Направо към основното съдържание
Agriculture and rural development

Обсерватория на пазара на посевни култури

Нашествието в Украйна: въздействие върху селскостопанските пазари

Бе създадено ново информационно табло за предоставяне на статистически данни за икономическите последици от руското нашествие в Украйна за земеделските стопани и потребителите на храни както в ЕС, така и по света. Това включва информация, свързана с цените на суровините и произведените продукти, производството и складовите наличности, както и международната търговия.

Информационно табло — Нашествието в Украйна: въздействие върху селскостопанските пазари

Зърнени култури

Пазарни данни

Статистически данни за цените, производството и търговията със зърнени култури.

Зърнени баланси на ЕС

Зърнени баланси на ЕС и Обединеното кралство от 2015-2016 г. до 2019-2020 г.

Презентации за ситуацията на пазара

Състояние на световния пазар на зърнени култури

Състояние на пазара на ЕС (зърнени баланси)

Агрометеорологични условия

Търговия със зърнени култури в ЕС

Маслодайни растения и протеинови култури

Пазарни данни

Статистически данни за цените, производството и търговията с маслодайни растения.

Баланси за маслодайните растения и фуражните протеини в ЕС

Презентации за ситуацията на пазара

Състояние на пазара на маслодайни растения

Търговия с маслодайни растения в ЕС

Доклади

Expert group

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

Analytical briefs

The latest available information on analytical briefs about EU agriculture.

Проучвания

Изготвено бе проучване относно капацитета за съхранение и логистичната инфраструктура за търговията със селскостопански стоки в ЕС за Европейската комисия. Заключенията, препоръките и становищата, представени в доклада, отразяват становището на консултанта и не е задължително да отразяват становището на Комисията.

Окончателен доклад

Общ преглед

12 MАРТ 2018 Г.
Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(38.16 KB - PDF)
Изтегляне
12 MАРТ 2018 Г.
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(681.65 KB - PDF)
Изтегляне

Бюлетин

Информирайте се

Прояви

  • Конференции и срещи на високо равнище

EU Agri-Food Days

  • Вторник 5 Декември 2023 г., 09:30 ч. - Петък 8 Декември 2023 г., 15:30 ч. (CET)
  • Излъчване на живо