Skip to main content
Agriculture and rural development

Inwazja na Ukrainę: wpływ na rynki rolne

Powstała nowa tablica wskaźników, w której prezentowane są dane statystyczne na temat skutków gospodarczych rosyjskiej inwazji na Ukrainę dla rolników i konsumentów żywności, zarówno w UE, jak i na całym świecie. Obejmuje ona informacje o cenach nakładów i produktów, wielkości produkcji i zapasów oraz o handlu międzynarodowym.

Tabela wskaźników – Inwazja na Ukrainę: wpływ na rynki rolne

Zboża

Dane rynkowe

Statystyki dotyczące zbóż – ceny, produkcja i handel

Bilanse dla zbóż na rynku UE

Bilans UE i Wielkiej Brytanii, zboża, sezony 2015/16–2019/20

Prezentacja sytuacji na rynku

Sytuacja na światowym rynku zbóż

Sytuacja na rynku UE (bilanse dla zbóż)

Warunki rolno-meteorologiczne

Handel UE w dziedzinie zbóż

Rośliny oleiste i rośliny wysokobiałkowe

Dane rynkowe

Statystyki dotyczące roślin oleistych – ceny, produkcja i handel

Bilanse dla roślin oleistych i białka paszowego w UE

Prezentacja sytuacji na rynku

Sytuacja na rynku roślin oleistych

Handel UE w dziedzinie roślin oleistych

Sprawozdania

Expert group

Crops market observatory expert group meeting agendas and reports.

Economic analyses and briefs

A list of detailed analyses and briefs examining specific topics of interest concerning the economy of farms and of rural areas.

Badania

Na zlecenie Komisji Europejskiej przeprowadzono badanie na temat zdolności magazynowania i infrastruktury logistycznej w handlu produktami rolnymi UE. Wnioski, zalecenia i opinie przedstawione w sprawozdaniu końcowym odzwierciedlają opinię konsultanta i niekoniecznie są zgodne z opinią Komisji.

Sprawozdanie końcowe

Streszczenie

12 MARZEC 2018
Quality assessment: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(38.16 KB - PDF)
Pobierz
12 MARZEC 2018
Methodology: study on storage capacities and logistical infrastructure for EU agricultural commodities trade
English
(681.65 KB - PDF)
Pobierz

Biuletyn

Bądź na bieżąco