Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Agriculture and rural development

Λογότυπο βιολογικής παραγωγής

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ παρέχει συνεκτική οπτική ταυτότητα στα βιολογικά προϊόντα που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διευκολύνει τους καταναλωτές να αναγνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα και βοηθά τους γεωργούς να τα διαθέσουν στην αγορά σε ολόκληρη την ΕΕ.

Το λογότυπο βιολογικής παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο για προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί ως βιολογικά από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία ή φορέα ελέγχου. Αυτό σημαίνει ότι πληρούν αυστηρές προϋποθέσεις στον τρόπο παραγωγής, επεξεργασίας, μεταφοράς και αποθήκευσής τους. Το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε προϊόντα που περιέχουν τουλάχιστον 95 % βιολογικά συστατικά και τα οποία πληρούν περαιτέρω αυστηρές προϋποθέσεις για το υπόλοιπο 5 %. Το ίδιο συστατικό δεν μπορεί να περιέχεται και σε βιολογική και μη βιολογική μορφή.

Δίπλα στο λογότυπο βιολογικής παραγωγής της ΕΕ, πρέπει να εμφανίζεται ο κωδικός αριθμός του φορέα ελέγχου, καθώς και ο τόπος εκτροφής των γεωργικών πρώτων υλών από τις οποίες αποτελείται το προϊόν.

EU organic logo
Λογότυπος της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα

Πότε χρησιμοποιείται το λογότυπο βιολογικής παραγωγής

Το λογότυπο είναι υποχρεωτικό για τα περισσότερα βιολογικά προϊόντα και πρέπει να εμφανίζεται σύμφωνα με ένα συγκεκριμένο σύνολο κανόνων. Αυτό γίνεται για να αποφεύγεται η σύγχυση των καταναλωτών, να διατηρείται η εμπιστοσύνη στα βιολογικά τρόφιμα και να υποστηρίζονται οι αρχές στα οικεία καθεστώτα επιθεώρησης.

Το λογότυπο πρέπει να χρησιμοποιείται από:

 • όλα τα προσυσκευασμένα τρόφιμα της ΕΕ που παράγονται και πωλούνται ως βιολογικά εντός της ΕΕ.

Επιπλέον, το λογότυπο μπορεί να χρησιμοποιείται προαιρετικά από:

 • εισαγόμενα προϊόντα τα οποία συμμορφώνονται με τους κανόνες της ΕΕ για την εισαγωγή βιολογικών προϊόντων·
 • μη προσυσκευασμένα βιολογικά προϊόντα·
 • βιολογικά προϊόντα της ΕΕ που διατίθενται σε αγορές τρίτων χωρών·
 • στο πλαίσιο ενημερωτικών εκστρατειών εκπαίδευσης του κοινού σχετικά με το σύστημα βιολογικής παραγωγής (εφόσον δεν είναι παραπλανητική ούτε χρησιμοποιείται για να υποδηλωθεί ότι ένα μη βιολογικό προϊόν πληροί τις απαιτήσεις ενός βιολογικού).

Το λογότυπο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για:

 • προϊόντα που περιέχουν λιγότερο από 95 % βιολογικά συστατικά·
 • επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, όπως εστιατόρια ή νοσοκομεία·
 • προϊόντα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των βιολογικών κανόνων, όπως καλλυντικά ή προϊόντα κυνηγιού και αλιείας·
 • προϊόντα υπό «μετατροπή» (στα οποία έχουν εφαρμοστεί πρόσφατα βιολογικές μέθοδοι και ενδέχεται να περιέχουν ακόμη μη βιολογικές ουσίες στο έδαφος ή στη ζωική αλυσίδα).

Το λογότυπο πρέπει να εμφανίζεται βάσει αυστηρών κανόνων

 • Το λογότυπο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από 13,5 mm επί 9 mm. Στις πολύ μικρές συσκευασίες όπου αυτό δεν είναι δυνατό, επιτρέπεται να είναι 9 mm επί 6 mm.
 • Το λογότυπο πρέπει να εμφανίζεται στον συνήθη πράσινο και λευκό χρωματικό συνδυασμό, εκτός από τις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μονόχρωμος εκτυπωτής.
 • Δεν μπορεί να είναι στυλιζαρισμένο (για παράδειγμα, με την προσθήκη διάφανου φόντου ή εφέ 3D).

Περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο εμφάνισης του λογότυπου διατίθενται στο εγχειρίδιο χρήσης του λογότυπου βιολογικής παραγωγής.

20 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018
EU organic farming logo user manual
20 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018
EU organic logo (JPEG)
20 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018
EU organic logo (PDF)
20 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018
EU organic logo (GIF)
20 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018
EU organic logo (EPS)
20 ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2018
EU organic logo (AI)

Ειδήσεις