Skip to main content
Agriculture and rural development

Grūdų, aliejinių augalų sėklų bei baltyminių augalų ir ryžių sektorių teisinis pagrindas

Bendras rinkos organizavimas

ES reglamentas Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas

ES Tarybos reglamentas 1370/2013, kuriuo nustatomos su bendru žemės ūkio produktų rinkos organizavimu susijusios tam tikros pagalbos ir grąžinamųjų išmokų nustatymo priemonės

Grūdai ir ryžiai

Valstybės intervencija ir parama privačiajam sandėliavimui

Deleguotasis reglamentas (ES) 2016/1238

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1240

Grūdų saugyklų sąrašas: BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES | FR | IT | CY | LV | LT | LU | HU | MT | NL | AT | PL |  PT | RO | SI | SK | FI | SE | UK | [HR]

Ryžių saugyklų sąrašas: BG | EL | ES | FR | IT | HU | PT | RO | Kitos ES šalys

Prekyba (importas ir eksportas)

ES reglamentas 642/2010 dėl taikymo taisyklių grūdų sektoriaus importo muitų srityje

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1239 dėl importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisyklių

ES reglamentas 1067/2008, atidarantis trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

ES reglamentas 2305/2003, atidarantis miežių importo iš trečiųjų šalių tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

ES reglamentas 1064/2009, kuriuo leidžiama naudoti iš trečiųjų šalių įvežamų salyklinių miežių Bendrijos tarifinę kvotą ir nustatoma jos administravimo tvarka

ES reglamentas 969/2006, kuriuo atidaroma kukurūzų importo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinė kvota ir numatomas jos administravimas

ES reglamentas 1296/2008, nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles

Įgyvendinimo reglamentas (ES) 1273/2011, atidarantis tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 747/2001, numatantis Bendrijos tarifinių kvotų ir produktų, kuriems gali būti taikomos lengvatos, referencinių kiekių valdymą, remiantis susitarimais su tam tikromis Viduržemio šalimis

ES reglamentas 972/2006, nustatantis specialias basmati ryžiams taikomas taisykles ir laikiną kontrolės sistemą siekiant nustatyti jų kilmę