)
English
(HTML)
Ladda ner
3 OKTOBER 2013
ESMA’s work on EU financial regulation on commodity derivatives
English
(HTML)
Ladda ner
3 OKTOBER 2013
EU sugar producers and financial markets regulation
English
(HTML)
Ladda ner
3 OKTOBER 2013
EU sugar traders and financial markets regulation
English
(HTML)
Ladda ner
3 OKTOBER 2013
Cooperative initiative by pig farmers – Smart hedging in the pig industry
English
(HTML)
Ladda ner
17 MAJ 2019
The role of a potential European Agricultural Market Authority – suggested guidelines
English
(HTML)
Ladda ner
17 MAJ 2019
Assessing the impact of speculators on agricultural prices – Presentation
English
(HTML)
Ladda ner
17 MAJ 2019
Assessing the impact of speculators on agricultural prices – Study
English
(HTML)
Ladda ner

Tredje mötet

17 MAJ 2019
Agenda – 18 June 2013
English
(HTML)
Ladda ner
18 JUNI 2013
Financial markets regulatory reform in the EU: State of play (MiFID, MAD, EMIR)
English
(HTML)
Ladda ner
18 JUNI 2013
ESMA’s work on EU financial regulation on commodity derivatives
English
(HTML)
Ladda ner

Terminers och optioners betydelse för försörjningskedjan för spannmål och oljeväxter och problem till följd av finansmarknadsreformen.

17 MAJ 2019
Trading sector
English
(HTML)
Ladda ner
18 JUNI 2013
Farmers
English
(HTML)
Ladda ner
18 JUNI 2013
Agri-cooperatives
English
(HTML)
Ladda ner
18 JUNI 2013
Durum wheat market and hedging implications
English
(HTML)
Ladda ner
18 JUNI 2013
Role and importance of financial instruments for the economic viability of the EU livestock chain: the perspective of the EU feed industry
English
(HTML)
Ladda ner
18 JUNI 2013
Derivatives in the European Dairy Sector: The challenge is not regulation
English
(HTML)
Ladda ner

Andra mötet

17 MAJ 2019
Agenda – 7 March 2013
English
(HTML)
Ladda ner
7 MARS 2013
Regulatory reform of EU commodity derivatives markets
English
(HTML)
Ladda ner
7 MARS 2013
Financialisation of the agricultural commodity markets – the role of legislation
English
(HTML)
Ladda ner
7 MARS 2013
The impact of financialisation on commodity prices
English
(HTML)
Ladda ner
7 MARS 2013
Price convergence in agricultural commodity markets
English
(HTML)
Ladda ner
7 MARS 2013
Transparency in agricultural commodity markets – the Dodd-Frank Act
English
(HTML)
Ladda ner

2012

Första mötet

17 MAJ 2019
Agenda – 18 December 2012
English
(HTML)
Ladda ner
18 DECEMBER 2012
Financial markets regulatory reform in the EU: State of play (MiFID, MAD, EMIR)
English
(HTML)
Ladda ner
18 DECEMBER 2012
Price volatility: drivers and implications
English
(HTML)
Ladda ner
18 DECEMBER 2012
The functioning of the futures markets: challenges and opportunities
English
(HTML)
Ladda ner
18 DECEMBER 2012
Speculation and recent agricultural price spikes
English
(HTML)
Ladda ner
18 DECEMBER 2012
Research on agricultural futures markets from the perspective of a member state
English
(HTML)
Ladda ner