Skip to main content
Agriculture and rural development

Ekologické logo EÚ symbolizuje jednotnú vizuálnu identifikáciu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v Európskej únii. Spotrebiteľom uľahčuje rozpoznanie ekologických produktov a poľnohospodárom pomáha uviesť tieto produkty na trh v celej EÚ.

Ekologické logo možno použiť len na označenie produktov, ktoré oprávnená inšpekčná organizácia certifikovala ako ekologické. Certifikát sa udeľuje na základe splnenia prísnych požiadaviek týkajúcich sa výroby, spracovania, prepravy a uskladnenia. Logo možno použiť len pri produktoch, ktoré obsahujú viac ako 95 % ekologických zložiek a navyše spĺňajú ďalšie prísne podmienky v súvislosti so zvyšnými 5 %. Tá istá zložka sa nemôže vyskytovať v ekologickej a zároveň neekologickej forme.

Vedľa ekologického loga EÚ musí byť zobrazený číselný kód inšpekčnej organizácie a miesto, na ktorom boli vypestované suroviny, z ktorých je produkt zložený.

Ekologické logo EÚ
Ekologické logo EÚ

Kedy sa ekologické logo používa

Logo je povinné pri väčšine produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a musí sa zobrazovať podľa konkrétneho súboru predpisov. Zavedenie predpisov predchádza zavádzaniu spotrebiteľa, pomáha udržiavať dôveru v ekologické potraviny a podporuje orgány v rámci ich kontrolných režimov.

Logo sa musí použiť v prípade:

 • všetkých balených potravín EÚ, ktoré sú vyrobené a predávané s označením ekologický poľnohospodársky produkt v rámci EÚ.

Okrem toho sa logo môže dobrovoľne použiť v prípade:

 • dovezených produktov, ktoré spĺňajú právne predpisy EÚ o dovoze ekologického tovaru,
 • nebalených ekologických produktov,
 • ekologických produktov z EÚ, ktoré sa predávajú na trhoch tretích krajín,
 • v rámci informačných kampaní zameraných na vzdelávanie verejnosti o systémoch ekologickej poľnohospodárskej výroby (pokiaľ nie je takéto použitie zavádzajúce alebo neimplikuje splnenie požiadaviek ekologickej výroby v prípade neekologických produktov).

Logo sa nesmie použiť v prípade:

 • produktov obsahujúcich menej ako 95 % ekologických zložiek,
 • služieb spoločného stravovania, napr. v reštauráciách alebo nemocniciach,
 • produktov, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov ekologickej výroby, akými sú napr. kozmetické výrobky, prípadne produkty poľovníctva a rybolovu,
 • produktov „v konverzii“ (ak sa ešte len začali zavádzať ekologické metódy a v pôde alebo v živočíšnom výrobnom reťazci môžu byť prítomné neekologické látky).

Logo musí byť zobrazené podľa prísnych predpisov.

 • Logo nesmie byť menšie ako 13,5 mm na 9 mm. V prípade veľmi malého balenia, pri ktorom nie je možné tento rozmer dodržať, je povolený rozmer 9 mm na 6 mm.
 • Logo musí byť zobrazené štandardnou zelenou a bielou farbou. Zmena farebnej schémy je povolená len v prípade použitia jednofarebnej tlače.
 • Logo nemožno štylizovať (napr. priehľadným pozadím alebo pridaním 3D efektov).

Ďalšie informácie súvisiace so zobrazením loga sú uvedené v používateľskej príručke ekologického loga.

20. NOVEMBRA 2018
EU organic farming logo user manual
slovenčina
(1.13 MB - PDF)
Stiahnuť
20. NOVEMBRA 2018
EU organic logo (JPEG)
English
(123.31 KB - ZIP)
Stiahnuť
20. NOVEMBRA 2018
EU organic logo (PDF)
English
(88.82 KB - PDF)
Stiahnuť
20. NOVEMBRA 2018
EU organic logo (GIF)
English
(35.61 KB - ZIP)
Stiahnuť
20. NOVEMBRA 2018
EU organic logo (EPS)
English
(556.67 KB - ZIP)
Stiahnuť
20. NOVEMBRA 2018
EU organic logo (AI)
English
(17.3 MB - ZIP)
Stiahnuť

Podujatia

 • Súťaže a slávnostné odovzdávanie cien

EU Organic Awards 2023

 • pondelok 25. septembra 2023, 09:00 - 12:00 (CEST)
 • Brussels, Belgium
 • Dostupné živé vysielanie