Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Обсерватория на пазара на посевни култури

Нашествието в Украйна: въздействие върху селскостопанските пазари

Бе създадено ново информационно табло за предоставяне на статистически данни за икономическите последици от руското нашествие в Украйна за земеделските стопани и потребителите на храни както в ЕС, така и по света. Това включва информация, свързана с цените на суровините и произведените продукти, производството и складовите наличности, както и международната търговия.

Информационно табло — Нашествието в Украйна: въздействие върху селскостопанските пазари

Зърнени култури

Пазарни данни

Статистически данни за цените, производството и търговията със зърнени култури.

Зърнени баланси на ЕС

Зърнени баланси на ЕС и Обединеното кралство от 2015-2016 г. до 2019-2020 г.

Презентации за ситуацията на пазара

Състояние на световния пазар на зърнени култури

Състояние на пазара на ЕС (зърнени баланси)

Агрометеорологични условия

Търговия със зърнени култури в ЕС

Маслодайни растения и протеинови култури

Пазарни данни

Статистически данни за цените, производството и търговията с маслодайни растения.

Баланси за маслодайните растения и фуражните протеини в ЕС

Презентации за ситуацията на пазара

Състояние на пазара на маслодайни растения

Търговия с маслодайни растения в ЕС

Доклади

Expert group

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

Economic analyses and briefs

A list of detailed analyses and briefs examining specific topics of interest concerning the economy of farms and of rural areas.

Проучвания

Изготвено бе проучване относно капацитета за съхранение и логистичната инфраструктура за търговията със селскостопански стоки в ЕС за Европейската комисия. Заключенията, препоръките и становищата, представени в доклада, отразяват становището на консултанта и не е задължително да отразяват становището на Комисията.

Окончателен доклад

Общ преглед

12 МАРТ 2018
Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(38.16 KB - PDF)
Изтегляне
12 МАРТ 2018
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(681.65 KB - PDF)
Изтегляне

Бюлетин

Информирайте се