Skip to main content
Agriculture and rural development

Observatoriet för marknaden för grödor

Spannmål

Marknadsdata:

Statistik om spannmål: priser, produktion och handel.

EU:s spannmålsbalansräkningar

EU:s + Storbritanniens spannmålsbalansräkningar 2015/2016 till 2019/2020

Situationen på marknaden

Den globala marknadssituationen för spannmål

Situationen på EU-marknaden (spannmålsbalansräkningar)

Väderlek

EU:s spannmålshandel

Oljeväxter och proteingrödor

Marknadsdata:

Statistik om oljeväxter: pris, produktion och handel.

Balansräkningar för oljeväxter och foderprotein i EU

Situationen på marknaden

Situationen på marknaden för oljeväxter

EU:s oljeväxthandel

Rapport om handeln med soja

Den dynamiska rapporten innehåller information om EU:s import av sojabönor och sojamjöl, med fokus på importvolymen från USA, USA:s andel av den totala importen, förändringar i USA:s andel samt prisrörelser. Uppgifterna bygger på de EU-tulldeklarationer som finns tillgängliga i Taxuds övervakningssystem. Uppgifterna är preliminära och kan justeras.

Report on soya trade
English
(283.97 KB - PDF)
Ladda ner

Rapporter

Expert group

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

Economic analyses and briefs

A list of detailed analyses and briefs examining specific topics of interest concerning the economy of farms and of rural areas.

Studier

En studie om lagringskapacitet och logistisk infrastruktur för EU:s handel med jordbruksråvaror har tagits fram på uppdrag av kommissionen. Slutsatserna, rekommendationerna och synpunkterna i rapporten är konsultens egna och speglar inte nödvändigtvis kommissionens ståndpunkter.

Slutrapport

Sammanfattning

Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(38.16 KB - PDF)
Ladda ner
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(681.65 KB - PDF)
Ladda ner

Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad

Evenemang