Põhisisu juurde
Agriculture and rural development

Mahetoote logo

ELi mahetoote logo annab Euroopa Liidus toodetud mahetoodetele ühtse visuaalse identiteedi. See aitab tarbijatel mahetooteid leida ja põllumajandustootjatel neid üle kogu ELi turustada.

Mahetoote logo saab kasutada üksnes toodetel, mille volitatud kontrolliasutus või kontrollorgan on mahetootena sertifitseerinud. See tähendab, et mahetoode peab vastama rangetele tootmis-, töötlemis-, veo- ja ladustamistingimustele. Logo võib kasutada üksnes neil toodetel, mis sisaldavad vähemalt 95% ulatuses mahepõllumajanduslikke koostisosi ja vastavad ka ülejäänud 5% osas täiendavatele rangetele tingimustele. Sama koostisosa ei tohi esineda nii mahepõllumajanduslikul kui ka mittemahepõllumajanduslikul kujul.

ELi mahetoote logo kõrval peab olema esitatud ka kontrollorgani koodnumber ja tootes kasutatud põllumajandusliku tooraine kasvatamise koht.

ELi mahepõllumajanduse logo
ELi mahepõllumajanduse logo

Millal mahetoote logo kasutada?

Logo on kohustuslik enamiku mahetoodete puhul ja see tuleb esitada vastavalt konkreetsetele eeskirjadele. Selle eesmärk on vältida tarbijate segadusseajamist, aidata säilitada usaldust mahepõllumajandusliku toidu vastu ja toetada ametiasutusi nende toodete kontrollimisel.

Logo kasutamine on kohustuslik

 • kõigi eelnevalt pakendatud ELi mahepõllumajanduslike toidukaupade puhul, mida toodetakse ja müüakse ELis mahetoodetena.

Logo võib soovi korral kasutada ka

 • imporditud toodete puhul, kui toode vastab mahekauba importi käsitlevatele ELi õigusnormidele;
 • pakendamata mahetoodete puhul;
 • kolmandate riikide turgudele viidavate ELi mahetoodete puhul;
 • teavituskampaania raames, mille eesmärk on teavitada üldsust mahepõllumajanduskavast (kui see ei ole eksitav ning kui seda ei kasutata selleks, et väita, et mittemahepõllumajanduslik toode vastab mahepõllumajandusliku toote nõuetele).

Logo ei tohi kasutada järgmistel juhtudel:

 • kui tootes on mahepõllumajanduslikke koostisosi vähem kui 95%;
 • toitlustusettevõtete toitlustustegevuse puhul (nt restoranid või haiglad);
 • toodete puhul, mis ei kuulu mahepõllumajandusnormide kohaldamisalasse (nt kosmeetikatooted või jahi- ja kalapüügitooted);
 • mahepõllumajandusele ülemineku järgus toodete puhul (mil mahepõllundusmeetodid on äsja kasutusele võetud ja kõnealused tooted võivad veel sisaldada mittemahepõllumajanduslikke aineid pinnases või loomses ahelas).

Logo peab olema esitatud vastavalt rangetele eeskirjadele.

 • Logo ei tohi olla väiksem kui 13,5 mm × 9 mm. Väga väikeste pakendite puhul on lubatud ka suurus 9 mm × 6 mm.
 • Logo peab olema esitatud standardses rohelises ja valges värvigammas, erandiks on vaid juhud, mil kasutatakse ühevärvilist printerit.
 • Seda ei saa stiliseerida (näiteks muutes tausta läbipaistvaks või lisades 3D-efekte).

Lisateavet selle kohta, kuidas mahetoote logo esitada, leiate mahetoote logo kasutusjuhendist.

20. NOVEMBER 2018
EU organic farming logo user manual
20. NOVEMBER 2018
EU organic logo (JPEG)
20. NOVEMBER 2018
EU organic logo (PDF)
20. NOVEMBER 2018
EU organic logo (GIF)
20. NOVEMBER 2018
EU organic logo (EPS)
20. NOVEMBER 2018
EU organic logo (AI)
ELi maheauhinnad 2024

7 kategooriat ja 8 üksikauhinda, millega tunnustatakse mahepõllumajandusliku väärtusahela tipptaset. Taotlused on avatud kuni 12. maini.