Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Landbouwcomités

Rechtsgrondslagen en notulen van de vergaderingen.

De comités bestaan uit vertegenwoordigers van de EU-landen en worden voorgezeten door een medewerker van de Europese Commissie. Zij zien namens de EU-landen toe op de uitvoeringshandelingen die de Europese Commissie vaststelt. De regels en algemene beginselen betreffende comités zijn vastgelegd in de comitéprocedureverordening (Verordening (EU) nr. 182/2011).

 • Comité voor de gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

 • Comité kwaliteitsbeleid inzake landbouwproducten — De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

 • Comité voor biologische productie — De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

 • Comité voor de landbouwfondsen — De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

 • Comité voor rechtstreekse betalingen — De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

 • Comité voor het informatienet inzake de duurzaamheid van landbouwbedrijven — De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

 • Comité voor plattelandsontwikkeling — De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

 • Comité voor de landbouwstructuur en de plattelandsontwikkeling — De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

 • Uitvoeringscomité voor gearomatiseerde dranken op basis van wijn — De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

 • Comité voor gedistilleerde dranken — De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

 • Comité voor de instandhouding, de karakterisering, de verzameling en het gebruik van genetische hulpbronnen in de landbouw — De basishandelingen en de vergaderingen (met inbegrip van de agenda, beknopte verslagen, stemformulieren en ontwerpen van uitvoeringsmaatregelen/‑handelingen) kunnen worden geraadpleegd via het comitologieregister.

Documenten

18 MAART 2024
Privacy statement for meetings of agricultural committees