Skip to main content
Agriculture and rural development

Pravna podlaga za sektorje žit, oljnic in beljakovinskih rastlin ter riža

Skupna ureditev trga

Uredba EU 1308/2013 – vzpostavitev skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov

Uredba Sveta (EU) št. 1370/2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode

Žita in riž

Javna intervencija in pomoč za zasebno skladiščenje

Delegirana uredba (EU) 2016/1238

Izvedbena uredba (EU) 2016/1240

Seznam skladišč za žita: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Seznam skladišč za riž: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | Druge države EU

Trgovina (uvoz in izvoz)

Uredba EU št. 642/2010 o pravilih za uporabo (uvoznih dajatev za sektor žit)

Izvedbena uredba EU 2016/1239 o pravilih za uporabo sistema uvoznih in izvoznih dovoljenj

Uredba (ES) št.1067/2008 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za navadno pšenico kakovosti, ki ni visoka kakovost, iz tretjih držav

Uredba (ES) št. 2305/2003 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifne kvote Skupnosti za uvoz ječmena iz tretjih držav

Uredba Komisije (ES) št. 1064/2009 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za uvoz ječmena iz tretjih držav

Uredba (ES) št. 969/2006 o odprtju in zagotavljanju upravljanja tarifne kvote Skupnosti za uvoz ječmena iz tretjih držav

Uredba Komisije (ES) št. 1296/2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo tarifnih kvot za uvoz koruze in sirka v Španijo in uvoz koruze na Portugalsko

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1273/2011 o odprtju in zagotovitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot za uvoz riža in lomljenega riža

Uredba Sveta (ES) št. 747/2001 o zagotovitvi upravljanja tarifnih kvot Skupnosti in referenčnih količin za izdelke, ki so na podlagi sporazumov z nekaterimi sredozemskimi državami

Uredba Komisije (ES) št. 972/2006 o določitvi posebnih pravil za uvoz riža basmati in sistemu prehodnega preverjanja za določanje njegovega porekla