Skip to main content
Agriculture and rural development

Observatoriet för marknaden för grödor

Invasionen av Ukraina: effekten på jordbruksmarknaderna

Vi har sammanställt statistik om hur jordbrukare och livsmedelskonsumenter påverkas ekonomiskt av Rysslands invasion av Ukraina, både i EU och runtom i världen. Här ingår bland annat information om insatspriser och producentpriser, produktion och lager samt internationell handel.

Invasionen av Ukraina: effekten på jordbruksmarknaderna

Spannmål

Marknadsdata

Statistik över spannmål: priser, produktion och handel.

EU:s balansräkningar för spannmål

EU:s och Storbritanniens spannmålsbalansräkningar 2015/2016 till 2019/2020

Situationen på marknaden

Den globala marknadssituationen för spannmål

Situationen på EU-marknaden (spannmålsbalansräkningar)

Väderlek

EU:s spannmålshandel

Oljeväxter och proteingrödor

Marknadsdata

Statistik över oljeväxter: pris, produktion och handel.

Balansräkningar för oljeväxter och foderprotein i EU

Situationen på marknaden

Situationen på marknaden för oljeväxter

EU:s oljeväxthandel

Rapporter

Expert group

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

Economic analyses and briefs

A list of detailed analyses and briefs examining specific topics of interest concerning the economy of farms and of rural areas.

Studier

En studie om lagringskapacitet och logistisk infrastruktur för EU:s handel med jordbruksråvaror har tagits fram på uppdrag av kommissionen. Slutsatserna, rekommendationerna och synpunkterna i rapporten är konsultens egna och speglar inte nödvändigtvis kommissionens ståndpunkter.

Slutrapport

Sammanfattning

12 MARS 2018
Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(38.16 KB - PDF)
Ladda ner
12 MARS 2018
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(681.65 KB - PDF)
Ladda ner

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad