Skip to main content
Agriculture and rural development

Strednodobý výhľad

Strednodobý výhľad, pokiaľ ide o perspektívy poľnohospodárskych trhov a príjmov.

Prehľad

Správa o perspektívach poľnohospodárstva EÚ, ktorá sa uverejňuje raz ročne, prináša výhľad v oblasti významných poľnohospodárskych trhov EÚ, príjmov a životného prostredia od súčasnosti do roku 2032. Vychádza zo súboru predpokladov týkajúcich sa makroekonomických podmienok, daného prostredia poľnohospodárskej a obchodnej politiky, ako aj vývoja na medzinárodnom trhu na základe najnovšieho výhľadu OECD-FAO.

Tieto predpoklady vychádzajú z relatívne bezproblémového vývoja na trhu, hoci v skutočnosti zvyknú byť trhy oveľa nestálejšie. Výhľad preto nie je prognózou. Presnejšie povedané, vyhliadky zodpovedajú priemerným trendom na poľnohospodárskych trhoch, ktoré by mali nasledovať v danom makroekonomickom prostredí, ak by politiky zostali nezmenené.

Najnovšie vydanie

Všeobecné publikácie17. januára 2023
Report: EU agricultural outlook 2022-32

The Medium-term outlook report provides an overview of the medium-term prospects for major EU agricultural markets, income and environment until 2032.

agricultural outlook report front cover
English
(9.7 MB - PDF)
Stiahnuť
17. JANUÁRA 2023
Executive summary: EU agricultural outlook 2022-32
English
(1.28 MB - PDF)
Stiahnuť

Súvisiace informácie

Vizualizácie údajov Spoločného výskumného centra Európskej komisie

8. DECEMBRA 2022
Figures (Excel)
English
(229.02 KB - XLSX)
Stiahnuť

O správe

agricultural fields

Správa predstavuje strednodobý výhľad v oblasti poľnohospodárskych trhov, príjmov a životného prostredia EÚ od súčasnosti do roku 2032, pričom vychádza zo súboru koherentných makroekonomických predpokladov, ktoré sa v čase analýzy považovali za najpresnejšie.

Toto vydanie bolo pripravené v značne sa meniacom prostredí:

  • Obnova po pandémii COVID-19 viedla začiatkom roka 2022 k narušeniu dodávok a obchodu a zvýšeniu cien komodít a vstupných nákladov.
  • Ďalšie vážne otrasy prišli v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu. Tie spôsobili ďalšiu neistotu na poľnohospodárskych trhoch a v oblasti globálnej potravinovej bezpečnosti.
  • To všetko sa dialo na pozadí zmien, ku ktorým dochádza v dôsledku rušivých poveternostných javov súvisiacich so zmenou klímy, i v dôsledku ohnísk nákazy zvierat.

V správe sa zohľadňujú strategické plány SPP jednotlivých krajín EÚ a možný následný vývoj na trhu. Sledujú sa v nej aj dôsledky:

  • špecifických cieľov SPP,
  • širších zmien súvisiacich s uplatňovaním udržateľných výrobných metód,
  • zníženia energetickej závislosti,
  • posilnenia odolnosti tohto odvetvia,
  • zmeny stravovania.

Udržateľný rast vo všeobecnosti ostáva i naďalej jedným z kľúčových faktorov ovplyvňujúcich budúci vývoj v poľnohospodárstve EÚ. Pri schvaľovaní a vykonávaní príslušných právnych predpisov sa zohľadňujú opatrenia vyplývajúce zo stratégie Z farmy na stôl a stratégie v oblasti biodiverzity. V opačnom prípade sa smerovanie zmeny týkajúcej sa týchto opatrení posudzuje len v rozsahu, ktorý bol na jednotlivých trhoch pozorovateľný len doteraz.

K správe je pripojená analýza súboru vybraných neistôt na trhu na účely merania prípadných odchýlok vo výsledkoch. Odchýlky môžu pochádzať najmä z výkyvov, pokiaľ ide o makroekonomické prostredie a výnosy hlavných plodín a mlieka. Uvádzajú sa aj osobitné scenáre pre extrémne výkyvy počasia a možné zníženie hustoty hospodárskych zvierat v porovnaní so súčasnými úrovňami na regionálnej úrovni.

Táto správa Komisie je spoločným úsilím Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Spoločného výskumného centra. Za obsah zodpovedá generálne riaditeľstvo.

Bulletin

Dokumenty

18. JANUÁRA 2023
Report: EU agricultural outlook 2021-31
English
(15.04 MB - PDF)
Stiahnuť
18. JANUÁRA 2023
Report: EU agricultural outlook 2020-30
English
(7.74 MB - PDF)
Stiahnuť
11. AUGUSTA 2021
Report: EU agricultural outlook 2019-30
English
(13.12 MB - PDF)
Stiahnuť
6. DECEMBRA 2018
Report: EU agricultural outlook 2018-30
English
(12.37 MB - PDF)
Stiahnuť
18. DECEMBRA 2017
Report: EU agricultural outlook 2017-30
English
(5.37 MB - PDF)
Stiahnuť
1. OKTÓBRA 2019
Report: EU agricultural outlook 2016-26
English
(7.04 MB - PDF)
Stiahnuť
1. OKTÓBRA 2019
Report: EU agricultural outlook 2015-25
English
(3.23 MB - PDF)
Stiahnuť
1. OKTÓBRA 2019
Report: EU agricultural outlook 2014-24
English
(5.34 MB - PDF)
Stiahnuť
1. APRÍLA 2015
Impact of lower oil prices on the EU agricultural market outlook – 2014-24
English
(158.37 KB - PDF)
Stiahnuť
1. OKTÓBRA 2019
Report: EU agricultural outlook 2013-23
English
(4.67 MB - PDF)
Stiahnuť
1. OKTÓBRA 2019
Report: EU agricultural outlook 2012-22
English
(3.11 MB - PDF)
Stiahnuť
1. OKTÓBRA 2019
Report: EU agricultural outlook 2011-21
English
(1.1 MB - PDF)
Stiahnuť
1. OKTÓBRA 2019
Report: EU agricultural outlook 2010-20
English
(855.76 KB - PDF)
Stiahnuť

Podujatia

  • Konferencie a samity

EU Agri-Food Days

  • utorok 5. decembra 2023, 09:30 - piatok 8. decembra 2023, 15:30 (CET)