Skip to main content
Agriculture and rural development

Opazovalnica za trg kmetijskih rastlin

Invazija na Ukrajino: vpliv na kmetijske trge

Pripravljen bil nov pregled kazalnikov s statističnimi podatki o gospodarskih posledicah ruske invazije na Ukrajino za kmete in potrošnike hrane v EU in po svetu. Vključuje informacije v zvezi z vhodnimi in izhodnimi cenami, proizvodnjo in zalogami ter mednarodno trgovino.

Pregled kazalnikov – invazija na Ukrajino: vpliv na kmetijske trge

Žita

Tržni podatki

Statistični podatki o žitih – cene, proizvodnja in trgovina

Bilance stanja za žita v EU

Bilanca stanja za žita v EU in Združenem kraljestvu v letih od 2015/16 do 2019/20

Predstavitve razmer na trgu

Svetovne razmere na trgu žita

Razmere na trgu EU (bilance stanja za žita)

Vremenske razmere za kmetijstvo

EU trgovina z žiti

Oljnice in beljakovinske rastline

Tržni podatki

Statistični podatki o oljnicah – cene, proizvodnja in trgovina

Bilance stanja za oljnice ter krmne beljakovine v EU

Predstavitve razmer na trgu

Razmere na trgu za oljnice

EU trgovina z oljnicami

Poročila

Expert group

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

Economic analyses and briefs

A list of detailed analyses and briefs examining specific topics of interest concerning the economy of farms and of rural areas.

Študije

Za Evropsko komisijo je bila opravljena študija o skladiščnih zmogljivostih in logistični infrastrukturi za trgovino s primarnimi kmetijskimi proizvodi v EU. Zaključki, priporočila in mnenja iz poročila predstavljajo mnenje svetovalca in ne odražajo nujno mnenja Evropske Komisije.

Končno poročilo

Povzetek

12 MAREC 2018
Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(38.16 KB - PDF)
Prenesi
12 MAREC 2018
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(681.65 KB - PDF)
Prenesi

Bilten

Spremljajte novosti