Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Agriculture and rural development

Регламенти относно продуктите от най-отдалечените региони

Регламенти относно схемите за качество

Европейският парламент и Съветът приеха регламент относно специфичните мерки за селското стопанство в най-отдалечените региони на ЕС. Целта на мерките е да се помогне на тези региони, които са изправени пред трудни природни и географски условия, като например крайна отдалеченост. За да се повиши осведомеността за селскостопанските продукти на тези региони, бе създадено специално лого като незадължителен признак за качество. В регламента са определени правилата за използване на логото.

Documents

13 МАРТ 2013
EU regulation 228/2013 on specific measures for agriculture in the outermost regions of the European Union
English
(HTML)
Изтегляне