Skip to main content
Agriculture and rural development

Nagrody ekologiczne UE

Poznaj laureatów

Nagrody ekologiczne UE obejmują 8 nagród w 7 kategoriach. Celem jest wyróżnienie różnych podmiotów z całego ekologicznego łańcucha wartości za wybitne, innowacyjne, zrównoważone i inspirujące projekty przynoszące rzeczywistą wartość dodaną w dziedzinie produkcji i konsumpcji ekologicznej. Nagrody te mają charakter niefinansowy.

Uroczystość wręczenia nagród z udziałem laureatów odbyła się 23 września 2022 r. w Brukseli, w Dniu Rolnictwa Ekologicznego w UE. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów, Copa-Cogeca oraz europejskiej grupy IFOAM. Zwycięzcy mieli okazję opowiedzieć publiczności o swoich projektach i podzielić się przykładami najlepszych praktyk.

EU Organic Awards logo

Kategoria 1: Najlepsi rolnicy ekologiczni – mężczyzna i kobieta

Celem tej nagrody jest wyróżnienie jednej kobiety i jednego mężczyzny za pracę w dziedzinie rolnictwa ekologicznego. Za tę kategorię odpowiadają Copa-Cogeca i europejska grupa IFOAM.

Kategoria 2: Najlepszy region ekologiczny

Nagroda ta jest wyrazem uznania dla regionu UE za działalność promującą ekologiczną produkcję i konsumpcję. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów.

Kategoria 3: Najlepsze miasto ekologiczne

W tej kategorii nagrodę otrzymuje miasto za działalność promującą ekologiczną produkcję i konsumpcję. Za tę nagrodę odpowiada Europejski Komitet Regionów.

Kategoria 4: Najlepszy biookręg ekologiczny

Celem tej nagrody jest wyróżnienie biookręgu. Biookręg to obszar geograficzny, na którym rolnicy, społeczeństwo, organizatorzy turystyki, stowarzyszenia i organy publiczne zawierają porozumienie o zrównoważonym zarządzaniu lokalnymi zasobami zgodnie z zasadami i praktykami produkcji ekologicznej. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Regionów.

Kategoria 5: Najlepsze małe lub średnie przedsiębiorstwo (MŚP) ekologiczne

Nagroda ta przeznaczona jest dla mających siedzibę w UE MŚP zajmujących się przetwórstwem produktów ekologicznych. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Kategoria 6: Najlepszy sprzedawca detaliczny żywności ekologicznej

Nagroda ta przeznaczona jest dla mających siedzibę w UE sprzedawców detalicznych produktów ekologicznych. Za tę kategorię odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Kategoria 7: Najlepsza restauracja ekologiczna

Celem tej nagrody jest wyróżnienie restauracji, która działa samodzielnie bądź w ramach hotelu lub firmy kateringowej i oferuje w swoim menu certyfikowane produkty ekologiczne. Za tę nagrodę odpowiada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

Galeria zdjęć z uroczystości rozdania nagród

Dlaczego warto się zgłosić?

Chcesz pomóc zwiększyć świadomość społeczną na temat produkcji ekologicznej w UE? Chcesz pomóc zwiększyć przystępność cenową lub dostępność produktów ekologicznych w UE? Czy w tym celu opracowałeś(-aś) i wdrożyłeś(-aś) lub nadal wdrażasz doskonały, innowacyjny i zrównoważony projekt, który można powielić? Czy chcesz, aby więcej ludzi dowiedziało się o tym projekcie?

Jeśli odpowiedź na którekolwiek z powyższych pytań brzmi „tak”, zgłoś się do udziału w następnej edycji konkursu o nagrody ekologiczne UE. Zwycięzcy otrzymają wyrazy uznania w postaci nagrody niefinansowej, a ich projekty zyskają większy rozgłos. W konkursie mogą startować:

 • rolnicy ekologiczni
 • miasta i regiony, które oferują w szpitalach lub szkołach ekologiczne posiłki bądź w inny sposób promują produkcję ekologiczną
 • przedsiębiorstwa działające w łańcuchu dostaw żywności ekologicznej i mające wyjątkowy charakter.

Jeśli spełniasz te warunki, weź udział w konkursie o nagrody ekologiczne UE.

Zgłoszenie na konkurs

Kandydatów do nagród ekologicznych UE w 2022 r. poproszono o:

 • zapoznanie się z informacjami na stronie internetowej, zwłaszcza na temat warunków udziału i kryteriów wyboru,
 • wybór kategorii, w której chcieliby startować,
 • wypełnienie zgłoszenia online w terminie od 25 marca do 8 czerwca 2022 r.,
 • udzielenie odpowiedzi na ukierunkowujące pytania zamknięte (z których część dotyczyła czterech zasad produkcji ekologicznej i filarów zrównoważonego rozwoju), aby dostarczyć jury więcej informacji na swój temat.

Organizatorzy, kryteria wyboru i finaliści

W tej części przedstawiono informacje na temat przebiegu konkursu o nagrody ekologiczne UE w 2022 r.

Konkurs o nagrody ekologiczne UE jest organizowany wspólnie przez Komisję Europejską, Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny, Europejski Komitet Regionów, Copa-Cogeca i europejską grupę IFOAM.

W jury, które wybrało ostatecznych zwycięzców, zasiedli przedstawiciele:

 • Komisji Europejskiej
 • Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
 • Europejskiego Komitetu Regionów
 • Copa-Cogeca
 • europejskiej grupy IFOAM
 • Parlamentu Europejskiego
 • Rady Unii Europejskiej.

Kalendarium

 1. 25 marca 2022 r.

  Początek nadsyłania zgłoszeń do konkursu

 2. 8 czerwca 2022 r.

  Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu: 8 czerwca 2022 r., godz. 23:59:59 czasu środkowoeuropejskiego.

 3. Wrzesień 2022 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu

 4. 23 września 2022 r.

  Uroczystość wręczenia nagród

O nagrodach ekologicznych UE

Rozwój rolnictwa ekologicznego, akwakultury ekologicznej i produkcji żywności ekologicznej w znacznym stopniu przyczynia się do ograniczenia stosowania nawozów chemicznych, pestycydów i środków przeciwdrobnoustrojowych, a ponadto pozytywnie wpływa na klimat, środowisko, różnorodność biologiczną i dobrostan zwierząt. W związku z tym produkcja ekologiczna odgrywa kluczową rolę w osiąganiu celów Europejskiego Zielonego Ładu, strategii „od pola do stołu” oraz strategii na rzecz bioróżnorodności. Dlatego też Komisja wyznaczyła cel, który zakłada przeznaczenie 25 proc. gruntów rolnych w UE pod rolnictwo ekologiczne do 2030 r. oraz znaczny wzrost akwakultury ekologicznej.

W marcu 2021 r. Komisja przyjęła plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej, w którym przewidziano też zorganizowanie dorocznego konkursu. Celem jest nagrodzenie najlepszych i najbardziej innowacyjnych podmiotów ekologicznych przyczyniających się do zmniejszenia wpływu rolnictwa na środowisko i klimat.

Rolnictwo ekologiczne, akwakultura ekologiczna i żywność ekologiczna w UE

W motywie 1 rozporządzenia (UE) 2018/848 stwierdzono, że „produkcja ekologiczna jest ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączącym praktyki najkorzystniejsze dla środowiska i klimatu, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych oraz stosowanie wysokich norm dotyczących dobrostanu zwierząt i produkcji, odpowiadających zapotrzebowaniu rosnącej liczby konsumentów na produkty wytwarzane przy użyciu naturalnych środków i procesów”.

Produkcja ekologiczna w UE rozwija się. W 2019 r. 8,5 proc. gruntów rolnych w UE było przeznaczonych pod rolnictwo ekologiczne. To 13,8 mln hektarów, a więc o 45,8 proc. więcej niż w 2012 r., kiedy to rolnictwo ekologiczne obejmowało 9,5 mln hektarów gruntów. Jak wynika z danych statystycznych Eurostatu dotyczących rolnictwa ekologicznego, najwięcej unijnych gruntów rolnych przeznaczonych pod rolnictwo ekologiczne znajduje się w Hiszpanii (2,4 mld hektarów, 17,4 proc. wszystkich gruntów rolnych w UE), we Francji (2,2 mld hektarów, 16,2 proc. wszystkich gruntów rolnych w UE), we Włoszech (2 mld hektarów, 14,5 proc. wszystkich gruntów rolnych w UE) i w Niemczech (1,3 mld hektarów, 9,4 proc. wszystkich gruntów rolnych w UE).

W całym łańcuchu wartości w UE działało prawie 344 tys. producentów ekologicznych i ponad 78 tys. przetwórców ekologicznych. Rolnicy ekologiczni korzystają z premii cenowych, jakie produkty ekologiczne uzyskują na rynku, oraz z szybko rosnącego popytu na produkty ekologiczne wśród konsumentów końcowych. W 2019 r. na światowym rynku o wartości 106,4 mld euro wartość rynku unijnego wynosiła 38,8 mld euro, co uplasowało UE na drugim miejscu za rynkiem amerykańskim, którego wartość wynosiła 48,2 mld euro. Wśród dużych rynków UE można wymienić Niemcy (12 mld euro) i Francję (11,3 mld euro), o czym świadczą dane statystyczne FIBL.

Jak wynika ze statystyk FIBL, wydatki konsumentów na produkty ekologiczne na mieszkańca są najwyższe w Danii (344 euro, co odpowiada 12 proc. zakupów spożywczych) i Luksemburgu (264 euro, co odpowiada 8 proc. zakupów spożywczych).

Coraz więcej konsumentów zna unijne logo produkcji ekologicznej. W 2020 r. 56 proc. respondentów badania Eurobarometr rozpoznało to logo, w porównaniu z 27 proc. w 2017 r. Aż 80 proc. respondentów badania uważa, że produkty ekologiczne są bardziej przyjazne dla środowiska i produkowane z poszanowaniem wyższych standardów dobrostanu zwierząt.

Dokumenty

Praktyczny przewodnik po nagrodach ekologicznych UE w 2022 r.
polski
(674.8 KB - PDF)
Pobierz

EU Organic Awards – general introduction
polski
(711.06 KB - PDF)
Pobierz

EU Organic Awards – privacy statement
English
(524.62 KB - PDF)
Pobierz