Skip to main content
Agriculture and rural development

Kultūrinių augalų rinkos stebėjimo centras

Invazijos į Ukrainą poveikis žemės ūkio rinkoms

Parengta nauja suvestinė, kurioje pateikiami statistiniai duomenys apie Rusijos invazijos į Ukrainą ekonomines pasekmes ūkininkams ir maisto vartotojams tiek ES, tiek visame pasaulyje. Suvestinė apima informaciją, susijusią su sąnaudų ir produkcijos kainomis, gamyba ir atsargomis bei tarptautine prekyba.

Suvestinė. Invazijos į Ukrainą poveikis žemės ūkio rinkoms

Grūdai

Rinkos duomenys

Grūdų kainų, gamybos ir prekybos statistiniai duomenys

ES grūdų balansai

ES ir JK grūdų balansai 2015–2016 – 2019–2020

Rinkos padėties pristatymas

Padėtis pasaulinėje grūdų rinkoje

ES rinkos padėtis (grūdų balansai)

Agrometeorologinės sąlygos

ES prekyba grūdais

Aliejiniai ir baltyminiai augalai

Rinkos duomenys

Aliejinių augalų sėklų kainų, gamybos ir prekybos statistiniai duomenys

Aliejinių augalų sėklų ir ES pašarinių baltymų balansai

Rinkos padėties pristatymas

Padėtis aliejinių augalų sėklų rinkoje

ES prekyba aliejinių augalų sėklomis

Ataskaitos

Expert group

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

Economic analyses and briefs

A list of detailed analyses and briefs examining specific topics of interest concerning the economy of farms and of rural areas.

Tyrimai

Europos Komisijai buvo atliktas ES prekybos žemės ūkio biržos prekėmis sandėliavimo pajėgumų ir logistikos infrastruktūros tyrimas. Šioje ataskaitoje pateiktos išvados, rekomendacijos ir nuomonės atspindi konsultanto, bet nebūtinai ir Komisijos nuomonę.

Galutinė ataskaita

Santrauka

12 KOVAS 2018
Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(38.16 KB - PDF)
Parsisiųsdinti
12 KOVAS 2018
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(681.65 KB - PDF)
Parsisiųsdinti

Informacinis biuletenis

Gaukite reikiamą informaciją