Skip to main content
Agriculture and rural development

Kort om omfordelingsbetalingen

Størstedelen af EU's landbrugsbedrifter er på under 28 hektar, og disse små landbrug kan derfor ikke opnå stordriftsfordele. For at afhjælpe dette kan EU-landene vælge at støtte mindre landbrug gennem omfordelingsbetaling.

For at omfordele støtte til mindre landbrug kan EU-landene afsætte op til 30 % af deres nationale budget for indkomststøtte til en omfordelingsbetaling. Denne betaling gives til de første hektar på en bedrift, hvilket vil sige, at alle hektar under en vis grænse får yderligere støtte – dette fastsættes af det enkelte medlemsland. Det hjælper mindre landbrug, da en større andel af bedriftens hektar vil være berettiget til højere betalinger.

De nationale myndigheder fastsætter et loft for, hvor mange hektar der kan få tildelt denne betaling (30 hektar eller den gennemsnitlige bedriftsstørrelse i landet, hvis den er over 30 hektar). Beløbet pr. hektar fastsættes af det enkelte EU-land og må ikke være højere end 65 % af den gennemsnitlige betaling pr. hektar. Beløbet for den supplerende betaling pr. hektar varierer fra land til land.

Den nye fælles landbrugspolitik: 2023-2027

I juni 2021 blev der efter omfattende forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen indgået en aftale om reform af den fælles landbrugspolitik. Den nye fælles landbrugspolitik træder i kraft den 1. januar 2023.

Med den nye fælles landbrugspolitik bliver det eksisterende indkomststøttesystem ændret, så man sikrer en mere retfærdig fordeling af den økonomiske støtte til landbrugere og arbejdstagere i hele EU. Indtil 2023 vil det nuværende indkomststøttesystem være i kraft, i overensstemmelse med bestemmelserne i overgangsforordningen for den fælles landbrugspolitik.

Documents

27 SEPTEMBER 2018
Redistributive payment
English
(344.78 KB - PDF)
Download