Skip to main content
Agriculture and rural development

Markedsobservatoriet for afgrøder

Invasionen af Ukraine: konsekvenserne for landbrugsmarkederne

Der er blevet oprettet en ny oversigt med statistikker over de økonomiske konsekvenser af den russiske invasion af Ukraine for landbrugere og fødevareforbrugere, både i EU og resten af verden. Det drejer sig bl.a. om input- og produktionspriser, produktion og lagre samt international handel.

Oversigt vedr. invasionen af Ukraine: konsekvenserne for landbrugsmarkederne

Korn

Markedsdata

Statistikker om priser på, produktion af og handel med korn.

EU's kornregnskaber

EU's + UK's balance for korn 2015/16 til 2019/20

Præsentationer af markedssituationen

Situationen på verdensmarkedet for korn

Markedssituationen i EU (balance for korn)

Vejrforhold i forbindelse med landbrug

EU's handel med afgrøder

Oliefrø og proteinafgrøder

Markedsdata

Statistikker om priser på, produktion af og handel med oliefrø.

Balance for oliefrø og foderprotein i EU

Præsentationer af markedssituationen

Markedssituationen for oliefrø

EU's handel med oliefrø

Rapporter

Expert group

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

Economic analyses and briefs

A list of detailed analyses and briefs examining specific topics of interest concerning the economy of farms and of rural areas.

Undersøgelser

Der er udarbejdet en undersøgelse for Europa-Kommissionen om lagerkapacitet og logistisk infrastruktur for EU's handel med landbrugsråvarer. De konklusioner, anbefalinger og udtalelser, der fremlægges i undersøgelsesrapporten, afspejler konsulenternes holdninger og ikke nødvendigvis Kommissionens holdning.

Endelig rapport

Resumé

12 MARTS 2018
Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(38.16 KB - PDF)
Download
12 MARTS 2018
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(681.65 KB - PDF)
Download

Nyhedsbrev

Følg med