Skip to main content
Agriculture and rural development

Logo produkcji ekologicznej

Logo produkcji ekologicznej UE nadaje produktom ekologicznym UE spójną tożsamość wizualną. Ułatwia konsumentom rozpoznanie produktów ekologicznych i pomaga rolnikom we wprowadzaniu ich do obrotu w całej UE.

Logo produkcji ekologicznej można używać wyłącznie w przypadku produktów, które uzyskały certyfikat produkcji ekologicznej wydawany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą lub organ kontroli. Oznacza to, że takie wyroby muszą spełniać surowe warunki dotyczące metody produkcji, przetwarzania, transportu i przechowywania. Logo można stosować wyłącznie na produktach, które zawierają co najmniej 95 proc. składników ekologicznych i ponadto spełniają inne surowe warunki w odniesieniu do pozostałych 5 proc. składników. Ten sam składnik nie może być obecny równocześnie w formie ekologicznej i nieekologicznej.

Obok logo produkcji ekologicznej UE musi być umieszczony numer jednostki certyfikującej, a także miejsce produkcji surowców rolnych wchodzących w skład produktu.

Unijne logo produkcji ekologicznej
Unijne logo produkcji ekologicznej

Kiedy używane jest logo produkcji ekologicznej

Logo jest obowiązkowe w przypadku większości produktów ekologicznych i musi być umieszczone zgodnie z określonymi zasadami. Ma to zapobiec dezorientacji konsumentów, pomóc utrzymać zaufanie do żywności ekologicznej i pomagać organom w prowadzonych przez nie inspekcjach.

Logo musi być zamieszczane na:

 • wszystkich pakowanych produktach spożywczych w UE, produkowanych i sprzedawanych jako produkty ekologiczne w UE.

Ponadto logo może być zamieszczane na:

 • produktach importowanych, jeżeli produkt jest zgodny z unijnymi przepisami dotyczącymi importu towarów ekologicznych,
 • produktach ekologicznych, które nie są pakowane,
 • produktach ekologicznych UE wprowadzanych na rynki państw trzecich,
 • materiałach informacyjnych kampanii społecznych poświęconych programowi produkcji ekologicznej (o ile logo nie wprowadza w błąd i nie sugeruje, że produkt nieekologiczny spełnia wymogi produktu ekologicznego).

Logo nie może być zamieszczane:

 • na produktach zawierających mniej niż 95 proc. składników ekologicznych,
 • w usługach żywienia zbiorowego, takich jak restauracje czy szpitale,
 • na produktach, które nie są objęte regułami produkcji ekologicznej, takich jak kosmetyki lub produkty pochodzące z łowiectwa i rybołówstwa,
 • na produktach na etapie „konwersji” (jeżeli metody produkcji ekologicznej zaczęły dopiero być wprowadzane i w glebie lub łańcuchu produkcji zwierzęcej mogą nadal być obecne substancje nieekologiczne).

Umieszczanie logo podlega ścisłym zasadom

 • Logo nie może być mniejsze niż 13,5 x 9 mm. W przypadku bardzo małych opakowań, na których nie jest to możliwe, dozwolone są rozmiary 9 x 6 mm.
 • Logo musi mieć standardowy zielono-biały kolor, chyba że opakowanie jest drukowane w jednym kolorze.
 • Nie można dodawać stylizacji (na przykład poprzez zmianę tła na przezroczyste lub dodanie efektów 3D).

Dalsze informacje na temat sposobu umieszczania logo ekologicznego można znaleźć w instrukcji poświęconej logo ekologicznemu.

20 LISTOPAD 2018
EU organic farming logo user manual
polski
(1.13 MB - PDF)
Pobierz
20 LISTOPAD 2018
EU organic logo (JPEG)
English
(123.31 KB - ZIP)
Pobierz
20 LISTOPAD 2018
EU organic logo (PDF)
English
(88.82 KB - PDF)
Pobierz
20 LISTOPAD 2018
EU organic logo (GIF)
English
(35.61 KB - ZIP)
Pobierz
20 LISTOPAD 2018
EU organic logo (EPS)
English
(556.67 KB - ZIP)
Pobierz
20 LISTOPAD 2018
EU organic logo (AI)
English
(17.3 MB - ZIP)
Pobierz