Skip to main content
Agriculture and rural development

Rozporządzenia dotyczące napojów spirytusowych

Rozporządzenia w sprawie systemów jakości

Komisja Europejska przyjęła przepisy dotyczące wdrożenia systemów jakości UE w sektorze napojów spirytusowych. Są one zawarte w rozporządzeniu w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania win aromatyzowanych, a także ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych.

Documents

17 MAJ 2019
EU Regulation 2019/787 on the definition, description, presentation and labelling of spirit drinks, the use of the names of spirit drinks in the presentation and labelling of other foodstuffs
English
(HTML)
Pobierz

8 LISTOPAD 2021
EU Regulation 2021/1235 supplementing EU Regulation 2019/787 concerning applications for registration of geographical indications of spirit drinks, amendments to product specifications, cancellation of the registration and the register
English
(HTML)
Pobierz

8 LISTOPAD 2021
EU Regulation 2021/1236 implementing EU Regulation 2019/787 on applications for registration of geographical indications of spirit drinks, the opposition procedure, amendments to product specifications, cancellation of the registration
English
(HTML)
Pobierz