Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Обсерватория на пазара на посевни култури

Зърнено-житни култури

Пазарни данни

Статистически данни за цените, производството и търговията със зърнено-житни култури.

Счетоводни баланси за зърнено-житните култури в ЕС

Счетоводни баланси за зърнено-житните култури в ЕС и Обединеното кралство от 2015/2016 г. до 2019/2020 г.

Презентации за ситуацията на пазара

Състояние на световния пазар на зърнено-житни култури

Състояние на пазара на ЕС (баланси за зърнено-житните култури)

Агрометеорологични условия

Търговия със зърнено-житни култури в ЕС

Маслодайни и протеинови култури

Пазарни данни

Статистически данни за цените, производството и търговията с маслодайни растения.

Счетоводни баланси за маслодайните растения и протеиновите фуражи в ЕС

Презентации за ситуацията на пазара

Състояние на пазара на маслодайни растения

Търговия с маслодайни растения в ЕС

Доклади

Expert group

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

Economic analyses and briefs

A list of detailed analyses and briefs examining specific topics of interest concerning the economy of farms and of rural areas.

Проучвания

Изготвено бе проучване относно капацитета за съхранение и логистичната инфраструктура за търговията със селскостопански стоки в ЕС за Европейската комисия. Заключенията, препоръките и становищата, представени в доклада, отразяват становището на консултанта и не е задължително да отразяват становището на Комисията.

Окончателен доклад

Резюме

Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(38.16 KB - PDF)
Изтегляне
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(681.65 KB - PDF)
Изтегляне

Бюлетин

Информирайте се

Прояви