Direct naar de inhoud
Agriculture and rural development

Het EU-biologo geeft een coherente visuele identiteit aan biologische producten die in de Europese Unie worden geproduceerd. Het maakt het gemakkelijker voor de consument om biologische producten te herkennen en helpt landbouwers om hun biologische producten in de hele EU op de markt te brengen.

Het biologo mag alleen worden gebruikt op producten die door een erkende controlerende autoriteit of een erkend controleorgaan als biologisch zijn gecertificeerd. Daartoe moeten de producten voldoen aan strikte voorwaarden wat betreft de productie, de verwerking, het vervoer en de opslag ervan. Het logo mag uitsluitend worden gebruikt voor producten die voor ten minste 95 % uit biologische ingrediënten bestaan en die voor de resterende 5 % aan aanvullende strikte voorwaarden voldoen. Geen enkel ingrediënt mag tegelijkertijd in biologische en niet-biologische vorm aanwezig zijn.

Naast het EU-biologo moet het codenummer van het controleorgaan worden vermeld, evenals de plaats waar de samenstellende agrarische grondstoffen zijn geteeld.

Biologisch logo van de EU
Biologisch logo van de EU

Wanneer wordt het biologo gebruikt?

Het logo is verplicht voor de meeste biologische producten en moet volgens een reeks specifieke voorschriften worden weergegeven. Dit om verwarring bij de consument te voorkomen, het vertrouwen in biologisch voedsel te bevorderen en de inspectieregelingen van de autoriteiten te ondersteunen.

Het logo moet worden gebruikt voor:

 • alle voorverpakte levensmiddelen van de EU die in de EU worden geproduceerd en als biologisch worden verkocht.

Het gebruik van het logo is facultatief:

 • voor ingevoerde producten die voldoen aan de EU-voorschriften inzake de invoer van biologische producten;
 • voor niet-voorverpakte biologische producten;
 • voor biologische producten van de EU die in derde landen in de handel worden gebracht;
 • in het kader van voorlichtingscampagnes die bedoeld zijn om het publiek te informeren over de bioregeling (zolang geen misleidende informatie wordt gegeven en het logo niet wordt gebruikt om te suggereren dat een niet-biologisch product voldoet aan de eisen van de biologische productie).

Het logo mag niet worden gebruikt voor:

 • producten die voor minder dan 95 % uit biologische ingrediënten bestaan;
 • grootkeukendiensten zoals in restaurants of ziekenhuizen;
 • producten die niet onder de voorschriften voor biologische producten vallen, zoals cosmetica of producten van de jacht en de visserij;
 • producten in “omschakeling” (waarbij nog maar pas biologische methoden worden toegepast, zodat er nog niet-biologische stoffen in de bodem of de dierenketen aanwezig kunnen zijn).

Voor de weergave van het logo gelden strikte voorschriften.

 • Het logo mag niet kleiner zijn dan 13,5 mm bij 9 mm. Voor zeer kleine verpakkingen waar dat niet mogelijk is, zijn de minimumafmetingen 9 mm bij 6 mm.
 • Het logo moet steeds worden weergegeven volgens het standaard kleurenschema (groen en wit), behalve als een zwart-witprinter wordt gebruikt.
 • Het mag niet gestileerd worden (bijvoorbeeld door de achtergrond transparant te maken of door 3D-effecten toe te voegen).

Nadere informatie over de manier waarop het logo moet worden weergegeven, is te vinden in de gebruikershandleiding over het biologo.

20 NOVEMBER 2018
EU organic farming logo user manual
20 NOVEMBER 2018
EU organic logo (JPEG)
20 NOVEMBER 2018
EU organic logo (PDF)
20 NOVEMBER 2018
EU organic logo (GIF)
20 NOVEMBER 2018
EU organic logo (EPS)
20 NOVEMBER 2018
EU organic logo (AI)
EU-prijzen voor de biologische sector 2024

7 categorieën en 8 individuele onderscheidingen die excellentie in de biologische waardeketen erkennen. Aanvragen zijn open tot en met 12 mei.