Prejsť na hlavný obsah
Agriculture and rural development

Ekologické logo EÚ symbolizuje jednotnú vizuálnu identifikáciu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby v Európskej únii. Spotrebiteľom uľahčuje rozpoznanie ekologických produktov a poľnohospodárom pomáha uviesť tieto produkty na trh v celej EÚ.

Ekologické logo možno použiť len na označenie produktov, ktoré oprávnená inšpekčná organizácia certifikovala ako ekologické. Certifikát sa udeľuje na základe splnenia prísnych požiadaviek týkajúcich sa výroby, spracovania, prepravy a uskladnenia. Logo možno použiť len pri produktoch, ktoré obsahujú viac ako 95 % ekologických zložiek a navyše spĺňajú ďalšie prísne podmienky v súvislosti so zvyšnými 5 %. Tá istá zložka sa nemôže vyskytovať v ekologickej a zároveň neekologickej forme.

Vedľa ekologického loga EÚ musí byť zobrazený číselný kód inšpekčnej organizácie a miesto, na ktorom boli vypestované suroviny, z ktorých je produkt zložený.

Ekologické logo EÚ
Ekologické logo EÚ

Kedy sa ekologické logo používa

Logo je povinné pri väčšine produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby a musí sa zobrazovať podľa konkrétneho súboru predpisov. Zavedenie predpisov predchádza zavádzaniu spotrebiteľa, pomáha udržiavať dôveru v ekologické potraviny a podporuje orgány v rámci ich kontrolných režimov.

Logo sa musí použiť v prípade:

 • všetkých balených potravín EÚ, ktoré sú vyrobené a predávané s označením ekologický poľnohospodársky produkt v rámci EÚ.

Okrem toho sa logo môže dobrovoľne použiť v prípade:

 • dovezených produktov, ktoré spĺňajú právne predpisy EÚ o dovoze ekologického tovaru,
 • nebalených ekologických produktov,
 • ekologických produktov z EÚ, ktoré sa predávajú na trhoch tretích krajín,
 • v rámci informačných kampaní zameraných na vzdelávanie verejnosti o systémoch ekologickej poľnohospodárskej výroby (pokiaľ nie je takéto použitie zavádzajúce alebo neimplikuje splnenie požiadaviek ekologickej výroby v prípade neekologických produktov).

Logo sa nesmie použiť v prípade:

 • produktov obsahujúcich menej ako 95 % ekologických zložiek,
 • služieb spoločného stravovania, napr. v reštauráciách alebo nemocniciach,
 • produktov, ktoré nespadajú do rozsahu pôsobnosti právnych predpisov ekologickej výroby, akými sú napr. kozmetické výrobky, prípadne produkty poľovníctva a rybolovu,
 • produktov „v konverzii“ (ak sa ešte len začali zavádzať ekologické metódy a v pôde alebo v živočíšnom výrobnom reťazci môžu byť prítomné neekologické látky).

Logo musí byť zobrazené podľa prísnych predpisov.

 • Logo nesmie byť menšie ako 13,5 mm na 9 mm. V prípade veľmi malého balenia, pri ktorom nie je možné tento rozmer dodržať, je povolený rozmer 9 mm na 6 mm.
 • Logo musí byť zobrazené štandardnou zelenou a bielou farbou. Zmena farebnej schémy je povolená len v prípade použitia jednofarebnej tlače.
 • Logo nemožno štylizovať (napr. priehľadným pozadím alebo pridaním 3D efektov).

Ďalšie informácie súvisiace so zobrazením loga sú uvedené v používateľskej príručke ekologického loga.

20. NOVEMBRA 2018
EU organic farming logo user manual
20. NOVEMBRA 2018
EU organic logo (JPEG)
20. NOVEMBRA 2018
EU organic logo (PDF)
20. NOVEMBRA 2018
EU organic logo (GIF)
20. NOVEMBRA 2018
EU organic logo (EPS)
20. NOVEMBRA 2018
EU organic logo (AI)

Aktuálne informácie