Skip to main content
Agriculture and rural development

De toekomst is biologisch

Nieuwe wetgeving vanaf 2022

Sinds 1 januari 2022, een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was, geldt nieuwe wetgeving voor de biologische productie. De sector verandert snel en de regels moeten daaraan worden aangepast. De nieuwe regels moeten eerlijke concurrentie garanderen, fraude voorkomen en de consument vertrouwen geven door middel van:

 • eenvoudiger productievoorschriften door de geleidelijke afschaffing van enkele uitzonderingen
 • beter toezicht door strengere voorzorgsmaatregelen en degelijke controles in de gehele leveringsketen
 • dezelfde regels voor producenten in de EU en in derde landen
 • biologische eisen voor meer producten (bijv. zouten, kurk, bijenwas en wol) en strengere productievoorschriften voor bepaalde bestaande producten (bijv. ree, konijn en gevogelte)
 • eenvoudiger certificering voor kleine boeren door een nieuw systeem van groepscertificering
 • een meer uniforme aanpak om incidentele vervuiling door gewasbeschermingsmiddelen te vermijden

EU-Verordening 2018/848 van 30 mei 2018 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten

Meer informatie

Wetgeving voor de biologische sector

Raadplegingsprocedure

Als de EU nieuwe wetgeving schrijft, vraagt ze zowel de belanghebbenden als het grote publiek naar hun mening over het voorstel.

Ook voor de nieuwe wetgeving voor de biologische productie is dat gebeurd. De Europese Commissie heeft in 2012-2013 een brede raadpleging gehouden. Deze procedure heeft de Commissie de nodige informatie verschaft voor haar besluitvorming in de aanloop naar de nieuwe wetgeving.

Tijdlijn van de raadpleging

 1. March 2014

  De Commissie stelt wetgeving voor op basis van haar eigen expertise, de effectbeoordeling en de resultaten van het raadplegingsproces.

  Effectbeoordeling van het nieuwe voorstel.

  Voorstel van de Commissie (2014) voor een nieuwe verordening voor de biologische sector.

 2. November 2013

  Tweede bijeenkomst adviesgroep inzake biologische landbouw zet werk van juni 2013 verder.

 3. Juni 2013

  Bijeenkomst adviesgroep inzake biologische landbouw. De adviesgroep werkt in de reguliere samenstelling verder aan het wetsvoorstel.

 4. April 2013

  Tweede bijeenkomst uitgebreide adviesgroep inzake biologische landbouw. De adviesgroep baseert zich op het werk van voorgaande deskundigengroepen en op de resultaten van de openbare raadpleging.

 5. Januari-april 2013

  Openbare raadpleging. De Commissie ontvangt 44.846 antwoorden op haar vragenlijst, en per e-mail nog eens zo'n 1450 vrije bijdragen van diverse particulieren en belanghebbenden.

  Verslag van de openbare raadpleging over de nieuwe wetgeving inzake biologische producten

 6. December 2012

  De uitgebreide adviesgroep inzake biologische landbouw (officieel "Groep voor de dialoog met het maatschappelijk middenveld") bespreekt de nieuwe wetgeving met andere belanghebbenden.

 7. November 2012

  Hoorzitting van deskundigen over internationale handel in biologische producten en mondiale kwesties. Presentaties van vertegenwoordigers van organisaties zoals producentengroepen en controleorganen van derden.

 8. Oktober 2012

  Hoorzitting van deskundigen over de biologische productie in de Europese Unie – controle en handhaving. Presentaties van belanghebbende partijen zoals grenscontrolediensten en producentenorganisaties.

 9. September 2012

  Hoorzitting van deskundigen over de EU-markt voor biologische producten – interne markt en normen. Presentaties van belanghebbenden (bijvoorbeeld consumentenorganisaties of ngo’s op het gebied van dierenwelzijn) bij de Commissie.

Actieplan voor biologische productie in de EU

In maart 2021 kwam de Commissie met een actieplan voor biologische productie in de EU. Het actieplan is gericht op de doelstelling van de Europese Green Deal om uiterlijk in 2030 de biologische landbouw uit te breiden tot 25% van de landbouwgrond.

Het plan omvat 23 acties, verdeeld over drie zwaartepunten.

 • Zwaartepunt 1: de vraag stimuleren en het consumentenvertrouwen waarborgen
 • Zwaartepunt 2: de omschakeling stimuleren en de gehele waardeketen versterken
 • Zwaartepunt 3: biologische productie die het goede voorbeeld geeft: de bijdrage van biologische landbouw aan ecologische duurzaamheid verbeteren

Onderzoek en innovatie in de biologische landbouw

Onderzoek en innovatie staan hoog op de agenda van de Commissie, en landbouw is daarop geen uitzondering.

Horizon 2020 en Horizon Europa

De EU financiert allerlei onderzoeksprojecten via de Horizon 2020- en Horizon Europa-wetgeving. Na overleg met de belanghebbenden heeft de Commissie meerjarenprogramma’s voor groei en werkgelegenheid uitgewerkt. Ze combineert daarin particuliere investeringen met EU-geld om onderzoek te bekostigen dat tastbare resultaten moet opleveren.

Het Horizon 2020-programma voor de landbouw mikte met name op efficiëntere productie zonder milieuschade. Veel van die projecten hebben rechtstreeks betrekking op biologische productie en lopen nog steeds.

EIP-AGRI

Het Europees innovatiepartnerschap voor productiviteit en duurzaamheid in de landbouw (EIP-AGRI) brengt boeren in contact met onderzoekers om innovatie te versnellen. EIP-AGRI heeft een focusgroep die zich concentreert op nieuwe manieren van biologisch produceren. De groep heeft gewerkt aan het optimaliseren van de opbrengst, en heeft enkele goede methoden beschreven in haar eindverslag.

EIT

Om innovatie te stimuleren, heeft de EU ook een Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) opgericht. EIT-Food focust op ondernemerschap en innovatie in de levensmiddelensector.