Gå til hovedindholdet
Agriculture and rural development

Markedsobservatoriet for afgrøder

Invasionen af Ukraine: konsekvenserne for landbrugsmarkederne

Der er blevet oprettet en ny oversigt med statistikker over de økonomiske konsekvenser af den russiske invasion af Ukraine for landbrugere og fødevareforbrugere, både i EU og resten af verden. Det drejer sig bl.a. om input- og produktionspriser, produktion og lagre samt international handel.

Oversigt vedr. invasionen af Ukraine: konsekvenserne for landbrugsmarkederne

Korn

Markedsdata

Statistikker om priser på, produktion af og handel med korn.

EU's kornregnskaber

EU's + UK's balance for korn 2015/16 til 2019/20

Præsentationer af markedssituationen

Situationen på verdensmarkedet for korn

Markedssituationen i EU (balance for korn)

Vejrforhold i forbindelse med landbrug

EU's handel med afgrøder

Oliefrø og proteinafgrøder

Markedsdata

Statistikker om priser på, produktion af og handel med oliefrø.

Balance for oliefrø og foderprotein i EU

Præsentationer af markedssituationen

Markedssituationen for oliefrø

EU's handel med oliefrø

Rapporter

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

The latest available information on analytical briefs about EU agriculture.

Undersøgelser

Der er udarbejdet en undersøgelse for Europa-Kommissionen om lagerkapacitet og logistisk infrastruktur for EU's handel med landbrugsråvarer. De konklusioner, anbefalinger og udtalelser, der fremlægges i undersøgelsesrapporten, afspejler konsulenternes holdninger og ikke nødvendigvis Kommissionens holdning.

Endelig rapport

Resumé

12. MARTS 2018
Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
12. MARTS 2018
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade

Nyhedsbrev

Følg med

Arrangementer