Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Stredisko pre monitorovanie trhu s plodinami

Invázia na Ukrajinu: vplyv na poľnohospodárske trhy

Bol vytvorený nový prehľad s cieľom poskytnúť štatistické údaje týkajúce sa hospodárskych dôsledkov ruskej invázie na Ukrajinu pre poľnohospodárov a spotrebiteľov potravín v EÚ a na celom svete. Patria sem informácie týkajúce sa cien vstupov a výstupov, výroby a zásob, ako aj medzinárodného obchodu.

Prehľad – Invázia na Ukrajinu: vplyv na poľnohospodárske trhy

Obilniny

Trhové údaje

Štatistické údaje týkajúce sa cien obilnín, výroby a obchodu.

Bilancie EÚ týkajúce sa obilnín

Bilancie EÚ a Spojeného kráľovstva týkajúce sa obilnín za obdobie 2015/2016 až 2019/2020

Prezentácie o situácii na trhu

Situácia na svetovom trhu s obilninami

Situácia na trhu EÚ (bilancie týkajúce sa obilnín)

Agrometeorologické podmienky

Obchod EÚ s obilninami

Olejnaté semená a bielkovinové plodiny

Trhové údaje

Štatistické údaje týkajúce sa cien olejnatých semien, výroby a obchodu.

Bilancie týkajúce sa olejnatých semien a kŕmnych bielkovín EÚ

Prezentácie o situácii na trhu

Situácia na trhu s olejnatými semenami

Obchod EÚ s olejnatými semenami

Správy

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

The latest available information on analytical briefs about EU agriculture.

Štúdie

Pre Európsku komisiu bola vypracovaná štúdia o kapacitách skladovania a logistickej infraštruktúre v oblasti obchodu EÚ s poľnohospodárskymi komoditami. Závery, odporúčania a stanoviská v tejto správe odrážajú stanovisko konzultantov a nemusia sa nevyhnutne zhodovať so stanoviskom Komisie.

Záverečná správa

Zhrnutie

12. MARCA 2018
Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
12. MARCA 2018
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade

Bulletin

Buďte v obraze

Aktuálne informácie